Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Birželio 14 d. Biržos apžvalga

2013 m. Birželio 14 d. Biržos apžvalga 2013 m. Birželio 14 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį Vilniaus biržoje akcijų kainos buvo linkusios kilti. Tačiau per savaitę OMXV indeksas sumenko 0.24%.
Investuotojai traukiasi iš Baltijos rinkų. Apyvartos kritiškai sumažėjo, kainos niekur nejuda. Tokiomis nuotaikomis galime pragyventi visą vasarą iki bus skelbiami pusmečio veiklos rezultatai.

 

 

 


1 pav. 2013 m. birželio 13 d. įvyko pirmas naujos kadencijos, 2013 m. balandžio 25 d. akcininkų susirinkime išrinktos, TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) valdybos posėdis.
Valdyba nutarė Bendrovės valdybos pirmininke perrinkti Malin Frenning.
Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinkta 2013 m. balandžio 25 dieną. Į valdybą pasiūlė „TeliaSonera AB“, turinti 88,15 proc. Bendrovės akcijų. Darbovietė – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Išsilavinimas – Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrė. Ji yra Luleå technologijos universiteto (Švedija) technologijų garbės daktarė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Valdyba taip pat nutarė Bendrovės Audito komiteto nariais dvejų metų kadencijai (bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos) išrinkti šiuos valdybos narius: Jens Lööw (komiteto pirmininkas), Tiia Tuovinen ir Ingą Skisaker (nepriklausoma valdybos narė).
Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai (iki 2014 m. birželio 13 d.) išrinkti šie valdybos nariai: Malin Frenning, Mats Lillienberg ir Rolandas Viršilas (nepriklausomas valdybos narys).

TEO LT, AB įmonių grupei priklausanti viena didžiausių Lietuvoje duomenų centrų bendrovių UAB „Hostex“ glaudžiau integruosis į ją valdančios UAB „Baltic Data Center“ (BDC) veiklą, o nuo birželio 17 dienos UAB „Hostex“ vadovaus Martynas Špokas, šiuo metu einantis BDC Pardavimų skyriaus direktoriaus pareigas. UAB „Hostex“ ligšiolinis vadovas Pranas Slušnys nusprendė pasitraukti iš TEO įmonių grupės.
BDC generalinio direktoriaus Aleksandro Samuchovo teigimu, nuo pat „Hostex“ įsigijimo 2010 metais panašioje srityje veikiančios įmonės bendromis pastangomis kūrė paslaugas klientams, vystė technologinę infrastruktūrą. „Jau artimiausiu metu ketiname dar daugiau dėmesio skirti bendram įmonių paslaugų eksporto vystymui, technologinių rizikų valdymui bei siekiams pritraukti gabiausius technologijų specialistus“, – teigė A.Samuchov.
Nepaisant glaudesnės veiklos integracijos BDC ir „Hostex“ išliks atskirais veikiančiais juridiniais asmenimis.
„Norėčiau padėkoti Pranui Slušniui, daugelį metų sėkmingai vadovavusiam „Hostex“ verslui, pasiekusiam puikių veiklos rezultatų bei pradėjusiam „Hostex“ veiklos integraciją į BDC įmonių grupėje“, – teigė A.Samuchovas.
Jo teigimu, M.Špokas yra itin patyręs technologijų specialistas, sėkmingai kūręs ir išplėtojęs lanksčiai ir į kliento poreikius įsiklausančią verslo įmonę.
M.Špokas iki 2012 metų rugsėjo vadovavo telekomunikacijų sprendimus kūrusiai bendrovei „Infospalvos“, o savo karjerą prieš aštuonerius metus jis pradėjo dirbdamas IT administratoriumi. Dvidešimt septynerių vadovas yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos bakalauro bei „Baltic Management Institute“ verslo vadybos EMBA programą.
„Hostex“ yra viena didžiausių Lietuvoje duomenų centrų ir virtualiųjų išteklių – debesų kompiuterijos paslaugų teikėja. Bendrovė valdo du duomenų centrus ir specializuojasi interneto portalų bei informacinių sistemų projektavimo, diegimo bei priežiūros srityje. „Hostex“ teikia svetainių prieglobos (angl. hosting), virtualių dedikuotų serverių paslaugas, kuria specializuotus sprendimus.
Akcijų kaina linkusi koreguotis. Pildymosi signalas @0.802.

 

2 pav. 2013 m. birželio 14 d. Valstybinė paskolų komisija priėmė sprendimą pritarti suteikti Europos investicijų bankui valstybės garantiją, užtikrinančią AB „Klaipėdos nafta“ pinigines prievoles pagal kredito (iki 300 mln. litų (iki 87 mln. eurų)) sutartį suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimui. Siūloma valstybės garantijos suma 280 mln. litų (81 093 605 eurų).
Komisija taip pat priėmė sprendimą siūlyti nustatyti Bendrovei pareigą įkeisti būsimą nekilnojamąjį turtą ir su jais neatsiejamai susijusius daiktus (t.y. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtis ir jos technologinius priklausinius), kurių vertė ne mažesnė nei 100 procentų kredito sumos pagal kredito sutartį su EIB. Šis įkeitimas būtų skirtas užtikrinti valstybės interesus pagal EIB išduotą valstybės garantiją.
Valstybės garantijos suteikimas yra viena iš išankstinių sąlygų EIB išmokėti pirmąją kredito dalį Bendrovei pagal kredito sutartį.

AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad 2013 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-130 (toliau – Įsakymas) patvirtintas Suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialusis planas (toliau – Specialusis planas).
Įsakymas įsigalios kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.
Specialiojo plano patvirtinimas leis Bendrovei pradėti įgyvendinti suskystintų gamtinių dujų terminalo statinių (įskaitant, krantinę, įrangą, dujotiekį ir dujų matavimo stotį) projektavimo ir statybos darbus.
Akcijų kaina toliau krenta, bet jau rado palaikymą ties 0.341. Pirkti rizikinga.

 


3 pav. AB „Gubernija“ gavo pranešimą apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Vijoleta Dunauskienė pardavė 82,023 akcijas, Lina Dunauskaitė - 9,732 akcijas.

 


4 pav. Arco Vara AS Stebėtojų tarybos narys Richard Tomingas atsistatydino iš tarybos.
Suveikė dieninis pardavimo signalas ir savaitinis pirkimo signalas.

 

5 pav. 2013 m. birželio 14 d. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdyba, atsižvelgdama į 2013 m. birželio 14 d. gautą akcinės bendrovės „Invalda LT“, valdančios 39,352 proc. visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų, pasiūlymą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) ir tuo tikslu iki 2013 m. rugsėjo 30 d. sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje būtų numatyti tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo bei dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo klausimai, priėmė šiuos sprendimus:
1. įpareigoti Bendrovės vadovą iki 2013 m. liepos 31 dienos parengti ir pateikti valdybai tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį 2013 m. birželio 30 dienai.
2. pavesti Bendrovės vadovui, vadovaujantis su UAB „PricewaterhouseCoopers“ sudarytos sutarties sąlygomis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, reglamentuojančias dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo tvarką, pasirašyti su UAB „PricewaterhouseCoopers“ papildomą susitarimą dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, audito.
3. iki 2013 m. rugsėjo 30 dienos sušaukti bendrovės „Vilniaus baldai“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtraukti akcininko pasiūlytus klausimus:
1. Dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, tvirtinimo.
Akcininko, inicijavusio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, siūlomas sprendimo projektas:
1. Patvirtinti audituotą tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
2. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
Akcininko, inicijavusio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, siūlomas sprendimo projektas:
2. Dividendams skirti visą nepaskirstytąjį pelną 2013 m. birželio 30 dienai, su sąlyga, kad vienai akcijai tenkanti dividendų suma apvalinama į mažesnę pusę iki dešimtosios lito dalies, skirtumą paliekant nepaskirstytajame pelne.
4. Sprendimą dėl konkrečios visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo datos, laiko ir vietos, darbotvarkės klausimų bei sprendimų projektų priimti per 2 (dvi) darbo dienas nuo audito išvados dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 5 dienos.

 


6 pav. Tallinna Vesi savaitinis pildymosi signalas @10.21.

 


7 pav. City Service pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas.

 


8 pav. Agrowill Group akcijų kaina „skyrocketina“. Pildytis jau rizikinga.

 


9 pav. Pieno žvaigždžių pozicijoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.

 


10 pav. Rokiškio sūrio akcijų kaina korekcijoje su augančia apyvarta. Pirkti rizikinga.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital