Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Balandžio 3 d. Biržos apžvalga

2013 m. Balandžio 3 d. Biržos apžvalga 2013 m. Balandžio 3 d. Biržos apžvalga

 

Vilniaus birža šiandien atsispyrė korekcijai ir kilo. Tiesa, vis taip pat santūriai, kaip ir prieš tai krito. Likvidžiausios akcijos drauge su Talino birža toliau koregavosi, pasiduodamos bendrai pasaulinei nuotaikai.
Už Atlanto akcijos kilti, panašu, jau pavargo. O ir makro naujienos ne tokios džiuginančios kaip praeitą mėnesį. Žiūrėk dar ims ir išsipildys koks juodžiausias scenarijus. Na,bet mes vis tiek nusiteiksime optimistiškai.

 

 

 


1 pav. AB „Klaipėdos baldai“ baigė savų akcijų supirkimą NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje oficialaus siūlymo būdu.
Akcijų supirkimas prasidėjo: 2013 m. kovo mėn. 06 d.
Akcijų supirkimas baigėsi: 2013 m. balandžio mėn. 02 d.
Akcijų supirkimo kaina: 1,5 EUR už vieną akciją.
Faktiškai supirktas akcijų kiekis: 77 473 vnt.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2013 m. balandžio 25 d. 11 val. Klaipėdoje, Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 18 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 10 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Stebėtojų tarybos atsiliepimas ir pasiūlymai dėl bendrovės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo.
2. Audito išvada dėl bendrovės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės.
3. 2012 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Auditoriaus 2013 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas..
6. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba.
Dividendų nemokės.

 


2 pav. AS Baltika pasirašė franšizės sutartis atidaryti Monton fashion parduotuves Baltarusijoje.

 

3 pav. AS Merko Ehitus grupės bendrovė AS Merko Infra pasirašė sutartį su Talino Sporto ir Jaunimo departamentu dėl ledo arenos statybos. Kontrakto vertė 22.53 mln. eurų.

 


4 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
2013 m. balandžio 2 dienos AB LESTO valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2013 m. balandžio 30 d. 9.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 8.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2013 m. balandžio 2 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:
AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl 2012 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
2. Dėl 2012 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl 2012 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.
4. Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo.
Siūlomi AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl 2012 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
„1.1. Pritarti 2012 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).“
2. Dėl 2012 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„2.1. Patvirtinti 2012 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
3. Dėl 2012 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.
„3.1. Paskirstyti 2012 metų AB LESTO pelną (nuostolius) (pridedama).“
4. Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo.
„4.1. Išrinkti p. /vardas, pavardė/ (/gimimo data/) AB LESTO valdybos nariu iki veikiančios AB LESTO valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.“
Siūlomi 0.17 LTL dydžio dividendai.
Pildymosi signalas @0.657.

 


5 pav. 2013 m. balandžio 26 d. 15.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB “Lietuvos jūrų laivininkystė”, susirinkimas, įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta – Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos aktų salė, Švyturio g. 2, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 13.00 iki 14.30 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl bendrovės 2012 metinio pranešimo.
2.Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.
3.Dėl bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4.Dėl 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2013-03-27 , protokolas Nr.2).
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 19 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2012 m. balandžio 19 dienos pabaigoje turėjo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų.
Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2013 gegužės 13 d.
Dividendus pamirštam.

 


6 pav. Tallink Grupp akcijų kaina gilina korekciją. Pardavimo signalas @0.992.

 


7 pav. Aprangoje palaikymas pralaužtas su didele apyvarta. Žiauriai čia...

 


8 pav. Rokiškio sūrio pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital