Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Gegužės 6 d. Biržos apžvalga

2014 m. Gegužės 6 d. Biržos apžvalga 2014 m. Gegužės 6 d. Biržos apžvalga

 

Antradienį Baltijos akcijų rinkose jautėsi neįtikėtinas aktyvumas. Bendra apyvarta viršijo 2 milijonus eurų. Prieš pats sesijos pabaigą driokstelėjo beveik milijoninis tiesioginis sandoris Rokiškio sūrio akcijomis. Lauksim pranešimų apie šitą sandorį.
Bendrai kilusių ir kritusių akcijų kainų biržose šiandien buvo po lygiai, bendra nuotaika pesimistinė. Beveik visi indeksai raudonavo.

 

 


1 pav. Emitentas AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau – AB „Amber Grid“ ), informuoja, kad 2014 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tinklalapyje buvo paskelbta apie Konkurencijos tarybai pateiktus du pranešimus dėl koncentracijos, kuriais:
(i) prašoma leisti UAB „EPSO-G“ įsigyti 38,91% AB „Amber Grid“ akcijų (padidinant bendrą UAB „EPSO-G" turimų AB „Amber Grid“ akcijų kiekį iki 56,61%), tokiu būdu kartu su OAO „Gazprom“ įgyjant bendrą AB „Amber Grid“ kontrolę;
(ii) prašoma leisti padidinti UAB „EPSO-G“ turimų AB „Amber Grid“ akcijų kiekį įsigyjant iki 100 proc. AB „Amber Grid“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios įmonės kontrolę.
AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:

 


2 pav. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ 2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 0,3 mln. Lt (0,01 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo patirtas 0,8 mln. litų (0,2 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą.
2014 m. I ketvirčio pardavimų pajamos sudaro 3,8 mln. Lt (1,1 mln. eurų) ir lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 65 procentais.

 


3 pav. Įmonių grupės „ALITA“, AB 2014 m. I ketvirčio konsoliduotos pardavimų pajamos sudarė 16,3 mln. Lt (4,7 mln. EUR). Tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. pajamos sudarė 15,8 mln. Lt (4,6 mln. EUR).
2014 m. I ketvirčio neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš apmokestinimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus sudarė 2,0 mln. Lt (0,6 mln. EUR). Tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. rezultatas buvo 2,4 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolis prieš apmokestinimą.

 


4 pav. AS Tallink Grupp balandį perkėlė 9% daugiau keleivių; 1% daugiau keleivinio transporto ir 2% mažiau krovininio transporto.
Akcijų kaina toliau traukia į pietus. Pirkti rizikinga.

 


5 pav. NASDAQ OMX Vilnius 2014 m. gegužės 5 d. priėmė sprendimą išbraukti AB „Klaipėdos baldai“ finansines priemones (ISIN kodas LT0000102972, trumpinys KBL1L) iš NASDAQ OMX Vilnius Papildomojo prekybos sąrašo. Paskutinė AB "Klaipėdos baldai" akcijų buvimo prekybos sąraše diena yra 2014-07-31

 


6 pav. 2014 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo suma – 194 204 380 litų).
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei.
Išmokas dėl įstatinio kapitalo mažinimo turi teisę gauti asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkai 2014 m. gegužės 14 dieną.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais.
Pinigai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, t. y. 0,25 lito (0,072 euro) vienai TEO LT, AB akcijai, turėtai 2014 m. gegužės 14 d., bus išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir bus išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos.
Pagal vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ taisykles diena, kuria pradedant automatinio įvykdymo sandoriais įsigyjamos TEO LT, AB akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2013 m. ir išmokos dėl įstatinio kapitalo mažinimo, yra 2014 m. gegužės 12 diena.
Kadangi bendrovės įstatinis kapitalas buvo formuojamas iš savininkų (akcininkų) įnašų ir nebuvo didinamas iš bendrovės lėšų (pelno, rezervų ar akcijų priedų), akcininkams išmokamos lėšos nebus apmokestinamos gyventojų pajamų (pelno) mokesčiais.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – anuliuojant akcijas, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai, nurodytai pirmiau, t. y. 194 204 380 litų.
Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki dokumentų dėl įstatinio kapitalo mažinimo registravimo Juridinių asmenų registre bendrovė kreipsis dėl prekybos bendrovės akcijomis stabdymo AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržoje ir apie tai informuos viešai.
Prekyba biržoje bus sustabdyta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki įstatų pateikimo Juridinių asmenų registrui dienos.
Akcijos dėl įstatinio kapitalo mažinimo proporcingai jų nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei bus anuliuojamos asmenims, kurie dėl įstatinio kapitalo mažinimo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje bus TEO LT, AB akcininkai.
Akcininkams, pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu vieną akciją, liekantis akcijų skaičius apskaičiuojamas pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių dauginant iš koeficiento 0,749999999 ir apvalinant tokia tvarka:
1) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
2) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę.
Akcininkams, kuriems pagal akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis bendrovės akcijų skaičius bus mažesnis už vieną, bus paliekama po vieną bendrovės akciją.
Pastabos.
1. Akcininkai, kurie 2014 m. gegužės 12 d. ar vėliau perleis TEO akcijas ir neturės akcijų pakeistų bendrovės įstatų registravimo dieną, vis tiek turės teisę į išmoką dėl įstatinio kapitalo mažinimo per vieną mėnesį po pakeistų įstatų įregistravimo. Išmoka bus proporcinga jų 2014 m. gegužės 14 d. turėtų akcijų nominaliai vertei, t. y. 0,25 lito vienai akcijai.
2. Akcininkai, kurie įgys TEO akcijų 2014 m. gegužės 12 d. ar vėliau ir turės akcijų pakeistų bendrovės įstatų registravimo dieną, neturės teisės gauti išmokos dėl įstatinio kapitalo mažinimo po pakeistų įstatų registravimo ir jiems bus anuliuotos akcijos proporcingai jų nuosavybės teise pakeistų bendrovės įstatų registravimo dieną priklausančių akcijų nominaliai vertei.

 


7 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ informuoja, kad 2014 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tinklalapyje buvo paskelbta apie Konkurencijos tarybai pateiktus du pranešimus dėl koncentracijos, kuriais:
(i) prašoma leisti „Lietuvos energija“, UAB įsigyti 38,91% AB „Lietuvos dujos“ akcijų (padidinant bendrą „Lietuvos energija“, UAB turimų AB „Lietuvos dujos“ akcijų kiekį iki 56,61%), tokiu būdu kartu su OAO „Gazprom“ įgyjant bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę;
(ii) prašoma leisti padidinti „Lietuvos energija“, UAB turimų AB „Lietuvos dujos“ akcijų kiekį įsigyjant iki 100 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios įmonės kontrolę.

AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos, kuri pagal teisės aktų reikalavimus, bus atskiriama nuo AB „Lietuvos dujos“ įkuriant dukterinę skirstymo sistemos operatoriaus bendrovę, finansavimui skolinsis iki 17 mln. EUR. Sąskaitos kredito perviršio limito (overdrafto) techninės specifikacijos projektas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

 


8 pav. Rokiškio sūrio kaina nepakito. Pirkti rizikinga.

 


9 pav. Šiaulių banko akcijas pirkti rizikinga.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 07 17:18     #41111
 You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
http://www.dressesgreat.com/how-can-i-get-healthy-skin/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital