Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Kovo 27 d. Biržos apžvalga

Spekuliantai.lt | 2014-03-27 | Spekuliantai.lt apžvalgos | perskaitė: 3412
Raktiniai žodžiai: OMXV, techninė analizė, Apranga, LESTO, Lietuvos dujos, Agrowill Group, City Service, Amber Grid
2014 m. Kovo 27 d. Biržos apžvalga 2014 m. Kovo 27 d. Biržos apžvalga

 

Ketvirtadienį rinkoje sulaukėme naujienų apie būsimus akcininkų susirinkimus ir naujus dividendinius pažadus. Prekyba išliko pakankamai rami, kilusių ir kritusių akcijų kainų skaičius vienodas.
Indeksų pokyčius, kai visada, lėmė akcijų svoris indekse. OMXV šiandien pakilo 0.34%, o OMXT krito 0.41%.

 

 


1 pav. Tallinna Kaubamaja AS akcininkų susirinkimas nusprendė išsimokėti 0.15 euro dividendus akcijai; 8,145,840 eurų dydžiu sumažinti įstatinį kapitalą.

 


2 pav. 2014 m. balandžio 18 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 11 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2013 metais.
Sprendimo projektas:
Išklausyti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2013 m.
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Sprendimo projektas:
Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3 darbotvarkės klausimas: 2013 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Snaigė“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymą pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
5 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Sprendimo projektas:
Audito įmone būsimų 2014 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. Siūloma UAB “KPMG Baltics”.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

 


3 pav. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, antro aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 9.45 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 23 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 290.685.740. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 290.685.740.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Bendrovės valdyba 2014 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams.
Darbotvarkė:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą.
2) Audito komiteto informacija.
3) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.
4) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.
2) Audito komiteto informacija.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
3) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.
4) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas.
5) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 51,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro 0,18 Lt (0,05 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2014 m. gegužės 15 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2014 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2014 m. balandžio 9 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 01 45. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


4 pav. Aprangos akcijomis šiandien buvo aktyviausiai prekiauta Vilniaus biržoje, o kaina krito net 2.59%. Jokių naujienų dar nebuvo sulaukta, nebent tai, kad stipriausia konkurentė H&M prekybos centre „GO 9“ užims 3.000 kv. m. plotą.

 


5 pav. LESTO pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


6 pav. Manoma, kad City Service akcijų kainą numušė prezidentės kalba. Gali būti, nes šios akcijos kaina labai jautri politikų pareiškimams.

 


7 pav. Amber Grid pildymosi signalas @0.731.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 08 13:47     #41146
 Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
http://www.traffic-circle.com/who-is-an-expert-in-evidence-law/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital