Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Gegužės 22 d. Biržos apžvalga

2013 m. Gegužės 22 d. Biržos apžvalga 2013 m. Gegužės 22 d. Biržos apžvalga

 

Baltijos biržos užsidarė nesulaukusios B.Bernankės kalbos. JAV rinkų reakcija įdomi. Nelabai patiko „naujiena“, kad QE3 gali baigtis dar vasarą, vėliausiai rudenį. Bet gera naujiena yra ta, kad įvairūs tvistai su obligacijomis baigiasi dėl gerėjančios JAV ekonomikos. O tai daug geresnė žinia nei dar vienas pinigų spausdinimo etapas. Rinkos tapo kiek lengviau nuspėjamos.
O pas mus stebimas vienos akcijos pasitraukimo iš biržos procesas. Kokia bus naujoji „Invalda“, dar niekas nežino. Tikėsimės, kad ne blogesnė.

 

 

 


1 pav. NASDAQ OMX Vilnius sprendimu 2013 m. gegužės 27 d. iki atskyrimo užbaigimo dienos bus sustabdyta prekyba AB "Invalda" finansinėmis priemonėmis (IVL1L, ISIN kodas: LT0000102279).
Prekyba sustabdoma emitento prašymu dėl vykdomo atskyrimo.
Pavedimai AB „Invalda“ pavedimų knygoje bus išvalyti.

Akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba, vadovaudamasi AB „INVALDA“ atskyrimo sąlygomis, iškėlė Indrę Mišeikytę, Alvydą Banį ir Darių Šulnį kandidatais į atskyrime dalyvaujančios AB „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos narius.
Informacija apie kandidatus:
Indrė Mišeikytė (g. 1970).
UAB „Inreal valdymas“, architektė.
AB „INVALDA“, valdybos narė (nuo 2012 m.).
Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas.
Patirtis: Nuo 2002 m. užima architektės pareigas UAB „Inreal valdymas“. 1994-2002 m. dirbo architekte įmonėse UAB „Gildeta“, UAB „Kremi“, AB „Vilniaus baldai“.
Indrė Mišeikytė pagal atpirkimo sandorį yra įsigijusi 0,88 proc. AB „INVALDA“ akcijų, tačiau jos nesuteikia balso teisės.
Alvydas Banys (g. 1968).
UAB "LJB investments", direktorius bei UAB "LJB property", direktorius.
Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, inžinierius-ekonomistas.
Patirtis: 2001-2007 m. ėjo AB „INVALDA“ valdybos pirmininko pareigas, 1996-2006 užėmė AB „INVALDA“ viceprezidento pareigas, be to 1996-2000 buvo bendrovės valdybos narys. Po studijų dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
Alvydo Banio turima AB „INVALDA“ įstatinio kapitalo dalis yra 3,38 proc.; nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai – 0 proc.; balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis) – 16,22 proc.
Darius Šulnis (g. 1971).
AB „INVALDA“, patarėjas. AB „INVALDA“, valdybos narys (nuo 2006 m.).
Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Nuo 2012 m. studijuoja Duke universitete JAV, verslo administravimą.
Patirtis: 2006-2011 m. ėjo AB „INVALDA“ prezidento pareigas. 2002-2005 m. ėjo UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ direktoriaus pareigas. 1994-2002 m. užėmė direktoriaus pareigas AB FMĮ „Finasta“.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos nekilnojamo turto fondas“ ir UAB „Litagra“ valdybos narys. SIA „Burusala“ ir SIA „DOMMO“ stebėtojų tarybos pirmininkas.
Turima kitų įmonių įstatinio kapitalo ir balsų dalis (didesnė nei 1/20): UAB „Golfas“ – 31 proc. akcijų (balsų dalis – 31 proc.), UAB „Lucrum investicija“ – 100 proc. akcijų, nesuteikiančių balso teisės.
Dariaus Šulnio turima AB „INVALDA“ įstatinio kapitalo dalis – 4,29 proc.; nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai – 4,76 proc.; balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis) – 22,93 proc.

AB „INVALDA“ valdyba, vadovaudamasi AB „INVALDA“ atskyrimo sąlygomis, iškėlė Indrę Mišeikytę, Vytautą Bučą ir Dalių Kaziūną kandidatais į atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ valdybą.
Informacija apie kandidatus:
Indrė Mišeikytė (g. 1970).
UAB „Inreal valdymas“, architektė. AB „INVALDA“, valdybos narė (nuo 2012 m.).
Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas.
Patirtis: Nuo 2002 m. užima architektės pareigas UAB „Inreal valdymas“. 1994-2002 m. dirbo architekte įmonėse UAB „Gildeta“, UAB „Kremi“, AB „Vilniaus baldai“.
Indrė Mišeikytė pagal atpirkimo sandorį yra įsigijusi 0,88 proc. AB „INVALDA“ akcijų, tačiau jos nesuteikia balso teisės.
Vytautas Bučas (g. 1968).
AB „INVALDA“, patarėjas. AB „INVALDA“, valdybos narys (nuo 2006 m.), AB „INVALDA“, valdybos pirmininkas (nuo 2007 m.).
Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas.
Patirtis: 2006-2007 m. užėmė AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondo“ direktoriaus pareigas. 2000 - 2006 m. dirbdamas AB SEB banke vadovavo finansų ir IT tarnyboms, ėjo prezidento pavaduotojo bei banko valdybos nario pareigas. Nuo 2002 m. – Didžiosios Britanijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, UK) narys. 1992-2000 m. dirbo audito bendrovėje „Arthur Andersen“, kurioje pradėjęs karjerą auditoriaus asistentu, vėliau tapo vyr. auditoriumi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Inreal pastatų priežiūra“, UAB „BAIP grupė“ bei UAB „Litagra“ valdybos narys, AB „Vilniaus baldai“ bei AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ - valdybos pirmininkas.
Vytauto Bučo turima AB „INVALDA“ įstatinio kapitalo dalis – 15,83 proc.; nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai – 17,58 proc.; balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis) – 22,93 proc.
Dalius Kaziūnas (g. 1976).
AB „INVALDA“, prezidentas.
Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas.
Patirtis: 2008–2009 m. užėmė banko „Finasta“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas.
Nuo 2008 m. vidurio užėmė akcinės bendrovės „INVALDA“ patarėjo ir valdybos nario pareigas. Nuo 1996 m. dirbo finansų makleriu FMĮ „Finasta“.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Ineturas“, UAB „Inreal pastatų priežiūra“, AB „Vilniaus baldai“, UAB „Kelio ženklai“, UAB „BAIP grupė“, UAB „Jurita“, UAB „Litagra“ valdybos narys bei UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos pirmininkas. Nuo 2012 m. AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys.
Daliaus Kaziūno turima AB „INVALDA“ įstatinio kapitalo dalis – 0,52 proc.; nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai – 0,58 proc.; balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis) – 22,93 proc.
Atskyrime dalyvaujančios AB „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ visuotiniai akcininkų susirinkimai, kuriuose numatyti valdybos rinkimai, vyks 2013 m. gegužės 28 d.

2013 m. gegužės 22 d. akcinės bendrovės „INVALDA“ (toliau – AB „INVALDA“ arba bendrovė) valdyba pritarė, kad nuo 2013 m. gegužės 23 d. bendrovės prezidentu taptų Darius Šulnis. Jis pakeis Dalių Kaziūną, kuris AB „INVALDA“ vadovavo nuo 2012 m. sausio 1 d. Dalių Kaziūną siūloma išrinkti nuo AB „INVALDA“ atskiriamos AB „Invalda privatus kapitalas“ valdybos nariu.
41-erių D. Šulnis AB „INVALDA“ prezidentu buvo 2006-2011 metais, o pastaruoju metu buvo AB „INVALDA” valdybos nariu. Jis yra baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, o nuo 2012 m. JAV Duke universitete studijuoja verslo administravimą. Per karjeros metus D. Šulnis dirbo FMĮ „Finasta“, UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ vadovu, sukaupė įvairiapusės patirties (įskaitant ir tarptautinę) įmonių procesų valdymo, verslų pertvarkymo, komandų formavimo bei įmonių įsigijimo ir pardavimo sandorių įgyvendinimo srityse. Šiuo metu D. Šulnis yra AB „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos nekilnojamo turto fondas“, UAB „Litagra“ ir kitų įmonių valdymo ir priežiūros organų narys.
D. Šulnis yra bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso AB „INVALDA“ 2.219.762 akcijų arba 4,29 proc. įstatinio kapitalo ir 4,76 proc. balsų, balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis) – 22,93 proc.


Vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdyba patvirtino šiuos 2013 m. gegužės 28 d. įvyksiančio atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
„1. Valdybos rinkimai.
1. 1. Išrinkti į atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“, valdybą 4 metų kadencijai šiuos narius:
1. Indrę Mišeikytę
2. Vytautą Bučą
3. Dalių Kaziūną“

Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2013 m. gegužės 28 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
„5. Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai.
5.1. Išrinkti į atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT, valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius:
1. Indrę Mišeikytę
2. Alvydą Banį
3. Darių Šulnį“

 


2 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @1.03.

 


3 pav. TEO LT akcijų kaina pademonstravo didelį kritimą su padidėjusia apyvarta. Pardavimo signalas @0.761.

 


4 pav. Tiesioginis sandoris Rokiškio sūrio pozicijoje kėlė ir kainą. Pirkimo signalas @1.51.

 


5 pav. City Service akcijų kainą kėlė naujienos apie naujus bendrovės užsakymus Latvijoje. Žinia gera, apyvartos per mažos proveržiui. Pirkti dar rizikinga. Susiformavo palaikymas ties 1.68.

 


6 pav. Pildomės Linas Agro Group akcijų, kainai toliau kylant.

 


7 pav. Klaipėdos naftos pirkimo signalas @0.354. Bet rizika išlieka labia didelė. Stop loss signalas @0.351.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital