Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Sausio 25 d. Biržos apžvalga

2013 m. Sausio 25 d. Biržos apžvalga 2013 m. Sausio 25 d. Biržos apžvalga

 

Prekybinė savaitė rinkose baigėsi pakankamai optimistiškai ir aktyviai. Investuotojai netingėjo ir kėlė akcijų kainas.
OMXV indeksas per savaitė pakilo net 1.37%. Investuotojų lūkesčiai dėl bendrovių veiklos rezultatų yra aukšti.

 

 

 


1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad 2013 m. sausio 24 d. gavo bendrovės akcininkės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, naują sprendimo projektą į 2013 m. sausio 25 d. neeilinio visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtrauktu klausimu, kuris pateikiamas žemiau:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti sutartį su viešojo pirkimo „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ laimėtoju:
1. Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:
1.1. Su AB „Klaipėdos nafta“ vykdyto viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą (toliau – Rangovas) – konsorciumu – AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, sudaryti sutartį (toliau – Sutartis) dėl gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų (toliau – Darbai), reikalingų įrengiant jungtį tarp suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) krantinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje (ties šiaurine Kiaulės nugaros salos dalimi) ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos (dujotiekis Jurbarkas–Klaipėda (dalis Tauragė–Klaipėda) šalia Klaipėdos DSS-2, esančios ties Kiškėnų kaimu, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje).
1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina yra 137.999.391,00 Lt (vienas šimtas trisdešimt septyni milijonai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas litas) be PVM ir 166.979.263,10 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt šeši milijonai devyni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt trys litų ir dešimt centų) su PVM, kurio dydis sutarties sudarymo dienai yra 21 proc. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus.
1.3. Visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. spalio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.
2. Nustatyti, kad Sutartis gali būti pasirašyta tik po to, kai pasibaigs 15 dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 2 str. 22 d., ir nebus galiojančių jokių atitinkamus įgaliojimus turinčių institucijų įpareigojimų ar sprendimų, kurie draustų pasirašyti sutartį su konkretų viešąjį pirkimą laimėjusiu Rangovu.
Atsižvelgiant į pateiktą naują sprendimo projektą, prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis susirinkimui
Pozicijoje formuojasi stiprus palaikymas. Pirkimo signalas @0.377.

 


2 pav. AB Ūkio banko klientai vis dažniau naudojasi mokėjimo kortelėmis – tai parodė per praėjusius metus, lyginant su 2011 m., daugiau nei penktadaliu išaugęs operacijų mokėjimo kortelėmis skaičius. Mokėjimo kortelių apyvarta taip pat ženkliai išaugo – 2012 m., palyginti su 2011 m., ji padidėjo 23,7 proc. ir sudarė 675 mln. litų. Bankas per 2012 m. išdavė 6,6 proc. daugiau mokėjimo kortelių nei 2011 m. – praėjusių metų gale mokėjimo kortelių skaičius viršijo 99,3 tūkst.

Vakar Vilniuje vykusioje kasmetinėje Baltijos šalių vertybinių popierių biržos apdovanojimų ceremonijoje Ūkio bankas buvo įvertintas dviejose nominacijose - už pažangą plėtojant ryšius su investuotojais ir geriausio maklerio nominacijoje.
Nominacijoje už geriausią praėjusių metų pažangą plėtojant ryšius su investuotojais Ūkio bankui skirta III-oji vieta.
„Esame vienintelė Lietuvos įmonė, šiemet įvertinta už pažangą plėtojant ryšius su investuotojais. Ūkio bankas deda daug pastangų, kad ši sritis būtų nuolat tobulinama bei plečiama. Šis įvertinimas taps dar viena rimta paskata dirbti ir tobulėti“, - sakė Ūkio banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansinių institucijų ir išteklių departamento direktorius Marius Arlauskas.
Geriausio maklerio nominacijoje II/III-ąją vietos apdovanojimo atsiimti buvo pakviesti šias vietas pasidalinę Ūkio banko Finansų maklerio departamento direktoriaus pavaduotojas Tomas Kipšas ir SEB banko atstovas.
Pasak apdovanojimą gavusio T. Kipišo, šis pelnytas įvertinimas yra svarbus pačio Ūkio banko ir visų darbuotojų profesionalumo pripažinimas.
„Pelnydamas ekspertų pripažinimą, Ūkio bankas įrodė, kad turi profesionalius darbuotojus, galinčius suteikti klientams aukščiausios kokybės paslaugas“, – teigia geriausio maklerio nominacijoje apdovanotas T. Kipišas.
Apdovanojimams nominuotos 25 Lietuvos, 12 Latvijos ir 14 Estijos bendrovių buvo vertinamos pagal daugiau nei 100 kriterijų, išanalizavus pretenduojančių įmonių metinę ir valdymo ataskaitas, periodines ataskaitas, pranešimus apie esminius įvykius, analitikų vertinimą ir pan.
Baltijos įmones atskirose nominacijose vertino tarptautinė ekspertų komanda, susidedanti iš bendrovių valdymo ir ryšių su investuotojais ekspertų, žiniasklaidos bei akademinės visuomenės atstovų, vertybinių popierių rinkos analitikų bei Baltijos šalių biržų vadovų.
NASDAQ OMX Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos apdovanojimai rengiami nuo 2006 metų.
Ūkio bankas yra pirmasis komercinis bankas Lietuvoje, jau trečią dešimtmetį teikiantis patikimas paslaugas plačiame nuosavame klientų aptarnavimo tinkle, kurį sudaro daugiau kaip 60 padalinių visoje šalyje. Ūkio bankas aktyviai bendradarbiauja su verslo įmonėmis, teikdamas joms aktualius finansinius sprendimus ir pasiūlymus. Bankas ypač daug dėmesio skiria smulkiajam ir vidutiniam verslui bei įmonėms, dirbančioms šalies regionuose.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilus itin daug interpretacijų bei diskusijų AB Ūkio banko veiklos atžvilgiu, norime kategoriškai paneigti nepagrįstus kaltinimus ir užtikrinti, jog AB Ūkio bankas savo veikloje laikosi visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei ES direktyvų, tame tarpe ir susijusių su pinigų plovimo prevencija.
Apgailestaujame, jog įvairios interpretacijos neretai kyla dėl netikslių formuluočių bei pernelyg supaprastinto situacijos aprašymo, praleidžiant tam tikrus teisinius aspektus, kurie tokiais atvejais yra itin svarbūs. Neretai bankas atsiduria nepalankioje situacijoje ir todėl, kad negali atskleisti kliento duomenų bei jų komentuoti. Mes tai darome tik įstatymų numatytais atvejais ir būdais.
Pastaruoju metu AB Ūkio bankas minimas siejant jį su vadinamąja S.Magnitskio byla. Banką suskubta viešai apkaltinti neva „išplovus“ dideles pinigų sumas, nors joks tyrimas banko ar jo darbuotojų atžvilgiu nevyksta. Ši byla yra tarptautinė ir sukėlusi didžiulį rezonansą daugelyje valstybių, joje minima daugybė finansinių institucijų. AB Ūkio bankas, gavęs reikiamai procesiškai apiformintą dokumentą, pateikė visus reikiamus dokumentus ikiteisminio tyrimo įstaigai, kaip numatyta įstatymuose. Dar 2012 m. spalio mėn. gavome oficialų LR Generalinės prokuratūros patvirtinimą, jog joks tyrimas AB Ūkio banko ar kokių nors banko darbuotojų atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų nebuvo pradėtas ar atliekamas. Faktas, jog bankas prisideda prie tyrimo pateikdamas reikiamus dokumentus teisėsaugos institucijoms, nėra pagrindas kaltinti galimai atlikus nusikalstamą veiką.
Svarbu pabrėžti, kad bankas atlieka savo tiesiogines funkcijas – vykdo finansines operacijas, taikydamas visas reikiamas pinigų plovimo prevencijos procedūras. Tačiau bankas negali ir neturi atlikti tyrimų dėl galimai nusikalstamų veikų – tai jau valstybinių institucijų prerogatyva ir atsakomybė, jos toliau sprendžia, kokias priemones taikyti, vykdant tyrimą. Bankas niekada nėra ir nebuvo suinteresuotas slėpti ar dengti galimas nusikalstamas veikas ir niekuomet to nedaro. Priešingai – bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir savo įgaliojimų ribose prisidedame prie galimų nusikaltimų išaiškinimo. Tą ketiname daryti ir toliau, nepaisydami nepalankių bankui vertinimų.
Privertė nustebti ir dar vieno įvykio vieša interpretacija. 2010 m. gegužę Kauno miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, pripažino Ūkio banke įvairių užsienyje registruotų įmonių sąskaitose esančius 11 mln. JAV dolerių, 765 tūkst. eurų ir 25 tūkst. Šveicarijos frankų bešeimininkiu turtu ir nusprendė juos perduoti valstybės nuosavybėn. Bankas ir vėl yra kaltinamas esą, per jį „išplauti“ pinigai. Tačiau niekur neminima, jog būtent pats AB Ūkio bankas, vykdydamas griežtas pinigų plovimo prevencijos procedūras bei siekdamas užkirsti kelią galimam nusikaltimui, pranešė apie įtartinas operacijas teisėsaugos institucijoms ir aktyviai prisidėjo prie tyrimo.
Netikslios interpretacijos ir nepagrįsti kaltinimai apie neva vykdomas nusikalstamas veikas kenkia ne tik AB Ūkio banko reputacijai, bet ir nenaudingi visai šalies bankinei rinkai, net ir visos šalies įvaizdžiui. Galbūt vertėtų pasimokyti iš Estijos pavyzdžio, kur analogiškoje situacijoje, susijusioje su vadinamosios S.Magnitskio bylos tyrimu, pareigūnai taip pat deda visas pastangas prisidėti prie tarptautinio tyrimo, tačiau be reikalo nediskredituojamos savo šalies finansinės institucijos, viešai nesėjama nepagrįstų abejonių.
Ūkio bankas jau trečią dešimtmetį teikia patikimas finansines paslaugas Lietuvos žmonėms ir verslui. Mes gerai suprantame gyventojų bei verslo poreikius ir stengiamės į juos atsižvelgti. Kiekvieną dieną sąžiningai dirbame tam, kad mūsų paslaugos būtų naudingos ir prieinamos. Džiaugiamės, kad mūsų klientai tai vertina ir branginame jų pasitikėjimą. Ir toliau dėsime visas pastangas, kad šį pasitikėjimą pateisintume.
AB Ūkio banko vadovybė visus esamus ir būsimus klientus dar kartą užtikrina, jog bankas savo veikloje laikosi ir toliau laikysis visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei ES direktyvų (tarp jų ir susijusių su pinigų plovimo prevencija). Banko veikla yra nuolat prižiūrima ir kontroliuojama atsakingų valstybinių institucijų. AB Ūkio bankas visada bendradarbiauja ir toliau bendradarbiaus su atsakingomis valdžios institucijomis įstatymų nustatyta tvarka, siekiant išaiškinti galimas nusikalstamas veikas.
Piaras padėjo šiek tiek akcijos kainai. Nors ji šiandien ir krito, pozicijoje dominavo pirkėjai.

 


3 pav. AS Tallinna Vesi 2012 metų pardavimai augo 3,3%, grynasis pelnas padidėjo 5%.
Akcijų kaina kilo net su gap‘u. Pildomės, kainai toliau kylant.

 


4 pav. AS Ekspress Grupp iš savo dukterinės bendrovės AS Eesti Ajalehed nusipirko knygų leidybos bendrovę OÜ Hea Lugu.
Pirkimo signalas @1.11.

 


5 pav. 2013 m. sausio 25 d. „Litgrid“ AB gautas valdybos pirmininko Arvydo Darulio pranešimas apie atsistatydinimą iš bendrovės valdybos nario ir valdybos pirmininko pareigų.

 


6 pav. Aprangos akcijų kaina sparčiai kilo visą savaitę. Bet apyvartos sumažėjo. Didelė tikimybė sulaukti korekcijos.

 


7 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


8 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.93.

 


9 pav. TEO LT pildymosi signalas @0.821.

 


10 pav. Lietuvos dujų pozicijoje – kainos šuolis. Pildomės, kainai toliau kylant.


Gražaus savaitgalio!

Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital