Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Gegužės 31 d. Biržos apžvalga

2013 m. Gegužės 31 d. Biržos apžvalga 2013 m. Gegužės 31 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį biržose pastebėtas didesnis investuotojų aktyvumas. Tai susiję su naujienų gausa. Bendrovės suskubo paskelbti IQ veiklos rezultatus. Investuotojai reagavo į naujienas, kitus rezultatus vertins kitą savaitę.
Per savaitę OMXV indeksas paskilo 1.49%. Kilo ir kiti indeksai. Tačiau labai sunku tikėtis, kad toks optimizmas rinkose išliks ir kitą savaitę.

 

 

 


1 pav. 2013 m. gegužės 30 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „Grigiškės“ (toliau – Bendrovė) įstatai su padidintu iki 65.700.000 litų įstatiniu kapitalu, taip pat į AB NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos ir pradėta prekyba Bendrovės naujos akcijų emisijos akcijomis (5.700.000 vnt.). Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas išplatinus naują 5.700.000 litų nominalios vertės akcijų emisiją, vadovaujantis 2013 m. balandžio 26 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

Kaip skelbta 2013-04-24, 2013 m. I ketv. įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 76,2 mln. Lt (22,1 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 3,5 mln. Lt (1,0 mln. EUR) arba 5 % daugiau nei 2012 m. I ketv.
Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 32,5 mln. Lt (9,4 mln. EUR) ir tai yra 6,9 mln. Lt (2,0 mln. EUR), arba 27 % daugiau nei prieš metus.
Grupės ir Bendrovės pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), palyginti su 2012 m. I ketv., augo atitinkamai 31 % ir 12 % 2013 m. I ketv. Grupės EBITDA – 9,0 mln. Lt (2,6 mln. EUR), Bendrovės – 5,2 mln. Lt (1,5 mln. EUR).
Savaitinis pirkimo signalas @0.602.

 


2 pav. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ 2013 m. I ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 0,8 mln. Lt (0,2 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo patirtas 1,2 mln. litų (0,3 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą.
2013 m. I ketvirčio pardavimų pajamos sudaro 2,3 mln. Lt (0,7 mln. eurų) ir lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 11 procentų.

 


3 pav. Įmonių grupės „ALITA“, AB 2013 m. 3 mėnesių neaudituotas konsoliduotas veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 2,4 mln. litų (0,7 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą. Lyginant su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu nuostolis mažėjo 18 procentų. Per 2012 metų pirmus 3 mėnesius patirtas 2,9 mln. litų (0,8 mln. eurų) konsoliduotos veiklos nuostolis prieš apmokestinimą.
2013 m. 3 mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos sudaro 15,8 mln. litų (4,6 mln. eurų). Lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 2,6 mln. litų (0,7 mln. eurų) arba 19 procentų: tame skaičiuje pajamos iš Lietuvos pirkėjų išaugo 1,9 mln. litų (0,6 mln. eurų) arba 17 procentų, iš užsienio gauta 0,7 mln. litų (0,2 mln. eurų) arba 31 procentu daugiau.

 


4 pav. Efektyvesnė AB LESTO veikla ir anksčiau atliktos investicijos leido reikšmingai sumažinti veiklos sąnaudas ir I ketv. dirbti pelningai, nepaisant 2013 m. nustatytų 3 proc. mažesnių elektros energijos skirstymo tarifų. Konsoliduotas LESTO grupės grynasis pelnas I ketv. sudarė 14,41 mln. Lt, kai 2012 m. I ketv. grupė patyrė 6,45 mln. Lt nuostolį.
Nuo 2013 m. pradžios LESTO teikiamos paslaugos – elektros skirstymo žemos ir vidutinės įtampos tinklais – kainos buvo sumažintos maždaug 3 proc., o paskirstytos elektros energijos kiekis pirmąjį ketvirtį, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, mažėjo 0,2 proc., iki 2 210 mln. kWh.
Grupės apskaitomos pajamos šiemet per ketvirtį sudarė 647,35 mln. Lt, tai yra 3,45 proc. daugiau nei 2012 m. I ketv. (625,78 mln. Lt), tačiau pajamų pokytį lėmė išaugęs valstybei sumokamas VIAP mokestis ir pabrangusios kitos sektoriuje teikiamos paslaugos, lėmusios elektros energijos kainų didėjimą vartotojams.
LESTO grupės veiklos efektyvumo didėjimą atspindi didėjanti EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) marža – 2013 m. I ketv. ji siekė 19,21 proc., kai 2012 m. I ketv. – 15,96 proc. Lyginamuoju laikotarpiu grupės EBITDA padidėjo 24,5 proc. ir sudarė 124,33 mln. Lt. Bendrovės finansinėje atskaitomybėje patiriamos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra daug didesnės, nei rinkos reguliuotojo leistinos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos nustatant skirstymo tarifus, tai reikšmingai mažina bendrovės grynąjį veiklos rezultatą.
Pirmąjį ketvirtį LESTO grupės veiklos sąnaudos sudarė 70,35 mln. Lt ir, lyginant su 2012 m. I ketv., sumažėjo 9,9 proc. LESTO grupės veiklos sąnaudos mažėjo visose sąnaudų grupėse.
„Nuo LESTO įkūrimo efektyvinama veikla, atliktos investicijos ir pertvarkos leido pasiekti, kad LESTO uždirbo pirmąjį ketvirtinį grynąjį pelną. Sąnaudos mažinamos efektyvinant įmonės procesus, todėl klientams teikiamų paslaugų kokybė ir aptarnavimas nuosekliai gerėjo. Vertinant elektros tiekimo patikimumą, klientų pasitenkinimą ir kitus rodiklius, LESTO lenkia ES komunalinių paslaugų įmonių vidurkius“, – teigia Arvydas Tarasevičius, AB LESTO generalinis direktorius.
LESTO per ketvirtį prijungė 3 194 naujų vartotojų objektus, jų leistinoji naudoti galia sudarė 57 927 kW – tai 7,6 proc. daugiau nei per 2012 m. tris mėnesius.
Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“ ) poveikio, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2013 m. tris mėnesius vienam vartotojui siekė 12,12 minutės (2012 m. I ketv. – 15,35 min.), vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) 2013 m. per ataskaitinį laikotarpį siekė 0,17 karto (2012 m. I ketv. – 0,23 karto).
„LESTO kryptingai planuoja investicijas į tinklą ir, nepaisant užsitęsusios žiemos, šiemet toliau vykdomi modernizavimo ir plėtros darbai. Anksčiau atliktos investicijos leido daugiau nei perpus pagerinti elektros energijos tiekimo kokybės rodiklius ir sumažinti technologines skirstymo sąnaudas. Pagal patvirtintą ilgalaikę įmonės strategiją toliau efektyviname LESTO veiklą, diegiamos modernios technologijos, ateityje leisiančios pasiekti dar geresnių įmonės veiklos rezultatų“, – teigia A. Tarasevičius.
Savaitinis pildymosi signalas @0.643.

 


5 pav. AB “Žemaitijos pienas“ neaudituotos konsoliduotos 2013 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamos - 124,96 mln.Lt ( 36,19 mln.EUR), palyginus su 2012 m. pirmu ketvirčiu pardavimai padidėjo 7,4 % . 2013 m. pirmo ketvirčio konsoliduotas neaudituotas pelnas – 1,6 mln.lt ( 0,46 mln. EUR ) ; 2012 m. pirmo ketvirčio nuostolis – 1,1 mln.lt ( 0,3 mln.EUR).
Savaitinis pildymosi signalas @0.770.

 


6 pav. Vadovaujantis 2012 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu, TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) pripažintas ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų rinkoje. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka apima didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas, teikiamas metalinėmis linijomis naudojant DSL technologiją (angl. Digital Subscriber Line), šviesolaidinėmis ryšio linijomis nutiestomis iki galutinio paslaugų gavėjo patalpos (angl. Fiber to The Home (FTTH), linijomis nutiestomis iki pastato (angl. Fiber To The Building (FTTB) ir vietiniais tinklais (angl. Local Area Network (LAN) naudojant „Ethernet“ technologiją.
TEO įpareigota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, suteikti didmeninę plačiajuosčio ryšio prieigą kitiems ūkio subjektams, jų nediskriminuoti, laikytis skaidrumo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos bei apskaitos atskyrimo įpareigojimų.
Vykdydama įpareigojimus Bendrovė 2013 m. birželio 1 d. paskelbs standartinį pasiūlymą suteikti didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigą.
Pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinis pildymosi signalas @0.802.

 


7 pav. AB Agrowill Group įmonių grupės 2013 m. trijų mėnesių pajamos buvo 10.017 mln. litų (2.901 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pirmo ketvirčio mėnesių pajamomis – 9.817 mln. litų (2.843 mln. eurų), išaugo 2 procentais.
2013 m. trijų mėnesių EBITDA buvo 2.427 mln. litų (0.703 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. trijų mėnesių EBITDA – 1.556 mln. litų (0.451 mln. eurų), padidėjo 56 procentais.
2013 m. trijų mėnesių grynasis nuostolis sudarė 2.489 mln. litų (0.721 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio grynasis nuostolis siekė 2.526 mln. litų (0.732 mln. eurų).
Į Grupės pirmo šių metų ketvirčio veiklos rezultatus įtraukiami tik pieno sektoriaus veiklos rezultatai bei einamosios veiklos bei finansinės sąnaudos. Grūdinių kultūrų pardavimas sudaro virs 60 proc Grupės pajamų, todėl šių metų trečiąjame ir ketvirtąjame ketvirtyje išvežus pardavimui skirtus grūdus, gaunama didžioji dalis pardavimo pajamų, o kartu ir pelno.
AB „Agrowill Group“ pasiekė 10 proc. didesnio bendrojo pelningumo dėl 2012 metais tikslingai vykdytos melžiamų karvių bandos plėtros. Tai leido sumažinti pagaminamo pieno savikainą ir padidinti gamybos procesų efektyvumą. Didesnis efektyvumas bei mažesnė piniginių išlaidų dalis sąnaudų struktūroje leido AB „Agrowill Group“ pasiekti 50 procentų viršijantį EBITDA augimą.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį Grupė susitarė su bankrutuojančiu banku „Snoras“ dėl 22 mln. paskolos grąžinimo termino pratęsimo iki 2016 metų bei panaudojo dalį ankstesnio derliaus pajamų kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. Dėl to bendrovės bendrojo likvidumo rodiklis pakilo apie 18 proc. iki 74 proc.
Pildomės, kainai toliau kylant.

 


8 pav. Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas AB „Sanitas“ grupės (toliau – Grupė) 2013 metų 3 mėnesių pelnas prieš mokesčius sudarė 31.056 tūkst. litų (8.994 tūkst. eurų), lyginant su 19.302 tūkst. litų
(5.590 tūkst. eurų) pelno prieš mokesčius tuo pačiu 2012 metų laikotarpiu. 2013 metų 3 mėnesių Grupės pardavimai sudarė 120.936 tūkst. litų (35.025 tūkst. eurų), tuo pačiu 2012 metų laikotarpiu Grupės pardavimai siekė 96.899 tūkst. litų (28.064 tūkst. eurų).
Pateikiami atsakingų asmenų patvirtinti AB „Sanitas“ neaudituoti tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2013 metų 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkiniai.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: p. Saulius Mečislovas Žemaitis, generalinis direktorius, telefono numeris +370 37 20 06 62.

 


9 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2013 m. sausio–kovo mėn. pardavimo pajamos, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 21,9 procentais. 2013 m. sausio–kovo mėn. pardavimo pajamos sudarė 13 957 tūkst. Lt (4 042 tūkst. EUR), 2012 m. sausio–kovo mėn. 11 454 tūkst. Lt (3 317 tūkst. EUR).
2013 m. sausio–kovo mėn. įmonė padidino pardavimo pajamas Lietuvos rinkoje 15,4 procentais, Europos Sąjungos ir trečiosiose šalyse 38,9 procentais lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu.
2013 m. sausio–kovo mėn. pelnas iki mokesčių siekė 201 tūkst. Lt (58 tūkst. EUR), kai 2012 m. atitinkamu laikotarpiu nuostoliai iki mokesčių sudarė 374 tūkst. Lt (108 tūkst. EUR).
2013 m. sausio–kovo mėn. EBITDA siekė 1238 tūkst. Lt (359 tūkst. EUR) ir padidėjo 2,3 kartus, lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu. 2012 m. sausio–kovo mėn. EBITDA siekė 545 tūkst. Lt (158 tūkst. EUR).
Dėl sėkmingų rinkodaros sprendimų bendrovė ir toliau stiprino savo pozicijas vidaus rinkoje. 2013 m. pradžioje “Bajorų Klasikinė” degtinė stipraus alkoholio kategorijoje laimėjo "Sėkmingiausio naujo 2012 m. produkto " apdovanojimą. „Password 2013“ konferencijoje prekės ženklo „Bajorų“ atgaivinimo kampanija sulaukė ekspertų pripažinimo ir buvo įvertinta kaip efektyviausia prekės ženklo atnaujinimo kampanija. 2013 m. kovo mėnesį AB „Vilniaus degtinė“ pradėjo naują „Gedimino“ degtinės įvedimo reklaminę kampaniją.

 


10 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per pirmus tris 2013 m. mėnesius buvo 186,4 mln. litų (54,0 mln. EUR), arba 18% didesnės nei prieš metus (2012 m. 3 mėnesių pardavimų pajamos siekė 157,9 mln. litų, arba 45,7 mln. EUR). Pardavimų apimtys eksporto rinkose padidėjo 29%, o vietos rinkoje augimas sudarė 7%.
Bendrovės pirmųjų trijų mėnesių EBITDA sudarė 15,4 mln. litų (4,5 mln. EUR) ir buvo 11,9% didesnis, palyginti su 2012 metais, kai EBITDA siekė 13,8 mln. litų (4,0 mln. EUR).
Per 2013 m. pirmus tris mėnesius bendrovė uždirbo 6,9 mln. litų (2,0 mln. EUR) grynojo pelno, arba 60% daugiau nei prieš metus, kai buvo gauta 4,3 mln. litų (1,2 mln. EUR) grynojo pelno.

 


11 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2013 m. trijų mėnesių pajamos buvo 70,4 mln. LTL (20,4 mln. EUR), arba 2,3% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2012 m. 2013 m. pirmųjų trijų mėnesių konsoliduotas nuostolis – 1,2 mln.LTL (0,35 mln.EUR), per 2012 m. tris mėnesius įmonių grupės konsoliduotas nuostolis sudarė 1,23 mln.LTL (0,36 mln.EUR)
AB Vilkyškių pieninės 2013 m. trijų mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2013 m. trijų mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:

 


12 pav.  AB „City Service“ skelbia neaudituotą 2013 metų trijų mėnesių tarpinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
„City Service“ grupės konsoliduotos pajamos per tris šių metų mėnesius sudarė 159 mln. litų. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 9 proc. 2012-aisiais per pirmus tris mėnesius „City Service“ pajamos sudarė 145 mln. litų.
Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 7,3 mln. litų ir sumažėjo 8 proc, lyginant su 2012 metais, kai trijų mėnesių pelnas siekė 8 mln. litų. Laikotarpio EBITDA sudarė 14,8 mln. litų, 30 proc. daugiau palyginus su 11,4 mln. litų 2012 metais.

 


13 pav. AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2013 m. I ketvirtį patyrė 0,8 mln. Lt (0,2 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2012 m. tą patį laikotarpį patirta 1,1 mln. Lt (0,3 mln. EUR) veiklos nuostolio. Buvo patirta 1,0 mln. Lt (0,3 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2012 metų I ketvirtį patirta 2,3 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
AB „Utenos trikotažas“ per 2013 m. I ketvirtį patyrė 1,2 mln. Lt (0,4 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2012 m. buvo patirta 1,0 mln. Lt (0,3 mln. EUR) veiklos nuostolio. Bendrovė patyrė 1,8 mln. Lt (0,5 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2012 metų I ketvirtį patirta 1,5 mln. Lt (0,4 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokyčio nuostolis, kuris iš esmės neturėjo įtakos nei grupės, nei bendrovės pinigų srautams, per 2013 metų I ketvirtį konsoliduotus grupės rezultatus pagerino 0,4 mln. Lt (0,1 mln. EUR), kai tuo tarpu 2012 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokytis buvo neigiamas ir lygus 0,6 mln. Lt (0,2 mln. EUR).

 


14 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 3 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 189,927 mln. litų (55,007 mln. EUR), t.y.15,64 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2012 m. 3 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 164,241 mln. litų (47,567 mln. EUR).
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 3 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas – 1,256 mln. litų ( 0,364 mln.EUR). Per 2012 m. 3 mėn. grupė gavo 1,141 mln. litų (0,330 mln. EUR) nuostolio.

 


15 pav. AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 34,4 mln. Lt apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 57 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Daugiauisiai pardavimai kilo rytų rinkose: Uzbekistane 23 kartus, Tadžikistane beveik 6 kartus, Rusijoje virš 3 kartų. Pardavimai augo ir kai kuriose vakarų šalyse: Prancūzijoje 18 proc., Bulgarijoje 38 proc., Lenkijoje 24 proc. Be to, AB „Snaigė“ šiais metais pardavė savo produkciją Suomijai, Belgijai, Vengrijai – šalims, su kuriomis praeitų metų I ketvirtį prekybinių operacijų nevykdė. Pirmo ketvirčio bendrovė uždirbo 1,3 mln. Lt konsoliduotos neaudituotos EBITDA, t.y 4 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, nors I ketvirtį dėl sezoniškumo bei, ypač šiemet, išaugusių šildymo kaštų buvo patirtas 1,1 mln. Lt nuostolis (neaudituotais, konsoliduotais duomenimis), tačiau jis buvo daugiau kaip 1 mln. Lt mažesnis nei per tą patį laikotarpį praeitais metais. „Toks mūsų verslas – žiemos pradžioje pardavimai itin maži, tad pajamų visada gauname mažiau nei išleidžiame, o vasaros mėnesiais pardavimai išauga kelis kartus,“- teigė G. Čeika. „Todėl I ir II ketvirčiuose daugiau dėmesio skiriame pasirengimui karštajam sezonui: tvarkome įrengimus, atnaujiname įrangą, užsiperkame daugiau medžiagų bei žaliavų, gaminame į sandėlius, kad vasarą nepritrūktų produkcijos“.
Nors AB „Snaigė“ virš 60 proc. šaldytuvų ženklina savo prekiniu ženklu, likusią dalį gamina pagal užsakymus garsiems buitinės technikos gamintojams ir mažmeninės prekybos tinklams. Šiemet bendrovė toliau gamins šaldytuvus vokiečių „Sverin“, „Boman“, prancūzų „Conforama“, portugalų „Orima“ ir kt. Garbingų užsakovų gretas papildė ir didžiausias lenkų buitinės technikos gamintojas „Amica“.
AB „Snaigė“ generalinis direktorius G.Čeika teigiamai vertina I ketvirčio rezultatus. „Savo užsibrėžtus I ketvirčio pardavimo planus pasiekėme, - teigė G. Čeika. „Be to – daug nuveikėme kurdami naujus produktus ir tobulindami šaldymo technologijas.“
Jau nuo metų pradžios rinkose pasirodė „Snaigės“ šaldytuvas su šaltuoju „0 Fresh Zone“ skyriumi. Šių metų antrą ir trečią ketvirtį bendrovė pristatys naują aukštesnį šaldiklį, naują Premium klasės dvidurį šaldytuvą stiklo durimis bei aukščiausios elektros energijos klasės A+++ šaldytuvą. Tokiu šaldytuvu gali pasigirti anaiptol ne kiekvienas šaldytuvų gamintojas.

 


16 pav. Aprangos akcijų kaina per savaitę spurtavo. Bet apyvartų pritrūko pasipriešinimui pramušti.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital