2012 m. Birželio 13 d. Biržos apžvalga

2012 m. Birželio 13 d. Biržos apžvalga 2012 m. Birželio 13 d. Biržos apžvalga

 

Trečiadienį rinkoje prekiauta kiek aktyviau. Tiksliau pasakius, išsipardavinėta kiek aktyviau. Nors būta ir gerai kilusių akcijų kainų. Bet visi pagrindiniai akcijų indeksai Baltijos rinkose raudonavo drauge su visa Europa.
Savaitei įpusėjus galima jau bandyti spėti, kad ji gali pasibaigti raudonai. Rinkose bus daugiau linkusių išiminėti pinigus nei juos merkti. Juk Graikijos rinkimai čia pat...

 

 


1 pav. Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė), veikdama pagal 2012 m. gegužės 23 d. Lietuvos banko patvirtintą prospektą (sprendimo (pažymos) dėl prospekto patvirtinimo Nr. 241-20, toliau – Prospektas) praneša, kad 2012 m. birželio 11 d. baigėsi terminas, nustatytas pasirašyti naujas Bendrovės akcijas, išleidžiamas vadovaujantis visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. balandžio 27 d., sprendimais.
Pasirašymo laikotarpiu Bendrovės akcininkai, kurie 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2012 m. gegužės 14 d. pabaigoje) nuosavybės teise valdė Bendrovės išleistas akcijas, pasinaudodami pirmumo teise iš viso pasirašė ir apmokėjo (apmokėjimo terminas baigėsi 2012 m. birželio 12 d.) 38 606 184 naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas.
Be to, šios 2012 m. balandžio 27 d. Bendrovės akcininkų sprendimų ir Prospekto pagrindu naujai išleidžiamos Bendrovės akcijos siūlytos išimtinai Lietuvos Respublikoje ir tik esamiems Bendrovės akcininkams pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.

 


2 pav. NASDAQ OMX Riga Valdyba šiandien priėmė sprendimą delistinguoti AS “Olaines kūdra” 1,194,000 akcijų iš Baltijos Papildomojo sąrašo. Rytoj šioms akcijoms paskutinė kotiravimo diena.

 


3 pav. TEO LT, AB valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo „TeliaSonera AB“ (toliau – Siūlymo teikėjas) jai pateikta savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo (toliau – Oficialus siūlymas) pirkti TEO LT, AB akcijas medžiaga, TEO LT, AB valdybos posėdyje, įvykusiame 2012 m. birželio 13 d., nusprendė:
1. Valdybos nuomonė apie Oficialų siūlymą
Oficialus siūlymas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir jo priežiūrą vykdo Lietuvos Bankas.
2. Valdybos nuomonė apie Siūlymo teikėjo paskelbtus su TEO LT, AB susijusius planus ir ketinimus:
2.1. galima Oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka TEO LT, AB interesams
Kadangi Siūlymo teikėjas ketina tęsti TEO LT, AB vykdomas veiklas, todėl, valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos TEO LT, AB interesams.
2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms
Kadangi Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos TEO LT, AB politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, Oficialus siūlymas neturės neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms.
2.3. poveikis darbuotojų skaičiui
Dėl šios nuomonės 2.2 punkte nurodytos priežasties, valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui.
2.4. nuomonė apie Siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms
Kadangi Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos TEO LT, AB politikos darbuotojų ir valdymo atžvilgiu, taip pat dabartinės vykdomos veiklos, todėl, valdybos nuomone, nebus neigiamos įtakos darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.
3. Valdybos nuomonė apie TEO LT, AB akcijų supirkimo kainą
Valdyba priėmė sprendimą konkurso būdu pasirinkti nepriklausomą konsultantą, kuris pateiktų nepriklausomą nuomonę dėl Oficialaus siūlymo kainos už TEO LT, AB akcijas teisingumo. Valdyba atrinko “KPMG Baltics”, UAB ir paprašė “KPMG Baltics”, UAB pateikti nuomonę dėl Oficialaus siūlymo kainos teisingumo, įvertinant Oficialaus siūlymo kainos teisingumą finansiniu požiūriu.
“KPMG Baltics”, UAB pateikė valdybai savo nepriklausomą nuomonę dėl Oficialaus siūlymo kainos teisingumo finansiniu požiūriu akcininkų atžvilgiu. Nuomonė buvo grįsta viešai prieinama informacija ir joje “KPMG Baltics”, UAB nurodė, kad Oficialaus siūlymo kaina yra teisinga finansiniu požiūriu.
Valdyba atidžiai įvertino Oficialų siūlymą ir savo vertinimą grindė Oficialaus siūlymo cirkuliaru ir “KPMG Baltics”, UAB pateikta nuomone dėl kainos teisingumo. Valdyba laiko Oficialaus siūlymo kainą teisinga.
4. Valdybos rekomendacija TEO LT, AB akcijų savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti Oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis
Valdyba neteikia rekomendacijų TEO LT, AB akcininkams priimti arba atmesti Oficialų siūlymą, kadangi 4 iš 6 valdybos narių yra Siūlymo teikėjo ar su juo susijusių įmonių darbuotojai ir dėl to, valdybos nuomone, valdyba neturėtų teikti rekomendacijų dėl Oficialaus siūlymo priėmimo arba atmetimo.
5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis TEO LT, AB valdybos (arba jos atskirų narių) ir Siūlymo teikėjo susitarimas dėl Oficialaus siūlymo įgyvendinimo
Tokių susitarimų nėra.
6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis TEO LT, AB valdybos (arba jos atskirų narių) ir Siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos
Tokių susitarimų nėra.
7. Informacija apie tai, kiek TEO LT, AB turi nuosavybės teise balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime
Šios nuomonės pateikimo dieną TEO LT, AB neturi jokių balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.
8. Informacija apie tai, kiek TEO LT, AB valdybos nariai ir TEO LT, AB vadovas turi nuosavybės teise Siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime
9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:
9.1. TEO LT, AB įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius
Pagal TEO LT, AB įstatus valdybą sudaro 6 (šeši) nariai. Šiuo metu išrinkti visi 6 (šeši) nariai.
9.2. valdybos posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius
2012 m. birželio 13 d. valdybos posėdyje dalyvavo 6 (šeši) TEO LT, AB valdybos nariai.
9.3. valdybos nuomonei pritariusių valdybos narių skaičius
Valdybos nuomonei pritarė 6 (šeši) valdybos nariai.
9.4. valdybos nuomonei nepritariusių valdybos narių skaičius
Nepritarusių Valdybos nuomonei nebuvo.
10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra
“KPMG Baltics”, UAB nuomonė dėl kainos teisingumo, minima šioje valdybos nuomonėje, buvo pateikta ir adresuota tik valdybai. Jokiomis aplinkybėmis joks darbuotojas, akcininkas, kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės remtis “KPMG Baltics”, UAB nuomone dėl kainos teisingumo ar reikalauti dėl jos “KPMG Baltics”, UAB atsakomybės, nepriklausomai nuo to, ar ji yra atskleista šioje valdybos nuomonėje, ar ne.
Valdyba neteikia akcininkams jokių rekomendacijų dėl TEO LT, AB akcijų vertės ir dėl to, ar priimti, ar atsisakyti Oficialaus siūlymo. Ši nuomonė neturi būti interpretuojama ar aiškinama kaip finansinė (investavimo) rekomendacija, todėl kiekvienas akcininkas savarankiškai sprendžia, priimti Oficialų siūlymą ar jo nepriimti.

 


4 pav. City Service pirkimo signalas @1.81.

 


5 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.32.

 


6 pav. LITGRID akcijų kaina toliau kyla su didėjančia apyvarta. Suveikė savaitinis pildymosi signalas. Pildomės, kainai toliau kylant.

 


7 pav. Šiandien investuotojai Vilniaus degtinės logotipo pakeitimą įvertino kainos kilimu.

 


8 pav. Aprangos pirkimo signalas @1.72.

 


9 pav. Lietuvos dujų pirkimo signalas @0.552.

 


10 pav. Ūkio banko pildymosi signalas @0.176.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital