Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Lapkričio 20 d. Biržos apžvalga

2014 m. Lapkričio 20 d. Biržos apžvalga 2014 m. Lapkričio 20 d. Biržos apžvalga

Ketvirtadienį Baltijos biržose buvo ramiau nei ramu. Gerai, kad buvome pasyvūs, nes šiandien buvome pardavėjais. Kilo tik 13-os akcijų kainos.
Indeksai tuo tarpu pasidalino į dvi stovyklas. Latviai ir lietuviai kilo, estai krito. Žemyn judėjo ir „benčmarkinis“.
Įdomių naujienų ir pletkų nebuvo, tai tos ir prekybos. Daugiau investuotojus judino Lietuvos energijos gamybos pranešimai. Akcijų kaina kilo.

 


1 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
AB LESTO informuoja, kad ketina pradėti viešąjį pirkimą ilgalaikei paskolai gauti. Planuojama pasiskolinti 75 mln. eurų (258,96 mln. litų) penkerių metų laikotarpiui. Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir apyvartinėms lėšoms. Numatoma kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR.

 

 


2 pav. 2014 m. lapkričio 20 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo.
„1.1. Išrinkti Mindaugą Keizerį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 1.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų tarybos nariu“.
Bendrovė taip pat pažymi, kad visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šiuo neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2014 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – Teismas) kasacine tvarka išnagrinėjęs bylas dėl valstybės pareigos išpirkti pasibaigusio juridinio asmens AB Lietuvos elektrinė smulkiųjų akcininkų akcijas bei dėl teisingos šių akcijų kainos nustatymo, konstatavo, kad ši valstybės prievolė yra išlikusi ir turi būti įvykdyta, taip pat nustatė 6,13 Lt AB Lietuvos elektrinė privalomai išperkamų akcijų kainą. Teismo sprendimas bus įgyvendinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Daugiau informacijos dėl teismo nutarties galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetinėje svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 3K-3-370/2014).
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


3 pav. AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje priėmė sprendimus dėl SGD terminalo teikiamų paslaugų kainų 2015-2019 metams nustatymo. Priimti sprendimai yra svarbūs SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo ir veiklos sąnaudų padengimui užtikrinti.
Aukščiau minėtais sprendimais bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1251 nustatytą nepanaudotų lėšų, skirtų SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms padengti, kompensavimo lėšų mokėtojams tvarką, Komisija nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos 2015 metams – 7,41 Lt/MWh (2,15 Eur/MWh) taikomą Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų mokėtojams. Komisija taip pat nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją, taikomą Klaipėdos terminalo įleidimo taške – 9,43 Lt/MWh (2,73 Eur/MWh). Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji yra apskaičiuota įvertinus lėšas, reikalingas SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms padengti.
2015-2019 metų laikotarpiui Komisija nustatė gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinės ribos kintamąją dalį (be PVM) – 0 Lt/MWh (0 Eur/MWh), ir suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainą (be PVM) – 3,49 Lt/MWh (1,14 Eur/MWh), įsigaliojančias nuo 2015 m. sausio 1 d.
2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos posėdyje buvo suderinti Bendrovės ilgalaikio turto, naudojamo gamtinių dujų skystinimo veikloje, nusidėvėjimo normatyvai. Komisija nustatė turto metines nusidėvėjimo normas pagal Komisijos nutarime nurodytas ilgalaikio turto grupes.
Pirkimo signalas @0.292.

 


4 pav. Silvano Fashion Group akcijos šiandien buvo jau be papildomų dividendų.

 


5 pav. Žemaitijos pieno pirkimo signalas @0.764.

 


6 pav. City Service pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


7 pav. Invaldos pildymosi signalas @3.25.

 


8 pav. Litgrid pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 08 15:54     #40329
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.http://www.social-contest.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital