Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Lapkričio 27 d. Biržos apžvalga

2014 m. Lapkričio 27 d. Biržos apžvalga 2014 m. Lapkričio 27 d. Biržos apžvalga

Naujienos ketvirtadienį gyvino prekyba Baltijos rinkose. Trečdalis apyvartos teko Aprangos akcijoms, kurių kaina krito. Žemiau pagal likvidumą, tradiciškai, rikiuojasi estiškos akcijos.
Aktyviau prekiauta ir Šiaulių banko akcijomis. O po sesijos pasirodė žinia, kad akcijas šią savaitę pardavinėjo ir banko insaideris.
Bulių ir meškų balansas rinkoje buvo vienodas, o indeksai rinkosi skirtingas kryptis. Šį kartą OMXV indeksas kilo, kai kiti krito. OMXBB krito 2.53%.

 


1 pav. 2014 m. lapkričio 27 d. AB „Klaipėdos nafta“ sudarė kredito sutartį (toliau – Kredito sutartis) su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl iki 34 754 402 (trisdešimt keturių milijonų septynių šimtų penkiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų dviejų) eurų kredito suteikimo suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimui.
Pagal Kredito sutartį, kredito terminas – iki 20 metų, palūkanos – kintamos, kurių norma bus pateikiama NIB išmokėjimo pasiūlymuose. Kredito sutartimi taip pat numatyta, kad minimali išmokamo kredito dalis – 7 mln. eurų, o visa kredito suma turi būti išmokėta Bendrovei per ne daugiau kaip 5 mokėjimus. Bendrovės 100% finansinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymas bus užtikrintas valstybės garantija.
Kitos esminės Kredito sutarties sąlygos ir Bendrovės Kredito sutartimi prisiimami įsipareigojimai nurodyti 2014 m. lapkričio 11 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį.

AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2014 m. lapkričio 27 d. posėdyje priėmė sprendimą išduoti Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją.
Komisija, įvertinusi Bendrovės technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, nustatė, kad Bendrovė turi pakankamus pajėgumus teisės aktų numatyta tvarka vykdyti gamtinių dujų skystinimo veiklą. Gamtinių dujų skystinimo licencija yra paskutinysis ir pagrindinis dokumentas, būtinas SGD terminalo eksploatacijos pradžiai.

 


2 pav. AB „INVL Technology“ bei jos akcininkai UAB „LJB investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum investicija“, AB „Invalda LT“, Alvydas Banys, Darius Šulnis, Indrė Mišeikytė, kartu valdantys 89,68 proc. „INVL Technology“ kapitalo bei UAB BAIP grupė akcininkai Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida Juozapavičienė, Marius Leščinskas, Rokas Ralys bei Tomas Šeikus, kartu valdantys 20 proc. UAB BAIP grupė kapitalo (likusius 80 proc. valdo „INVL Technology“ ), 2014 m. lapkričio 26 d. pasirašė Akcininkų sutartį.
Ši sutartis numato, kad:
1) „INVL Technology“ bei BAIP grupė susijungs. Po susijungimo „INVL Technology“ pavadinimu toliau veiksiančios bendrovės akcijos bus kotiruojamos NASDAQ Vilnius biržoje;
2) Iki susijungimo UAB BAIP grupė išleis naują akcijų emisiją, kurią už 1,71 mln. litų (0,5 mln. EUR) išpirks UAB BAIP grupės akcininkai, pasididinsiantys valdomą akcijų paketą iki 34,3 proc.;
3) Nauja bendrovė kreipsis į Lietuvos banką uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licencijos, po kurios gavimo Naują bendrovę valdytų AB „Invalda LT“ kontroliuojama valdymo įmonė;
4) Nauja bendrovė per 2015 metus sieks išplatinti ne mažesnę kaip 10 mln. eurų (34,5 mln. litų) vertės naują akcijų emisiją, skirtą investicijoms į kitas technologijų įmones;
5) Iki kapitalo pritraukimo šalys įsipareigojo neperleisti „INVL Technology“, BAIP grupės bei Naujos bendrovės akcijų (išskyrus AB „Invalda LT“ pagal išankstinį prekybos planą įsigytas „INVL Technology“ akcijas bei BAIP grupės akcininkų galimybę perleisti Naujos bendrovės akcijų už 684 tūkst. litų (198 tūkst. EUR));
6) Iki UTIB licencijos gavimo Naujoje bendrovėje bus sudaryta 5 narių valdyba, kuri esminius sprendimus turės priimti vienbalsiai.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 19 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas 303299817, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2014 m. gruodžio 12 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.
2) Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.
3) Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupė (kodas 300893533).
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie į akcinę bendrovę pertvarkytos UAB BAIP grupė (kodas 300893533).
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.
3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315).
Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).

 


3 pav. Akcinė bendrovė „UTENOS TRIKOTAŽAS“, juridinio asmens kodas 183709468, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) informuoja, kad:
1. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė gavo šiuos raštiškus pareiškimus:
1.1. UAB koncernas „SBA“, savininkas 16 (šešiolikos) vienetų Bendrovės išleistų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450015, kiekvienos nominali vertė 57 345 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki) eurai), pateikė rašytinį reikalavimą išpirkti visus 16 (šešiolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų už bendrą EUR 917 520 (devynių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt eurų) išpirkimo kainą. Išpirkimo diena – 2015 m. sausio mėn. 12 d.
1.2. Bendrovės išleistų konvertuojamų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007, kiekvienos nominali vertė 68 640 (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt) eurų) savininkai pateikė Bendrovei šiuos rašytinius reikalavimus:
1.2.1. Pakeisti 19 (devyniolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų į 4 503 000 (keturis milijonus penkis šimtus tris tūkstančius) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 LTL (vienas litas). Konvertavimo diena – 2015 m. sausio 12 d. Detalesnė informacija:
1.2.1.1. UAB koncernas „SBA“ pateikė reikalavimą 14 vienetų konvertuojamųjų obligacijų pakeisti į 3 318 000 Bendrovės akcijas;
1.2.1.2. KJK Fund SICAV-SIF pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją pakeisti į 237 000 Bendrovės akcijas;
1.2.1.3. Firebird Republics Fund, Ltd pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją pakeisti į 237 000 Bendrovės akcijas;
1.2.1.4. Amber Trust S.C.A., SICAF-SIF pateikė reikalavimą 3 vienetus konvertuojamųjų obligacijų pakeisti į 711 000 Bendrovės akcijas.
1.2.2. Išpirkti 31 (trisdešimt vieną) vienetą konvertuojamųjų obligacijų už bendrą EUR 2 127 840 (dviejų milijonų vieno šimto dvidešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų) išpirkimo kainą. Išpirkimo diena – 2015 m. sausio mėn. 12 d. Detalesnė informacija:
1.2.2.1. UAB koncernas „SBA“ pateikė reikalavimą 20 vienetų konvertuojamųjų obligacijų išpirkti už bendrą EUR 1 372 800 išpirkimo kainą;
1.2.2.2. KJK Fund SICAV-SIF pateikė reikalavimą 3 vienetus konvertuojamųjų obligacijų išpirkti už bendrą EUR 205 920 išpirkimo kainą;
1.2.2.3. Firebird Republics Fund, Ltd pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją išpirkti už EUR 68 640 išpirkimo kainą;
1.2.2.4. Amber Trust S.C.A., SICAF-SIF pateikė reikalavimą 6 vienetus konvertuojamųjų obligacijų išpirkti už bendrą EUR 411 840 išpirkimo kainą;
1.2.2.5. Firebird Avrora Fund, Ltd pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją išpirkti už EUR 68 640 išpirkimo kainą.
2. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 03 d. ir 2014 m. kovo 26 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų nuostatomis bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytus konvertuojamųjų obligacijų savininkų pateiktus reikalavimus, Bendrovė 2015 m. sausio 12 d. privalės atlikti šiuos veiksmus:
2.1. Išpirkti 16 (šešiolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450015) už bendrą EUR 917 520 (devynių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt eurų) išpirkimo kainą;
2.2. Pakeisti 19 (devyniolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) į Bendrovės akcijas. Pagrindiniai duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
2.2.1. 19 (devyniolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų bus pakeistos į 4 503 000 (keturis milijonus penkis šimtai tris tūkstančius) akcijų;
2.2.2. Nominali kiekvienos akcijos vertė – 1 LTL (vienas litas);
2.2.3. Klasė – paprastosios vardinės akcijos;
2.2.4. Suteikiamos teisės – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus apjungtos su galiojančia akcijų emisija.
2.3. Išpirkti 31 (trisdešimt vieną) vienetą konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) už bendrą EUR 2 127 840 (dviejų milijonų vieno šimto dvidešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų) išpirkimo kainą.
3. Užbaigus visas konvertavimo procedūras, Bendrovės įstatinis kapitalas bus LTL 9 503 000 LTL (devyni milijonai penki šimtai trys tūkstančiai litų). Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 9 503 000 (devynis milijonus penkis šimtus tris tūkstančių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 LTL (vienas litas).
4. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė ir AB DNB pasirašė kredito sutartį dėl EUR 4 634 000 (keturių milijonų šešių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių eurų) ilgalaikio kredito suteikimo Bendrovei. Kredito grąžinimo terminas – 5 (penki) metai. Kredito lėšos bus panaudotos refinansuoti Bendrovės finansinius įsipareigojimus UAB „Swedbank lizingui“ bei įvykdyti Bendrovės mokėjimo įsipareigojimus Bendrovės išleistų konvertuojamų obligacijų savininkams (t.y. sumokėti išpirkimo kainą už tas konvertuojamąsias obligacijas, kurios turi būti Bendrovės išpirktos).
„Džiaugiamės, kad „Utenos trikotažo“ valdybai pavyko rasti visoms pusėms – bendrovei, bankui ir akcininkams – naudingą kompleksinį sprendimą, kuris išsprendė dar 2008-2009 m. pasaulinės finansų krizės sukeltas ilgalaikes problemas ir, tikime, padės įmonei išlaikyti įgautą veiklos pagreitį“, - sako Algirdas Šabūnas, AB „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininkas.
Šis sprendimas eliminuoja iki šiol buvusį neapibrėžtumą dėl bendrovės išleistų obligacijų išpirkimo, sustiprina akcinį kapitalą ir kartu užtikrina ilgalaikį įmonės finansavimą palankiomis sąlygomis.
Pasiektas susitarimas su obligacijų turėtojais dėl 30% obligacijų konvertavimo į akcinį kapitalą. Toks obligacijų turėtojų ir akcininkų žingsnis, pasak A. Šabūno, neabejotinai signalizuoja jų tikėjimą įmonės vystoma ilgalaike strategija investuoti į inovatyvių technologijų ir medžiagų kūrimą, nuosavo prekės ženklo ABOUT vystymą, naujų rinkų ir klientų paiešką. Pasiekti šio tikslo padėjo tai, kad įmonė, šiemet sumažindama įstatinį kapitalą, panaikino balanse buvusį nuostolį. Be šio žingsnio pritraukti papildomo kapitalo būtų buvę nerealu.
Malonu pastebėti, kad bendrovės strategiją ir rezultatų dinamiką palankiai įvertino ir bankai, kurie pateikė patrauklius pasiūlymus ilgalaikiam įmonės finansavimui. Šiandien sudaryta 5 metų ilgalaikio finansavimo sutartis leis įmonei ne tik išpirkti likusias 70% obligacijų, bet ir ženkliai daugiau kaip 2 mln. Lt per metus sumažinti palūkanų sąnaudas, kas turės teigiamos įtakos grynajam rezultatui ateityje. Neabejotinai, šis ilgalaikis finansavimas suteiks daugiau galimybių aktyviau investuoti į strategijos įgyvendinimą nei tai buvo įmanoma anksčiau.
„Tikiu, kad šios naujienos sustiprins įmonės pozicijas bendraujant su įmonės tiekėjais, klientais, kitais partneriais bei investuotojais ir atneš papildomą naudą bendrovei“ - sako AB „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininkas Algirdas Šabūnas.

 


4 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovo pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių. V.Butkus pardavė 40,433 akcijas.
Kaina artėja prie palaikymo ties 0.272. Ryt, žiūrėk, ir testuosim palaikymo stiprumą...

 


5 pav. Aprangos pozicijoje guzo užsistatymas į stogą su padidėjusia apyvarta. Turėjo skaudėti...

 


6 pav. TEO LT pozicijoje atokvėpio ilgai laukti nereikėjo. Greito pelno fiksavimo signalas @1.00.

 


7 pav. Rokiškio sūrio pozicijoje dugnas neatsilaikė. Pasiektos beveik pusantrų metų žemumos. Pirkti rizikinga.

 


8 pav. LESTO pozicijoje susiformavo pildymosi signalas @0.985.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital