Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2012 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga

2012 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga 2012 m. Lapkričio 30 d. Biržos apžvalga

 

Rezultatų skelbimo sprintas kiek išjudino Vilniaus biržos prekybą. Vilniuje penktadienį suprekiauta rekordiškai daugiau nei 300 tūkst. eurų.
OMXV indeksas šiandien kilo 0.35%, bet per savaitę sumažėjo 0.73%. Nors tikėjomis bendro kilimo šią savaitę.

 

 

 


1 pav. AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų pirmojo ketvirčio konsoliduota apyvarta siekė 339 mln. Lt ir buvo 24 proc. mažesnė, nei ankstesniais metais (444 mln. Lt), kai Grupė dar valdė Ukrainos įmonę PAT „UKRAGRONPK“. Atmetus pastarosios įmonės apyvartą, faktiškai Grupės apyvarta išaugo 34 proc.
Grupė pardavė 333 tūkst. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui, t. y. 15 proc. mažiau, nei ankstesniais metais (392 tūkst. tonų). Atmetus PAT „UKRAGRONPK“ prekybos tonažą, Grupės prekybos apimtis tonomis išaugo 93 tūkstančiais.
Grupė uždirbo 32,5 mln. Lt veiklos pelno arba 55 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių finansinių metų laikotarpį (20,9 mln. Lt), grynasis pelnas prieš mokesčius siekė 35 mln. Lt (lyginant su 19,3 mln. Lt ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 32,4 mln. Lt (ankstesniais metais – 13,4 mln. Lt).
Pildymosi signalas @0.591.

 


2 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per devynis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 211,2 mln. litų (61,2 mln. EUR) pajamų – tai yra 5,7 procentais daugiau nei pernai ir uždirbo 1,8 karto daugiau pelno prieš apmokestinimą – 3,6 mln.Lt (1,04 mln. EUR).
Įmonė per devynis šių metų mėnesius gavo 184,5 mln. Lt (53,4 mln. EUR) pajamų ir uždirbo 1,6 mln. litų (0,5 mln. EUR) pelną prieš mokesčius.
Grupės pelną įtakojo dukterinės įmonės Kaliningrade OOO „Baltlitstroij“ nuo metų pradžios atliktų papildomų darbų “Mokyklos Sovecko mieste statybos” objekte įteisinimas.
Rinka gerai įvertino rezultatus. Suveikė pirkimo signalas.

 


3 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2012 m. devynių mėnesių pajamos buvo 216,4 mln. LTL (62,7 mln. EUR), arba 2,7% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2011 m. 2012 m. devynių mėnesių konsoliduotas pelnas – 5,4 mln.LTL (1,6 mln.EUR), per 2011 m. devynis mėnesius įmonių grupė uždirbo 8,5 mln.LTL (2,5 mln.EUR).
Rinka gerai įvertino rezultatus. Savaitinis pirkimo signalas @1.26.

 


4 pav. Per 2012 m. 9 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 218,7 mln. Lt (63,3 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 16,5 mln. litų (4,8 mln. eurų) arba 7 proc. mažiau nei per 2011 m. 9 mėn.
Įmonių grupė uždirbo 9,7 mln. litų (2,8 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
AB „GRIGIŠKĖS“ per 2012 m. 9 mėn. pasiekė 81,3 mln. Lt (23,5 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y., 39,1 mln. litų (11,3 mln. eurų) arba 32,5 proc. mažiau nei per 2011 m. 9 mėn. Palyginamos pardavimo apyvartos sumažėjimo pagrindine priežastimi yra 2011-12-31 įvykdytas veiklos dalies perkėlimas į dukterinę bendrovę.
Bendrovė uždirbo 7,7 mln. litų (2,2 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 3,1 mln. litų (0,9 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Daugiau informacijos AB GRIGIŠKĖS 2012 metų 1-9 mėn. tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).
Įvertinus devynių mėnesių rezultatus ir metų 4 ketvirčio tendencijas, šiandieną atskiru pranešimu apie esminį įvykį bus tikslinamos 2012 m sausio 9 d. paskelbtos AB „Grigiškės“ ir įmonių grupės 2012 m. finansinių rezultatų prognozės.

Įvertinus devynių mėnesių rezultatus ir metų 4 ketvirčio tendencijas, tikslinamos 2012 m sausio 9 d. paskelbtos AB „Grigiškės“ ir įmonių grupės 2012 m. finansinių rezultatų prognozės.
Planuojama, kad įmonių grupė, 2012 m. pasieks 290 mln. litų (84,0 mln. EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 17,7 mln. Lt (5,1 mln. EUR) arba 5,8% mažiau nei 2011 m. audituota apyvarta. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 13 mln. litų (3,8 mln. EUR), ir bus apie 1 mln. Lt (0,3 mln. EUR) arba 8,3% didesnis už 2011 m. audituotą.
Grupės apyvartos prognozė yra mažinama, dėl šių priežasčių. Nors šiais metais dukterinė bendrovė AB „Klaipėdos kartonas“ ir išlaikė 2011 m. pasiektas gamybos apimtis, tačiau, palyginti su 2011 m., per 2012 m. devynis mėnesius kartoninio popieriaus rinkos kainoms kritus vidutiniškai 13-14%, pardavimo apyvarta smuko atitinkamai. Antra priežastis – žaliavų tiekimo optimizavimas, dėl kurio per 2012 m. įmonių grupės viduje buvo daugiau konsoliduotinų sandorių. Šie veiksmai leido padidinti 2012 m. prognozinį Grupės pelningumą prieš mokesčius iki 4,5%, palyginti su 2011 m. audituotu 3,9% pelningumu.
Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2012 m. sieks 111 mln. litų (32,1 mln. EUR) ir bus 48,3 mln. litų (14 mln. EUR) mažesni už audituotus 2011 m. pardavimus. Palyginamos pardavimo apyvartos sumažėjimo pagrindine priežastimi yra 2011-12-31 įvykdytas veiklos dalies perkėlimas į dukterinę bendrovę. Prognozuojama, kad Bendrovė uždirbs 9,5 mln. litų (2,8 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą ir tai bus 2 kartus daugiau nei buvo prognozuota metų pradžioje.
Pozicijoje suveikė dieninis ir savaitinis pirkimo signalai.

 


5 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Minvista pirko 23,100 akcijų.
Kainai sunkiai sekasi palaikyti trendą, bet jis vis dar yra.

 


6 pav. Siekiant optimizuoti gamybos procesus, išplėsti gerąją valdymo praktiką, vykdyti Lietuvos energija, AB veiklos plane numatytas priemones bei efektyviau paskirstyti funkcijas darbuotojams, Lietuvos energija, AB valdyba priėmė sprendimą iki 2013 m. sausio 1 d.:
įsteigti naują bendrovės padalinį – Gamybos departamentą, apjungsiantį Hidroelektrinių ir Lietuvos elektrinės departamentus;
Strategijos ir plėtros departamento funkcijas padalinti 2 skyriams: Procesų vystymo skyriui ir Plėtros projektų skyriui, panaikinant Statybos projektų valdymo skyrių ir pakeičiant departamento pavadinimą iš Strategijos ir plėtros departamentas į Verslo plėtros departamentas;
Komunikacijos skyriaus funkcijas papildyti korporatyvinės komunikacijos (apimančios visą Lietuvos energija, AB įmonių grupę) vykdymo funkcijomis, pakeičiant skyriaus pavadinimą iš Komunikacijos skyrius į Korporatyvinės komunikacijos skyrius;
Didmeninės elektros prekybos departamento funkcijas perskirstyti tarp jį sudarančių skyrių, pakeičiant departamentą sudarančių skyrių pavadinimus: iš Elektros prekybos ir planavimo skyrius į Prekybos ir planavimo skyrius bei iš Importo ir eksporto skyrius į Analizės skyrius.
Dėl šių Lietuvos energija, AB struktūros pasikeitimų bendrovės darbuotojų skaičius mažinamas nebus. Laukiamos naudos siejamos ne su darbuotojų skaičiumi, o su efektyvesniais darbo procesais ir funkcijų perskirstymu.

 


7 pav. AB „Anykščių vynas“ 2012 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus – 2,2 mln. Lt (0,6 mln. EUR) nuostolis prieš apmokestinimą.
2012 m. 9 mėnesių pardavimų pajamos sudaro 8,2 mln. Lt (2,4 mln. EUR) ir lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 45 procentais.

 


8 pav. AB "Klaipėdos baldai" pardavimai 2012 metų sausio - rugsėjo mėnesiais sudarė 144 744 tūkst. Lt (41 921 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 137 892 tūkst. Lt (39 936 tūkst. EUR).
Pelnas iki apmokestinimo 2012 m. sausio - rugsėjo mėnesiais siekė 4 608 tūkst. Lt (1 335 tūkst. EUR). 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas iki apmokestinimo buvo 4 381 tūkst. Lt (1 269 tūkst. EUR).

 


9 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavimo pajamos, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 39,8 procentais. 2012 m. sausio– rugsėjo mėn. pardavimo pajamos sudarė 39 970 500 Lt (11 576 257 EUR), 2011 m. sausio– rugsėjo mėn. 28 582 301 Lt (8 278 007 EUR).
2012 m. sausio– rugsėjo mėn. įmonė pardavė alkoholinių gėrimų 21,1 procentais daugiau lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu. Į Europos Sąjungos ir trečiąsias šalis pardavė 31,7 procentais daugiau lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu.
2012 m. sausio–rugsėjo mėn. nuostoliai siekė 11 tūkst. Lt (3 tūkst. EUR), kai 2011 m. atitinkamu laikotarpiu nuostoliai sudarė 654 tūkst. Lt ( 189 tūkst. EUR)).
2012 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA siekė 2 773 tūkst. Lt (803 tūkst. EUR) ir padidėjo 12,3 procentais, lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu 2 470 tūkst. Lt ( 715 tūkst. EUR).

 


10 pav. Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius AB LESTO sumažino veiklos ir technologines sąnaudas, todėl grynasis konsoliduotas LESTO nuostolis šiemet per tris ketvirčius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo trečdaliu, nuo 37,2 mln. litų iki 24,9 mln. litų. Augantis elektros energijos vartojimas didina grupės pajamas.
LESTO grupės pajamos per tris ketvirčius sudarė 1,68 mlrd. Litų, tai 1,51 proc. daugiau, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
„Geresnį grynąjį LESTO veiklos rezultatą lėmė pokyčiai įmonės viduje – efektyvinant bendrovės veiklą mažėjo veiklos sąnaudos. Taip pat dėl nuosekliai planuojamų investicijų pavyko smarkiai sumažinti skirstomajame tinkle patiriamas technologines elektros energijos skirstymo sąnaudas – šiemet jos per tris ketvirčius sudarė 7,4 proc., kai pernai – 8,21 proc. Net ir nedidelis šių sąnaudų procentinės dalies pokytis lemia milijonus išsaugotų kilovatvalandžių elektros energijos, todėl LESTO nuosekliai investuoja į skirstomojo tinklo modernizavimą“, – teigia Arvydas Tarasevičius, AB LESTO generalinis direktorius.
LESTO grupės veiklos efektyvumo augimą atspindi kintantis EBITDA rodiklis (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) – šiemet per tris ketvirčius EBITDA sudarė 299,29 mln. Lt – tai yra 5,19 proc. daugiau nei prieš metus. Atitinkamai EBITDA marža lyginamuoju laikotarpiu padidėjo nuo 17,22 proc. iki 17,84 proc. LESTO grynasis nuostolis susidaro dėl reguliavimo ypatumų – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje apskaičiuojamos daug didesnės, negu nustatant skirstymo tarifus rinkos reguliuotojo leistinos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.
Pagrindinis LESTO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas, per 2012 metų devynis mėnesius sudaręs 68 proc. bendrovės pajamų. Visuomeninis elektros energijos tiekimas sudarė 22 proc. pajamų, o garantinio tiekimo vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo, siekė 6 proc. nuo visų pajamų.
Efektyvesnė bendrovės veikla leidžia nekeičiant skirstymo paslaugų kainų didinti investicijas į elektros energijos tiekimo patikimumą. 2012 m. devynių mėnesių LESTO investicijos į elektros tinklo plėtrą ir jo modernizavimą siekė 123,1 mln. Lt – tai yra 20,31 proc. daugiau, lyginant su 2011 m. devynių mėnesių investicijomis į elektros tinklą (102,3 mln. Lt), kadangi lyginamuoju laikotarpiu LESTO prijungė 1,48 proc. daugiau – 12 113 vnt. – naujų vartotojų objektų.
„Bendrovė visomis išgalėmis siekia, kad elektros energijos tiekimas būtų kuo patikimesnis ir efektyvesnis – ankstesnės investicijos padidino patikimumo rodiklius ir efektyvumą šiemet, atitinkamai šiuo metu atliekamos investicijos sudarys prielaidas rodikliams gerėti ateityje.“, – teigia Arvydas Tarasevičius.
Per tris ketvirčius vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė, nevertinant stichinių reiškinių poveikio, sudarė 54,3 minutės – tai 15,4 proc. geresnis kokybės rodiklis nei prieš metus. Siekdama išvengti elektros oro linijų pažeidžiamumo ir žalų gamtos stichijų metu, LESTO per 2012 m. 9 mėn. nutiesė 704 kilometrų kabelinių linijų, kurios itin sumažina gedimų skaičių eksploatacijos metu.
LESTO ilgalaikė 2012-2020 m. strategija numato bendrovės siekį būti efektyvia, optimaliai išteklius naudojančia, į kliento pasitenkinimą besiorientuojančia ir visuomenės pasitikėjimą turinčia bendrove. Bendrovė siekia auginti savo vertę didindama klientų aptarnavimo efektyvumą, kurdama modernią organizacinę kultūrą, taikydama šiuolaikiškus vadybos metodus, efektyvindama veiklos procesus, mažindama nuostolius elektros energijos tinkle, užtikrindama naujų vartotojų prijungimą ir patikimą tinklo veikimą.
Savaitinis pildymosi signalas @0.639.

 


11 pav. Įmonių grupės „ALITA“, AB 2012 m. 9 mėnesių neaudituotas konsoliduotas veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus – 3,1 mln. Lt (0,9 mln. EUR) nuostolis prieš apmokestinimą. Per 2011 metų 9 mėnesius patirtas 5,3 mln. Lt (1,5 mln. EUR) konsoliduotos veiklos nuostolis prieš apmokestinimą.
2012 m. 9 mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos sudaro 46,9 mln. Lt (13,6 mln. EUR) ir lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 18 procentų.

 


12 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimai per pirmus devynis 2012 m. mėnesius buvo 566,9 mln. litų (164,2 mln. EUR), arba 8,1% didesni nei prieš metus (2011 m. 9 mėnesių pardavimų pajamos siekė 524,4 mln. litų, arba 151,9 mln. EUR). Pardavimai augimo tiek vietos, tiek ir eksporto rinkose. Pardavimų apimtys eksporto rinkose padidėjo 11%, o vietos rinkoje augimas sudarė 4%.
Bendrovės 2012 metų devynių mėnesių EBITDA sudarė 50,7 mln. litų (14,7 mln. EUR) ir buvo 0,6% mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2011 m., kai EBITDA siekė 51,0 mln. litų (14,8 mln. EUR). Per 2012 m. pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 19,7 mln. litų (5,7 mln. EUR) grynojo pelno, arba 2,2% mažiau nei prieš metus, kai buvo gauta 20,2 mln. litų (5,8 mln. EUR) grynojo pelno.
Įgyvendinant valdybos patvirtintą investicinę programą, bendrovė sėkmingai baigė sviesto gamybos linijos modernizavimą ir investavo į šį projektą 22 milijonų litų (6,4 mln. EUR).
Pozicijoje suveikė savaitinis pardavimo signalas.

 


13 pav. AS „OlainFarm” 9 mėn. grynasis pelnas išaugo 27% ir beveik 10 kartų daugiau nei 2007 metais. Pardavimai augo 34%.
Dieninis pildymosi signalas @3.40.

 


14 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2012 m. 9 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis
pelnas sudarė 20,174 mln. litų, t.y 2,12 % daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.
Grupės 2011 m. 9 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas sudarė 19,756 mln. litų.
2012 m. 9 mėn. grupės grynasis pelningumas sudarė 3,5 proc.
Dieninis pildymosi signalas @1.48.

 


15 pav. AB "Žemaitijos pienas" 9 mėn. pajamos smuko, bet grynasis pelnas dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų išaugo kelis kartus.
Savaitinis pirkimo signalas @0.625.

 


16 pav. Agrowill Group įmonių grupės 2012 m. devynių mėnesių pajamos buvo 43,374 mln. Litų (12,562 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. devynių mėnesių pajamomis – 22,995 mln. litų (6,66 mln. eurų), padidėjo 88 procentais.
2012 m. devynių mėnesių EBITDA buvo 18,370 mln. litų (5.320 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. devynių mėnesių EBITDA – 9,525 mln. litų (2,759 mln. eurų), padidėjo 93 procentais.
2012 m. devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 5,668 mln. Litų (1,642 mln. eurų). 2011 m. to paties laikotarpio grynasis nuostolis sudarė 1,014 mln. litų (0,294 mln. eurų).
Pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinis pirkimo signalas @0.160.

 


17 pav. AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2012 m. 9 mėn. patyrė 1,5 mln. Lt (0,44 mln. EUR) konsoliduoto veiklos nuostolio, 2011 metų analogišku laikotarpiu konsoliduotas veiklos pelnas siekė 3,5 mln. Lt (1,01 mln. EUR). Buvo patirta 3,4 mln. Lt (0,98 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2011 metų 9 mėn uždirbta 0,8 mln. Lt (0,24 mln. EUR) pelno iki mokesčių.
AB „Utenos trikotažas“ per 2012 m. 9 mėn. patyrė 1,2 mln. Lt (0,34 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2011 m. analogišku laikotarpiu buvo uždirbta 2,4 mln. Lt (0,71 mln. EUR) veiklos pelno. Bendrovė patyrė 2,8 mln. Lt (0,81 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2011 metų 9 mėn. uždirbo 0,8 mln. Lt (0,25 mln. EUR) pelno iki mokesčių.
Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokyčio nuostolis, kuris iš esmės neturėjo įtakos nei grupės nei bendrovės pinigų srautams, per 2012 metų 9 mėn. konsoliduotus grupės rezultatus pablogino 0,1 mln. Lt (0,02 mln. EUR), kai tuo tarpu 2011 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) nuostolis siekė 0,7 mln. Lt (0,21 mln. EUR).

 


18 pav. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) neaudituotas 2012 m. 9 mėn. grynasis pelnas sumažėjo 14 proc. ir siekė 30,9 mln. Lt (8,9 mln. EUR) palyginus su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 36,1 mln. Lt (10,5 mln. EUR).
Pardavimo pajamos per 2012 m. 9 mėn. sumažėjo 8 proc. ir siekė 99,0 mln. Lt (28,7 mln. EUR) palyginus su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 108,1 mln. Lt (31,3 mln. EUR).


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital