Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Gruodžio 19 d. Biržos apžvalga

2014 m. Gruodžio 19 d. Biržos apžvalga 2014 m. Gruodžio 19 d. Biržos apžvalga

Penktadienį biržoje ūžė kaip bičių avily. Investuotojai taškėsi ir pinigais ir akcijomis. Daugiausia šiandien buvo pirkėjų, išsirikiavusių prie 20-ties bendrovių akcijų.
14-ka bendrovių akcijų šiandien pateko investuotojų nemalonėn ir jų kaina krito. Šiaip prekiauta buvo optimistiškai. Visi pagrindiniai indeksai kilo.
Per savaitę kilo tik OMXT indeksas ir palyginamasis. Rygos ir Vilniaus indeksai krito atitinkamai 1.09% ir 0.15%.

 


1 pav. 2014 m. gruodžio 19 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.
Nepritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupė (kodas 300893533).
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie AB BAIP grupė (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.
3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.
4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).
5. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

 


2 pav. 2014 m. gruodžio 18 d. elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė 65 mln. eurų paskolos sutartį. Maksimalus paskolos terminas – šešiolika metų. Lėšos numatomos panaudoti „LitPol Link” projekto ir naujos elektros perdavimo oro linijos Alytus – Kruonio HAE (hidroakumuliacinė elektrinė) įgyvendinimo finansavimui.
„LitPol Link“ projektas yra Baltijos energetikos rinkų sujungimo plano BEMIP dalis, kuriuo siekiama iki 2015 metų pabaigos sujungti Baltijos jūros regiono valstybių energetikos sistemas ir panaikinti energetiškai izoliuotas salas Europos Sąjungoje. Jungtis „LitPol Link“, kuri energetiškai susies Lietuvą ir Lenkiją, pradės veikti 2015 m. gruodžio pabaigoje. Naujoji elektros perdavimo oro linija Alytus – Kruonio HAE bus statoma siekiant maksimaliai išnaudoti jungties galimybes. Linijos statybas planuojama baigti 2017 metais.
EIB yra Europos Sąjungos bankas, vienintelė tarptautinė finansų institucija, kuri priklauso ir atstovauja visų Europos Sąjungos šalių narių interesams. Būdamas vienu didžiausių tarptautinių skolintojų EIB finansuoja ilgalaikius investicinius projektus, kurie prisideda įgyvendinant ES politikos gairėse įtvirtintus tikslus.
Kaina ieško palaikymo ties 0.655. Pirkti rizikinga.

 


3 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista“ pirko 38,079 akcijas.
Pardavimo signalas @2.58.

 


4 pav. AB „Vilkyškių pieninė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių. R.Jancevičius pirko 37,454 akcijas.

 


5 pav. AB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 262 akcijas.

 


6 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, toliau – Bendrovė) informuoja, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. gruodžio 19 d. posėdyje pakeitė 2014 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. O3-866 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas). Nutarimu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo dėl „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ pagrindu, 29,35 mln. Lt sumažino 2015 m. Bendrovei skiriamo VIAP biudžetą.
Bendrovės vertinimu, Nutarimas ir/ar jo pagrindu priimti teisės aktai gali turėti įtakos Bendrovės veiklai.
Savaitinis pardavimo signalas @0.761.

 


7 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kainos trendas žada apsiversti.

 


8 pav. Savaitinis Tallink Grupp pirkimo signalas @0.723.

 


9 pav. Grigiškių pildymosi signalas @0.998.

 


10 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinis pirkimo signalas @0.278.


Dabar mūsų laukia dvi trumpos prekybinės savaitės, kurios, tikėtina, bus kalėdiškai ramios ir apžvalgų tuo metu neplanuojama. Nebent rinkoje įvyktų kokie nors labai įdomūs įvykiai.


Visiems kolegoms linkime šiltų Kalėdų, smagių ir turiningų Naujųjų metų!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 17:23     #40669
 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information with us.
http://www.information-facts.com/what-are-the-6-types-of-technology/


2018 10 20 17:33     #40847
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
http://www.mixturesport.com/what-is-the-sport/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB