Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Rugsėjo 26 d. Biržos apžvalga

2014 m. Rugsėjo 26 d. Biržos apžvalga 2014 m. Rugsėjo 26 d. Biržos apžvalga

Prekybinė savaitė biržose pasibaigė ramiai, jokia akcija nebandė „išsišokti“ apyvartomis. Užtat akcijų kainų šuoliais turime rekordą.
Savaitė buvo įdomi savo naujienomis, ir naują ministrą turime ir naują Klaipėdos naftos generalinį direktorių.
Įdomiausia naujiena buvo Alitos savininkų pasikeitimas. Sunkiai besiverčiančią kompaniją perka alkoholio didmenininkas Mineraliniai vandenys.
Per savaitę rinkoje vyravo pardavėjai, indeksai krito. Labiausiai kentėjo latviškos akcijos. OMXV indeksas krito 0.53%.

 


1 pav. Pranešame, kad 2014 m. rugsėjo 22 d., Lietuvos Respublikos Prezidentei pasirašius dekretą dėl Roko Masiulio paskyrimo Lietuvos Respublikos energetikos ministru, AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2014 m. rugsėjo 24 d. tame tarpe priėmė šiuos sprendimus:
atšaukti Roką Masiulį iš AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pareigų nuo 2014 m. rugsėjo 24 d.;
išrinkti AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriumi Mantą Bartušką, kuris generalinio direktoriaus pareigas pradės eiti nuo 2014 m. rugsėjo 25 d.
Mantas Bartuška iki šiol bendrovėje ėjo finansų ir administravimo departamento direktoriaus pareigas.

 


2 pav. Įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) buvo informuota, kad 2014 m. rugsėjo 25 d. pagrindiniai Bendrovės akcininkai FR&R Invest IGA S.A. (toliau – FR&R) ir Vytautas Junevičius (toliau kartu su FR&R – Pardavėjai) pasirašė Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartys) su UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ (toliau – Pirkėjas).
Sutartimis Pardavėjai įsipareigojo parduoti Pirkėjui visas savo turimas 19 806 552 Bendrovės akcijas, t. y. 99,03% visų Bendrovės akcijų (FR&R – 16 911 188 vnt., o Vytautas Junevičius – 2 895 364, toliau kartu – Akcijos). Galutinė Bendrovės Akcijų pardavimo Pirkėjui kaina bus nustatyta sandorio užbaigimo metu, atsižvelgiant į Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir apyvartinio kapitalo lygį. Remiantis Bendrovės tarpine finansine informacija už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., bendra Bendrovės Akcijų pardavimo Pirkėjui kaina būtų 19 499 635 EUR. Kaip minėta, nurodyta kaina yra tik preliminari ir bus perskaičiuota sandorio užbaigimo metu.
Pagal Sutartis Pirkėjas įsigis Bendrovės Akcijas iš Pardavėjų ir taps Bendrovės akcininku tik tuo atveju, jei įvyks Sutartyse numatytos išankstinės sąlygos sandorio užbaigimui, tarp kurių pagrindinė sąlyga yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai išdavimas Pirkėjui.
Jeigu įvyktų sandorio pagal Sutartis užbaigimas ir Pirkėjas įsigytų Akcijas, Sutartimis Pirkėjas įsipareigojo skelbti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 str. 2 d., Sutartimis Pirkėjas taip pat įsipareigojo skelbti ir privalomą oficialų siūlymą supirkti Bendrovei nepriklausančias Bendrovės dukterinės įmonės AB „Anykščių vynas“ balsavimo teisę suteikiančias akcijas.
Kaip Bendrovė buvo informuota, artimiausiu metu Pirkėjas kreipsis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo įvykdyti koncentraciją Pirkėjui įsigyjant iki 100 % Bendrovės akcijų.
Sutartys pasirašytos įvykdžius strateginių alternatyvų, susijusių su Bendrove ir pagrindiniu jos akcininku FR&R, vertinimą, taip pat gavus potencialių Bendrovės akcijų pirkėjų pasiūlymus sudaryti ir vykdyti galimą sandorį dėl Bendrovės akcijų pardavimo.
Bendrovė toliau vykdys kasdienę savo veiklą. Apie tolimesnę sandorio pagal Sutartis eigą bus pranešta atitinkamai.
Nebe reikalo akcijos kaina šuoliavo į viršų prieš šį pranešimą.

 


3 pav. Informuojame, kad 2014 m. rugsėjo 25 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau – Anykščių vynas) pagrindinė akcininkė įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) informavo Anykščių vyną, kad 2014 m. rugsėjo 25 d. pagrindiniai Bendrovės akcininkai FR&R Invest IGA S.A. (toliau – FR&R) ir Vytautas Junevičius (toliau kartu su FR&R – Pardavėjai) pasirašė Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartys) su UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ (toliau – Pirkėjas).
Sutartimis Pardavėjai įsipareigojo parduoti Pirkėjui visas savo turimas 19 806 552 Bendrovės akcijas, t. y. 99,03% visų Bendrovės akcijų (FR&R – 16 911 188 vnt., o Vytautas Junevičius – 2 895 364, toliau kartu – Akcijos). Galutinė Bendrovės Akcijų pardavimo Pirkėjui kaina bus nustatyta sandorio užbaigimo metu, atsižvelgiant į Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir apyvartinio kapitalo lygį. Remiantis Bendrovės tarpine finansine informacija už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., bendra Bendrovės Akcijų pardavimo Pirkėjui kaina būtų 19 499 635 EUR. Kaip minėta, nurodyta kaina yra tik preliminari ir bus perskaičiuota sandorio užbaigimo metu.
Pagal Sutartis Pirkėjas įsigis Bendrovės Akcijas iš Pardavėjų ir taps Bendrovės akcininku tik tuo atveju, jei įvyks Sutartyse numatytos išankstinės sąlygos sandorio užbaigimui, tarp kurių pagrindinė sąlyga yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai išdavimas Pirkėjui.
Jeigu įvyktų sandorio pagal Sutartis užbaigimas ir Pirkėjas įsigytų Akcijas, Sutartimis Pirkėjas įsipareigojo skelbti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 str. 2 d., Sutartimis Pirkėjas taip pat įsipareigojo skelbti ir privalomą oficialų siūlymą supirkti Bendrovei nepriklausančias Bendrovės dukterinės įmonės Anykščių vynas balsavimo teisę suteikiančias akcijas.
Kaip Anykščių vynas buvo informuotas, artimiausiu metu Pirkėjas kreipsis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo įvykdyti koncentraciją Pirkėjui įsigyjant iki 100 % Bendrovės akcijų.
Sutartys pasirašytos įvykdžius strateginių alternatyvų, susijusių su Bendrove ir pagrindiniu jos akcininku FR&R, vertinimą, taip pat gavus potencialių Bendrovės akcijų pirkėjų pasiūlymus sudaryti ir vykdyti galimą sandorį dėl Bendrovės akcijų pardavimo.
Anykščių vynas toliau vykdys kasdienę savo veiklą. Apie tolimesnę sandorio pagal Sutartis eigą bus pranešta atitinkamai, gavus informaciją iš Bendrovės.
Per šios dienos sesiją akcijos kaina buvo pakilusi apie 369%. O per šešis mėnesius kaina pakilo 1212.50%

 


4 pav. AB „Agrowill Group“ gavo pranešimus apie vadovų sandorius. V.Bagavičius ir D.Savičius pirko po 375,000 akcijų.

 


5 pav. AB „INVL Baltic Real Estate“ antrinė įmonė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ 2014 m. rugsėjo 26 d. su Šiaulių banku pasirašė 15,35 mln. eurų (53 mln. litų) paskolos sutartį.
Sutarties trukmė – 5 metai, lėšos skiriamos „Invaldos nekilnojamojo turto fondo“ įsipareigojimams kitam bankui refinansuoti.
„Užsitikrinę ilgalaikį bankinį finansavimą bei turėdami stiprius pinigų srautus iš veiklos, galėsime koncentruotis ties ilgalaikiais vertės didinimo ir grąžos investuotojams maksimizavimo tikslais“, - sakė „INVL Baltic Real Estate“ direktorius Darius Šulnis.
„Įvertinę sėkmingai dirbančios „INVL Baltic Real Estate“ grupės veiklą ir tikėdamiesi ilgalaikės partnerystės, suteikėme finansavimą „Invaldos nekilnojamo turto fondui“. Manome, kad ši Šiaulių banko paskola „Invaldos nekilnojamo turto fondui“ sudarys galimybes optimizuoti turimus finansinius įsipareigojimus ir patogiau juos valdyti“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.
„INVL Baltic Real Estate“, kurios pagrindinė įmonė yra „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, valdo 52 tūkst. kvadratinių metrų komercinės paskirties pastatų Vilniuje bei Rygoje.
2014 m. birželio pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas siekė 49,4 mln. litų (14,3 mln. EUR), o turtas – 135,7 mln. litų (39,3 mln. EUR).

AB "INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 63 akcijas.

 


6 pav. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2014-09-26 sprendimai
1. Patvirtinti konkurso audito įmonei parinkti rezultatus.
2. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmone akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditui atlikti, už paslaugas mokant ne daugiau kaip 64 130 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius šimtą trisdešimt litų), įskaitant PVM.
3. Konkurso laimėtojai, išrinktai akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė” audito įmone, pranešime nurodytu laiku neatvykus sudaryti sutarties arba atsisakius ją sudaryti, organizuojamas pakartotinis konkursas akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ audito įmonei parinkti.
2) Atšaukti Evaldą Zacharevičių iš akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario pareigų.
3) Išrinkti Saulių Kerzą akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nariu.

 


7 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovo pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių. D.Savickas pardavė 100,000 akcijų.

 


8 pav. AB "INVL Technology" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko vieną akciją.

 


9 pav. Savaitinis Linas Agro Group pildymosi signalas @0.713.

 


10 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


11 pav. Tallink Grupp akcijų kaina ieško naujo dugno. Neperkam.

 

Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 11 17:31     #40452
 Interesting and amazing how your post is! It is Useful and Useful for Me That I like it very much, and I'm looking forward to hearing from your next.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital