Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Lapkričio 29 d. Biržos apžvalga

2013 m. Lapkričio 29 d. Biržos apžvalga 2013 m. Lapkričio 29 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį sulaukėme naujienų parado, investuotojai išsirikiavo teikti pavedimus, ir Vilniaus biržoje aktyvumas šiandien buvo didžiausias. Dauguma bendrovių rezultatus skelbė po sesijos, todėl jie bus įvertinti tik kitą savaitę. O per savaitgalį „sugromuliuosim“ jau paskelbtus rezultatus ir balsuosime akcijų kainomis.
Vilnius šiandien buvo optimistinis ne tik apyvartomis, bet ir kainų kilimu. Per savaitę OMXV indeksas pakilo 0.40%. OMXT per savaitę pakilo 0.16%.

 

 

 


1 pav. Per 2013 m. devynis mėn. įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 244,5 mln. litų (70,8 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 25,7 mln. litų (7,5 mln. EUR) arba 11,8 % daugiau nei per 2012 m. devynis mėn.
Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 108,5 mln. litų (31,4 mln. EUR) ir tai yra 27,2 mln. litų (7,9 mln. EUR), arba 33,5 % daugiau nei prieš metus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 11,7 mln. Lt (3,4 mln. EUR) pelno prieš mokesčius ir tai yra 2,1 mln. Lt (0,6 mln. EUR) arba 21,5 % daugiau nei per 2012 m. devynis mėn.
Per 2013 m. devynis mėn. Bendrovė uždirbo 6,1 mln. Lt (1,8 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.
Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis - pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,- palyginti su 2012 m. devyniais mėn., augo atitinkamai 16,1 % ir 9,3 %. T.y., per 2013 m. devynis mėn. Grupės EBITDA – 32,8 mln. Lt (9,5 mln. EUR), Bendrovės – 17,7 mln. Lt (5,1 mln. EUR).
Finansinių rezultatų augimas pasiektas 2012 m. įgyvendintų investicijų bei pardavimų plėtros 2013 m. dėka.
2013 m sausio 11 d. paskelbtos AB „GRIGIŠKĖS“ ir įmonių grupės finansinių rezultatų prognozės nekeičiamos.
Atsižvelgdama į faktinius rezultatus, prognozuojamus 2013 m. finansinius rodiklius bei investicijų grąžos poveikį, AB „GRIGIŠKĖS“ valdyba, Bendrovei uždirbus planuojamą pelną, siūlys eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui už 2013 m. skirti ir išmokėti ne mažiau kaip du kart didesnius dividendus akcijai nei buvo mokama už 2012 m.
Savaitinis pildymosi signalas @0.670.

 


2 pav. Trečiąjį 2013 m. ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“ padėjo užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą
Nacionalinei elektros gamintojai „Lietuvos energijos gamybai“ trečiasis šių metų ketvirtis buvo įtemptas, tačiau bendrovė atliko savo funkciją – užtikrino energijos tiekimą trūkstant elektros ir taip padėjo stabilizuoti biržoje susiformavusias aukštas kainas.
Per 2013 m. sausį–rugsėjį „Lietuvos energijos gamyba“ pagamino beveik visą elektros gamybai Elektrėnų komplekse (rezervinėje elektrinėje ir kombinuoto ciklo bloke) skirtą kvotą. Didžioji dalis elektros Elektrėnuose pagamintos elektros – 0,67 TWh arba trys ketvirtadaliai skirtos kvotos – buvo pagaminta per trečiąjį ketvirtį. Šiuo laikotarpiu, kai elektros importo į Lietuvą galimybės buvo smarkiai apribotos, „Lietuvos energijos gamyba“ padėjo užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą.
„Mūsų specialistai užtikrino, kad reikiamas elektros energijos kiekis būtų pagamintas, tačiau vasarą susiklosčiusi situacija tęsėsi ir rudenį. Kombinuoto ciklo blokas buvo išjungtas tik spalio 24-ąją, kai gamybai Elektrėnuose skirta kvota buvo išnaudota jau pačioje spalio pradžioje. Apibendrinti šios rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos įtaką rezultatams, galėsime kalbėdami apie paskutinio metų ketvirčio ir visų 2013 metų rezultatus“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ generalinis direktorius Juozas Bartlingas.
Tuo metu per devynis 2013 m. mėnesius „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė (toliau – Grupė) uždirbo 87,9 mln. Lt grynojo pelno. 2012 m. sausio–rugsėjo grynasis pelnas siekė 36,1 mln. Lt.
„Visus devynis šių metų mėnesius Grupė teikė kokybiškas paslaugas klientams, didino veiklos efektyvumą. Per šį laikotarpį sėkmingai vykdėme tiek reguliuojamą, tiek komercinę veiklą“, – sako J. Bartlingas.
Per 2013 m. 9 mėnesius Grupė gavo 932 mln. Lt pajamų. Dėl mažesnių remtinos elektros energijos gamybos apimčių (2012 m. gamybai Elektrėnuose skirta kvota buvo 1,53 TWh, 2013 m. – 0,9 TWh) ir itin įtemptos konkurencijos laisvojoje rinkoje Grupės pajamos, palyginti su 2012 m. 9 mėnesių rezultatu, mažėjo 147,2 mln. Lt (13,6 proc.). Vis dėlto tinkamai subalansuotas elektros energijos gamybos ir pirkimų portfelis, racionalus veiklos išteklių naudojimas užtikrino pelningą Grupės veiklą.
2013 m. 9 mėnesių Grupės pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) marža buvo 21,5 proc. Palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA marža išaugo daugiau nei dvigubai (buvo 9,6 proc.). EBITDA atitinkamai didėjo nuo 103,1 mln. Lt iki 200,6 mln. Lt. Grynasis Grupės pelningumas padidėjo 6,1 procentinio punkto: 2012 m. 9 mėnesių grynojo pelningumo rodiklis siekė 3,3 proc., šiemet tuo pačiu laikotarpiu – 9,4 proc.
Gamybos rodikliai
„Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės per 2013 m. 9 mėn. pagamino 1,55 TWh, o pernai tuo pačiu metu buvo pagaminta 1,78 TWh, t. y., 13 proc. daugiau, elektros energijos.
Per 2013 m. 9 mėnesius Elektrėnų komplekse, kurį sudaro rezervinė elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas, buvo pagaminta 0,88 GWh elektros energijos.
Kauno hidroelektrinėje per 2013 m. 9 mėn. pagaminta 0,32 TWh. Dėl didesnio vidutinio Nemuno debito šioje elektrinėje pagaminta net trečdaliu daugiau elektros energijos negu jos buvo pagaminta per 2012 m. 9 mėnesius. Kauno hidroelektrinė pagamino 33 proc. visos per 2013 m. 9 mėnesius šalyje iš atsinaujinančių išteklių pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos. Šią Grupės įmonės „Energijos tiekimas“ parduodamą sertifikuotą „Žalią lietuvišką energiją“ 2013 m. rugsėjo pabaigoje vartojo 37 įmonės ir 6 namų ūkiai.
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys per 9 šių metų mėnesius, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio gamybos apimtimis, nepasikeitė – elektrinėje pagaminta 0,35 TWh elektros energijos.
Reguliuojama ir komercinė veikla
Reguliuojama Grupės veikla apima elektros energijos gamybą rezervinėje elektrinėje Elektrėnuose, šilumos gamybą bei rezervinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinių teikiamas galios rezervavimo paslaugas. Per 2013 m. 9 mėnesius Grupė iš reguliuojamos veiklos gavo 478,6 mln. Lt pajamų – tai 7,1 proc. daugiau nei per tą patį 2012 m. laikotarpį.
Komercinė Grupės veikla – tai elektros energijos gamyba Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje, taip pat elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba laisvoje rinkoje bei kitos komercinės paslaugos. 2013 m. 9 mėn. pajamos iš komercinės veiklos siekė 453,3 mln. Lt ir dėl įtemptos konkurencijos laisvojoje rinkoje buvo 28,3 proc. mažesnės nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Vis dėlto sėkmingai pasirinkta Grupės elektros energijos prekybos strategija lėmė, kad komercinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą (EBT) išaugo 40 proc. (nuo 51,3 mln. Lt per 2012 m. 9 mėn. iki 72 mln. Lt per 2013 m. 9 mėn.).
Pildymosi signalas @0.400.

 


3 pav. Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO (toliau – LESTO) įmonių grupė pelningai dirba tris ketvirčius iš eilės – konsoliduotas grynasis grupės pelnas per 9 mėnesius sudarė 42,27 mln. Lt, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu patirtas 24,91 mln. Lt nuostolis. Rezultatų gerėjimą lemia sumažintos įmonių grupės veiklos sąnaudos, efektyvumą didinančios investicijos, augantis persiunčiamos elektros energijos kiekis.
LESTO įmonių grupės pajamos šiemet per tris ketvirčius sudarė 1,79 mlrd. Lt, tai yra 6,67 proc. daugiau, lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu. Pajamų pokytį lėmė išaugusios VIAP, elektros energijos perdavimo paslaugos ir įsigijimo kainos. Išlaidos elektros energijai įsigyti per devynis mėnesius sudarė 1,23 mlrd. Lt, tai yra 5 proc. daugiau nei lyginamuoju laikotarpiu prieš metus. Persiųstos elektros energijos kiekis išaugo 1,9 proc. - iki 6,07 mlrd. kWh.
LESTO įmonių grupės veiklos efektyvumo didėjimą atspindi auganti EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) marža – per 2013 m. devynis mėnesius ji sudarė 19,86 proc., kai 2012 m. I–III ketv. – 17,84 proc. Grupės EBITDA šiemet per 9 mėnesius sudarė 355,33 mln. Lt – tai yra 18,7 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
„Efektyvesnė bendrovės veikla gerina finansinius rezultatus. Pirmiausia, dėl laiku atliktų kryptingų investicijų sumažėjo elektros skirstymo sąnaudos tinkle, jos šiuo metu sudaro 7 proc. Taip pat optimizuoti veiklos procesai, naujos technologijos leido sumažinti LESTO veiklos išlaidas. Augantis naujų vartotojų skaičius bei didesnis paskirstomos elektros kiekis didina bendrovės pajamas ir taip dar labiau gerina rezultatus“, – teigia Aidas Ignatavičius, LESTO generalinis direktorius.
Per devynis šių metų mėnesius 32 proc. LESTO persiunčiamos elektros energijos suvartojo gyventojai. Pramonės objektams ir paslaugų įstaigoms persiųstos elektros energijos kiekis atitinkamai sudaro 28 proc. ir 11 proc.
LESTO įmonių grupės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5,07 mlrd. Lt, 95 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas.
Pirkimo signalas @0.745.

 


4 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2013 m. devynių mėnesių pajamos buvo 264,4 mln. LTL (76,6 mln. EUR), arba 22% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2012 m. 2013 m. devynių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas – 9,9 mln.LTL (2,9 mln.EUR), per 2012 m. devynis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas buvo 5,4 mln.LTL (1,6 mln.EUR)
AB Vilkyškių pieninės 2013 m. devynių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2013 m. devynių mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:
Pirkimo signalas @1.59.

 


5 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per devynis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 222,1 mln. litų (64,3 mln. EUR) pajamų – tai yra 5,2 procentais daugiau nei pernai. Per 2013 devynis mėnesius grupė patyrė nuostolį. Grupės nuostolis prieš mokesčius sudarė 1,858 mln. Lt (0,538 EUR).
Įmonė per devynis šių metų mėnesius gavo 161,1 mln. Lt (46,7 mln. EUR) pajamų ir uždirbo 0,056 mln. litų (0,016 mln. EUR) pelną prieš mokesčius.
Reikšmingą neigiamą įtaką AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės bei įmonės rezultatui turėjo Rusijos rublio kurso kritimas. Dėl kurio per devynis mėnesius patirtas grupės finansinės veiklos nuostolis iš valiutų kursų pasikeitimo – 4,6 mln.Lt., PST – 2,1 mln. Lt
Akcijos kainos palaikymas neatsilaikė. Parduodam, kainai toliau krentant.

 


6 pav. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) neaudituotas 2013 m. 9 mėn. grynasis pelnas siekia 27,6 (7,9 mln. EUR) arba 7,0 proc. mažiau, lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 29,7 mln. Lt (8,6 mln. EUR).
Pardavimo pajamos per 2013 m. pirmus 9 mėn. siekia 98,7 mln. Lt (28,6 mln. EUR) arba 0,2 proc. mažiau, lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 98,9 mln. Lt (28,7 mln. EUR).
Akcijos kaina per savaitę pasiekė naujas žemumas. Neperkam.

 


7 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavimo pajamos, palyginus su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 6,0 procentais. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavimo pajamos sudarė 37,6 mln. Lt (10,9 mln. EUR), 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. 40,0 mln. Lt (11,6 mln. EUR). Pajamos per 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. iš alkoholinių gėrimų pardavimo padidėjo iki 30,5 mln. Lt, ir buvo 14,2 proc. didesnės palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (26,7 mln. Lt). Per devynis šių metų mėnesius, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės alkoholinių gėrimų pardavimai visose užsienio rinkose padidėjo 84,2 proc. ir siekė 3,5 mln. Lt, iš jų pardavimai į Europos sąjungos šalis sudarė 2,9 mln. Lt., kitose rinkose – 0,6 mln. Lt. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. pelnas iki mokesčių siekė 829 tūkst. Lt (240 tūkst. EUR), 2012 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas iki mokesčių sudarė 24 tūkst. Lt (7 tūkst. EUR). 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA siekė 3,9 mln. Lt (1,1 mln. EUR) ir padidėjo 39,3 procentais, lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu. 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA siekė 2,8 mln. Lt (0,8 mln. EUR). AB „Vilniaus degtinė“ generalinio direktoriaus teigimu, 2013 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas bendrovės valdomų prekių ženklų stiprinimui ir alkoholinių gėrimų asortimentui. „2013 metais stipriųjų gėrimų rinka augo neženkliai. Sutelkę dėmesį į „Bajorų“ bei „Gedimino“ prekių ženklų pardavimų skatinimo veiksmus, pasiekėme geresnių rezultatų nei planavome, degtinės pardavimai augo 8,7 proc.“, - teigė Juozas Daunys.

 


8 pav. AB Agrowill Group įmonių grupės 2013 m. trijų ketvirčių pajamos buvo 50,148 mln. litų (14,524 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pirmų devynių mėnesių pajamomis – 43,374 mln. litų (12,562 mln. eurų), išaugo 15 procentų.
2013 m. trijų ketvirčių EBITDA buvo 7,970 mln. litų (2,308 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. trijų ketvirčių EBITDA – 18,370 mln. litų (5,320 mln. eurų), sumažėjo 56 procentais.
2013 m. trijų ketvirčių grynasis nuostolis sudarė 5,326 mln. litų (1,543 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio pelnas siekė 5,668 mln. litų (1,642 mln. eurų).
Grupės bendrojo pelningumo rodiklis per 9 mėnesius pasibaigusius 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo apie 7 procentiniais punktais žemesnis nei tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu. Pagrindinė to priežastis – dėl apie 20-30 procentų žemesnių derliaus supirkimo kainų bei išaugusių sąnaudų smukęs grūdų pardavimo pelningumas. Prie sumažėjusio bendrojo pelno taip pat prisidėjo beveik 1,5 mln. litų (0,434 mln. eurų) mažesnės ES ir LR išmokos, sumažintos dėl pritaikytos moduliacijos.
Tuo tarpu pienininkystės bendrasis pelningumas dėka didesnio gamybos efektyvumo, aukštesnių pieno kainų ir sėkmingai vykdomos melžiamų karvių bandos plėtros augo apie 17 procentų.
Savaitinis pirkimo signalas @0.239.

 


9 pav. AB „Snaigė“ per devynis šių metų mėnesius pasiekė 140,1 mln. Lt apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 27 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovė uždirbo beik 5,3 mln. Lt grynojo pelno t.y. beveik 4 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės konsoliduota neaudituota EBITDA siekė 12,3 mln. Lt t.y. 43 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Vertindamas 9 mėnesių rezultatus AB „Snaigė“ generalinis direktorius džiaugėsi bendrovės pasiekimais ir pardavimo augimo tendencijomis. „Džiaugiamės, kad mūsų pastangos išlaikyti spartų augimo tempą buvo vaisingos“, - teigė G. Čeika. III ketvirtis - pats karščiausias buitinių šaldymo prietaisų versle. Mums pavyko ne tik patenkinti rinkos poreikius, bet ir išplėsti klientų bazę, vystyti naujus produktus, vykdyti rinkodaros programas. Tai puikus visos „Snaigės“ komandos darbas.“
AB „Snaigė“ apyvarta labiausiai augo Vakarų Europos bei Azijos šalyse. Ypač ženklus jis buvo Vidurinėje Azijoje 132 proc. bei Prancūzijoje 128 proc. Bendrovės pardavimai beveik dvigubai augo Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse.
Bendrovės pardavimų augimas Prancūzijoje susijęs su „Snaigės“ dalies augimu didžiausio Prancūzijos mažmeninio tinklo „Conforama“ pardavimuose. Aukšti „Conforama“ vadovai vasarą lankėsi ‚Snaigės“ gamykloje ir buvo sužavėti aukštu gamyklos technologiniu lygiu, darbo organizavimu ir „Snaigės“ gaminių kokybe. Tai paskatino juos praplėsti esamą „Snaigės“ asortimentą „Conforamoje“.
Bendrovė džiaugiasi ir stiprėjančiomis pozicijomis Vidurinėje Azijoje. „Tai didelės, pelningos rinkos“, - teigia G. Čeika. – „Tad labai džiaugiamės, kad mūsų šaldytuvai yra patrauklūs vietiniams gyventojams. Kai kuriose Vidurinės Azijos šalyse „Snaigė“ yra viena iš rinkos lyderių.“
Trečiąjį ketvirtį bendrovė pristatė savo klientams bei vartotojams naujus produktus: t.y. 163 cm aukščio šaldiklį, bei karščiausią šių metų savo naujieną - šaldytuvą-šaldiklį su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost“. Neseniai pasirodęs parduotuvėse naujasis šaldiklis susilaukė didelio pirkėjų susidomėjimo. „Snaigės“ šaldikliai – itin populiarūs ir paklausūs daugelyje mūsų rinkų,“ - teigė G. Čeika. – „Kitais metais ketiname toliau plėsti šaldiklių šeimą, nes jaučiame paklausą šiems gaminiams. Šaldytuvai su bešerkšne sistema „No Forst“ - nekantriai laukti daugelio bendrovės klientų. Su šiuo gaminiu AB „Snaigė“ įžengia į visiškai naują rinkos segmentą ir tiksi sėkmingai jame konkuruoti su kitais buitinių šaldytuvų gamintojais.“

 


10 pav. AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2013 m. 9 mėn. uždirbo 1,1 mln. Lt (0,3 mln. EUR) veiklos pelno, kai per 2012 m. 9 mėn. buvo patirta 1,5 mln. Lt (0,4 mln. EUR) veiklos nuostolio. Grupė patyrė 1,5 mln. Lt (0,4 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2012 metų 9 mėn. patirta 3,4 mln. Lt (1,0 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
AB „Utenos trikotažas“ per 2013 m. 9 mėn. patyrė 0,05 mln. Lt (0,02 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2012 m. 9 mėn. buvo patirta 1,2 mln. Lt (0,3 mln. EUR) veiklos nuostolio. Bendrovė patyrė 1,8 mln. Lt (0,5 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2012 metų 9 mėn. patirta 2,8 mln. Lt (0,8 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokyčio nuostolis, iš esmės neturėjęs įtakos nei grupės, nei bendrovės pinigų srautams, per 2013 m. 9 mėn. konsoliduotus grupės rezultatus pablogino 0,6 mln. Lt (0,2 mln. EUR), kai tuo tarpu 2012 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokytis rezultatus pablogino 0,08 mln. Lt (0,02 mln. EUR).
,,Džiaugiamės ryžtingu darbu pasiektais rezultatais – grupės veiklos pelnas per trečią ketvirtį pasiekė 1,9 mln. Lt, o grynasis pelnas siekė 0,5 mln. Lt. Prieš porą metų pradėta vykdyti ,,Utenos trikotažo“ strategija persiorientuoti prie aukštesnės pridėtinės vertės gaminių, inovatyvių medžiagų kūrimo ir aktyvaus jų pristatymo prestižinėse tarptautinėse parodose pasiteisino. Teigiamus veiklos rezultatus generavo išplėstas bendrovės naujų klientų ratas, naujos rinkos ir konkurenciniu pranašumu tapę pažangios medžiagos“,– teigė bendrovės generalinis direktorius Gintautas Bareika.

 


11 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per pirmus devynis 2013 m. mėnesius buvo 608,4 mln. litų (176,2 mln. EUR), arba 7,3% didesnės nei prieš metus (2012 m. 9 mėnesių pardavimų pajamos siekė 567,0 mln. litų, arba 164,2 mln. EUR). Pardavimų apimtys eksporto rinkose padidėjo 10%, o vietos rinkoje augimas sudarė 4%.
Bendrovės pirmųjų devynių mėnesių EBITDA sudarė 40,6 mln. litų (11,8 mln. EUR) ir buvo 19,8% mažesnis lyginant su 2012 metais, kai EBITDA siekė 50,7 mln. litų (14,7 mln. EUR).
Per 2013 m. devynis mėnesius bendrovė uždirbo 15,5 mln. litų (4,5 mln. EUR) grynojo pelno arba 21,6% mažiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Per 2012 m. devynis mėn. buvo uždirbta 19,7 mln. litų (5,7 mln. EUR) grynojo pelno.

Atsižvelgiant į prastesnius laukiamus ketvirtojo ketvirčio rezultatus, bendrovė mažina pradinę 2013 m. veiklos prognozę:
Laukiama 2013 metų apyvarta apie 750 mln. litų (apie 217 mln. EUR);
Laukiamas EBITDA pelningumas apie 6%;
Laukiamas grynasis pelningumas apie 2%.
Kaina korekcijoje. Pirkti rizikinga.

 


12 pav. AB „City Service“ skelbia neaudituotą 2013 metų devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
„City Service“ konsoliduotos pajamos per devynis šių metų mėnesius sudarė 390 mln. litų. Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 18,2 mln. litų, EBITDA – 39,8 mln. litų, atitinkamai 53 proc. ir 25 proc. daugiau, nei 2012 metais per tą patį laikotarpį.
„Ispanijoje veikiančios įmonės rezultatai bendruose grupės rezultatuose konsoliduosis ketvirtajame metų ketvirtyje. Esamiems devynių mėnesių finansiniams rezultatams neigiamą įtaką padarė nuostoliai dėl valiutų kursų pokyčių – viso 2,6 mln. litų“, - komentavo „City Service“ generalinis direktorius Jonas Janukėnas.
Pirkimo signalas @1.94.

 


13 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių. Vigintas Butkus 105,213 akcijomis atsiskaitė už įsiskolinimą. Algirdas Butkus 1,052,497 akcijomis atsiskaitė už įsiskolinimą. Šias akcijas perėmė UAB „Mintaka“.
Akcijos kainos korekcija gilėja. Neperkam.

 


14 pav. AB "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2013-11-29 16:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 9 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 655,565 mln. litų (189,865 mln. EUR), t.y.12,70 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2012 m. 9 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 581,697 mln. litų (168,471 mln. EUR).
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 9 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas – 19,522 mln. litų (5,654 mln.EUR), t.y. 3,23 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Per 2012 m. 9 mėn. grupė gavo 20,174 mln. litų (5,843 mln. EUR) grynojo pelno.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital