2012 m. Rugsėjo 28 d. Biržos apžvalga

2012 m. Rugsėjo 28 d. Biržos apžvalga 2012 m. Rugsėjo 28 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį Vilniaus biržos prekybą aktyvino Aprangos akcijos. Jomis suprekiauta daugiau nei pusė visos Vilniaus prekybos. Ir vėl tiesioginiai sandoriai. Minvista, matyt, toliau aktyviai supirkinėja akcijas. O gal jau kas nors kitas tuo užsikrėtė? Palaukiam pranešimo, pamatysim.
Per savaitę neaktyviai ir lėtai akcijų kainos krito. OMXV indeksas sumažėjo 0.96%.

 

 


1 pav. UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdomos elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB akcijos 2012 m. rugsėjo 27 dieną buvo atlygintinai perduotos UAB „EPSO-G“. Naujai įsteigtos UAB „EPSO-G“ akcijas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.
Šiuo veiksmu įvykdyti Europos Sąjungos III energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo reikalavimai dėl elektros perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už kasdienę elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą.
Savaitinis pardavimo signalas @0.494.

 


2 pav. AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2012 m. rugsėjo 28 d., nuspręsta:
1. Atšaukti akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybą.
2. Išrinkti ketveriems metams akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius:
Andrių Kupčinską;
Orintą Leiputę;
Stanislovą Buškevičių;
Editą Gudišauskienę;
Aušrą Ručienę;
Gediminą Žukauską;
Artūrą Tepelį.

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2012 m. rugsėjo 28 d., išrinkta stebėtojų taryba atšaukė bendrovės valdybą ir išrinko naujus valdybos narius:
1. Juozą Augutį;
2. Valdą Lukoševičių;
3. Rimantą Baką;
4. Saulių Meškauską;
5. Sigitą Groblį;
6. Vaclovą Miškinį;
7. Mindaugą Varžą.
Stebėtojų tarybai atšaukus valdybą, nutrūko AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus Rimanto Bako įgaliojimai.

 


3 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugsėjo 28 d. 13.00 val. sušaukė Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimas įvyko bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta vykdyti Bendrovės tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250 tūkst. m3 talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir automatikos įrangos montavimą).
2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.
Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.50 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Priimti sprendimai:
1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta vykdyti Bendrovės tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250 tūkst. m3 talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir automatikos įrangos montavimą):
„Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta Bendrovei vykdyti tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250 tūkst. m3 talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir automatikos įrangos montavimą) už bendrą kainą, ne didesnę kaip 28 mln. Lt, užtikrinant, kad už šią kainą paskelbtus konkursus laimėję rangovai įvykdys Bendrovei visus darbus, būtinus tinkamam nurodytų talpyklų ir technologinių vamzdynų eksploatavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, visus reikiamus darbus dėl talpyklų ir vamzdynų sumontavimo / įrengimo pagal paruoštą ir suderintą darbo projektą, dėl naujų talpyklų ir technologinių vamzdynų elektros ir automatikos įrangos montavimo, taip pat būtinus dėl reikiamos su tuo susijusios dokumentacijos tinkamo įforminimo/ sutvarkymo, bei nustatant, kad darbai pagal sutartis su konkursus dėl aukščiau minėtų darbų pirkimo laimėjusiais rangovais turi būti įvykdyti iki 2013 m. gruodžio 31 d.“
2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo:
„2.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 17.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 17.2. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato stebėtojų taryba. Nepriklausomiems valdybos nariams stebėtojų tarybos sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis, kuris nepriklausytų nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir perspektyvų (kitoks atlygis nei tantjemos). Jeigu Bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar paskiriamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.
2.2. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą Bendrovės įstatų pakeitimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.“
Kaina vis dar kritimo tendencijoje. Pirkti rizikinga.

 


4 pav. AB Ūkio banko paskolų ir išperkamosios nuomos gautinų sumų portfelis grynąja verte 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarė 2,23 mlrd. Lt (0,64 mlrd. eurų), Banko klientų indėliai 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarė 3,43 mlrd. Lt (0,99 mlrd. eurų). 2012 m. liepos 31 d. šie rodikliai sudarė atitinkamai 2,23 mlrd. Lt (0,64 mlrd. eurų) ir 3,49 mlrd. Lt (1,01 mlrd. eurų).
Per savaitę akcijos kaina dar labiau nukrito. Pirkti rizikinga.

 


5 pav. Aprangos akcijų kainos kritimas stabtelėjo. Stebim poziciją.

 


6 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kaina kyla, bet mažėja rinkos greitis. Padidėjusi korekcijos tikimybė.

 


7 pav. Linas Agro Group akcijų kaina šiandien atšoko. Savaitinis pardavimo signalas nesuveikė. Dabar savaitinis pardavimo signalas @0.564.

 


8 pav. Agrowill Group pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinis pirkimo signalas @0.161.

 


9 pav. TEO LT pozicijoje suveikė savaitinis pardavimo signalas.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2013 12 03 11:19     #35592
This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Kudos! Japanese cam girls limousine san francisco google seo
2017 06 14 11:21     #36781
Dès l'horloge prévaut à l'époque, comme un outil important de modifier l'horloge, le régulateur du système d'oscillation est déjà apparu. Bien que le développement de quatre à cinq siècles, les montres mécaniques et les horloges sont toujours des erreurs, l'existence de ces erreurs, une grande partie de la raison réside dans le système d'oscillation de la montre mécanique, jusqu'à présent ne peut pas atteindre zéro erreur, et avec le fonctionnement à long terme,
replique montre l'erreur est de plus en plus grand. par conséquent, à la fois l'horloge, montre de poche, ou plus sophistiqué montre mécanique moderne, montre la structure fine mise au point n'a pas disparu dans la pendule à l'intérieur, le système d'oscillation est le pendule le plus important, si vous regardez attentivement, il est difficile de trouver la plus faible il y aura une petite vis, à travers cette vis, vous pouvez modifier la longueur effective du pendule, pour obtenir le réglage de la vitesse de la marche. Lorsque le Gossamer du 17ème siècle a été inventé, la montre de poche avec Gossamer aussi besoin d'être peaufiné co rrect l'écart de l'oscillateur après utilisation à long terme. La différence est que le système de balancier spiral nécessaire pour redessiner la fileuse. Depuis lors, trois siècles, Replique Omega Montres surtout après le 19ème siècle, la fileuse est non seulement une partie du compteur de temps mécanique la science, mais combine aussi quelques caractéristiques esthétiques, deviennent à la fois pratique et belle structure mécanique

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital