2012 m. Gegužės 8 d. Biržos apžvalga

2012 m. Gegužės 8 d. Biržos apžvalga 2012 m. Gegužės 8 d. Biržos apžvalga

 

Neabejotinai šiandien Vilniaus biržos žvaigždė buvo TEO LT akcijos. Po TeliaSoneros pranešimo akcijų kaina mušė iki šiol neregėtus šioje pozicijoje kilimo rekordus. Investuotojai graibstyte graibstė TEO akcijas dideliais ir itin dideliais kiekiais. Per dieną vienoje šioje pozicijoje apyvartos padaryta tiek, kiek visa Vilniaus birža per dvi savaites nesugebėdavo padaryti.
Olympic Entertainment Group akcijos dar bandė konkuruoti likvidumo varžybose su TEO, bet ši užspurtavo ir OEG akcijas paliko toli, o ir krentančias.

 

 

 


1 pav. 2012 m. gegužės 7 d. TEO LT, AB (toliau – Bendrovė arba TEO) akcininkas „TeliaSonera AB (publ)“ informavo Bendrovę apie tai, kad 2012 m. gegužės 7 d. „TeliaSonera AB (publ)“ sudarė teisiškai įpareigojančią sutartį su (i) „East Capital Asset Management AB“ valdomais fondais; (ii) „East Capital AB“ valdomais fondais ir (iii) „Coneglen Limited“ (toliau – Pardavėjai), pagal kurią Pardavėjai parduos „TeliaSonera AB (publ)“ 61 129 044 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas už 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) kainą už 1 paprastąją vardinę Bendrovės akciją, kurios kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui (ISIN kodas LT0000123911). Planuojama, kad apmokėjimas už Bendrovės akcijas ir nuosavybės teisės į Bendrovės akcijas perleidimas įvyks 2012 m. gegužės 10 dieną.

2012 m. gegužės 7 d. TEO LT, AB (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą apie „TeliaSonera AB (publ)“ ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą. Pranešime rašoma:
„TeliaSonera AB (publ)“ (akcinė bendrovė, įmonės kodas Nr. 556103-4249, registruotos buveinės adresas SE-106 63 Stokholmas, Švedija, toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas), remdamasis Oficialaus siūlymo teikėjo vadovo, veikiančio pagal Oficialaus siūlymo teikėjo valdybos suteiktą įgaliojimą, 2012 m. gegužės 7 d. priimtu sprendimu, priėmė sprendimą skelbti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti 185 183 636 paprastąsias vardines TEO LT, AB (akcinė bendrovė, įmonės kodas 121215434, PVM mokėtojo kodas LT212154314, registruotos buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys laikomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) (toliau – Emitentas) akcijas, suteikiančias 23,84 % balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.
Savanoriško oficialus siūlymo skelbimas susijęs su 2012 m. gegužės 7 d. sutarties sudarymu tarp Oficialaus siūlymo teikėjo ir (i) „East Capital Asset Management AB“ valdomų fondų; (ii) „East Capital AB“ valdomų fondų ir (iii) „Coneglen Limited“ (toliau – Pardavėjai), pagal kurią Oficialaus siūlymo teikėjas sutiko įsigyti iš Pardavėjų 61 129 044 paprastąsias vardines Emitento akcijas už 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) kainą už 1 paprastąją vardinę Emitento akciją, kurios kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui (ISIN kodas LT0000123911). Planuojama, kad apmokėjimas už Emitento akcijas ir nuosavybės teisės į Emitento akcijas perleidimas įvyks 2012 m. gegužės 10 dieną.
Oficialaus siūlymo kaina bus 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) už 1 paprastąją vardinę Emitento akciją (ISIN kodas LT0000123911), kurios nominali vertė yra 1 litas.
Šio pranešimo paskelbimo dieną Oficialaus siūlymo teikėjas nuosavybės teise turi 530 504 838 paprastąsias vardines Emitento akcijas, kurios suteikia 68,29 % balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.
Už įsigytas Emitento paprastąsias vardines akcijas ketinama atsiskaityti pinigais.
Minimalus ketinamų įsigyti Emitento akcijų skaičius – 1 paprastoji vardinė akcija.
Oficialus siūlymas bus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir nebus reikalaujama pateikti jokių dokumentų jokiai užsienio reguliavimo institucijai ar gauti patvirtinimą iš jos.
Šis pranešimas nėra siūlymas ar kvietimas (ar jo dalis) parduoti vertybinius popierius ir nėra joks tarpininkavimas juos perkant kokioje nors jurisdikcijoje. Nei šis pranešimas (nei jo dalis), nei jo išplatinimo faktas nesudaro pagrindo ar priežasties sudaryti kokį nors sandorį. Oficialus siūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei paštu, nei tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per nacionalinę vertybinių popierių biržą teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie būdai, jais neapsiribojant, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio pranešimo kopijas bei kitus su oficialiu siūlymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar kitaip persiųsti, platinti ar perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ar į Jungtines Amerikos Valstijas. Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių apribojimų nesilaikymu, bus negaliojantis. Jokie vertybiniai popieriai ar kitoks atlygis nėra siūlomi ir nebus priimami, jeigu jie bus siunčiami Jungtinių Amerikos Valstijų nuolatinio gyventojo. Šiuo pranešimu nesiekiama gauti atsiliepimų į oficialų siūlymą.
Šio pranešimo paskelbimas ar išplatinimas kai kuriose jurisdikcijose gali būti ribojamas įstatymų, todėl visų jurisdikcijų, kuriose šis pranešimas bus skelbiamas ar platinamas, asmenys turėtų sužinoti apie šiuos apribojimus ir į juos atsižvelgti. Šio pranešimo gavimas kurioje nors jurisdikcijoje, kur oficialus siūlymas draudžiamas, nelaikytinas oficialiu siūlymu, o tik informaciniu pranešimu.
Oficialus siūlymas nebus teikiamas ir jo nebus galima priimti tiesiogiai ar netiesiogiai Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje arba iš Kanados, Australijos, Japonijos ar Italijos. Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiant šiuos apribojimus bus negaliojantis.
Šį dokumentą ar kitus susijusius dokumentus gaunantys asmenys (įskaitant saugotojus, įgaliotinius ar patikėtinius) turėtų nepažeisti šių apribojimų ir draudimo siųsti šį dokumentą į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, Japoniją ar Italiją arba jį ten platinti. Priešingu atveju bet koks sąmoningas priėmimas gali tapti negaliojančiu.

2012 m. gegužės 7 d. TEO LT, AB (toliau – Bendrovė arba TEO) gavo „East Capital AB“, veikiančio „East Capital Baltic Fund“, „East Capital Eastern European Fund“, „East Capital Lux Eastern European Fund“, „Coneglen Ltd. (East Capital Special Opportunities fund)“ ir „East Capital Explorer“ vardu, pranešimą apie 56 651 367 paprastųjų vardinių TEO LT, AB akcijų (tai sudaro 7,29 proc. bendro akcijų skaičiaus) paketo pardavimą.

Rinkos operacijų departamento sprendimas (2012-05-08, Nr. 391)
Suteikti stebimojo statusą TEO LT, AB:
TEO LT, AB PVA (LT0000123911 TEO1L)
TEO LT, AB informavo, kad 2012 m. gegužės 07 d. gavo „TeliaSonera AB“ (publ) pranešimą apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti 185 183 636 emitento paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, suteikiančias 23,84 proc. balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcijų kaina užlipo į aukštumas ir turi palaikymą. Didelė tikimybė, kad kaina šiame lygyje dar ilgai svyruos.

 


2 pav. Dėl techninės klaidos AB "Grigiškės" pavedimų knygoje (GRG1L) visi pavedimai (įskaitant ilgo galiojimo laiko pavedimus), įvesti iki 2012-05-08 09:06 val., buvo anuliuoti.
Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 


3 pav. JSC Ventspils nafta kviečia akcininkus ir investuotojus į webinarą, kuris vyks gegužės 16 d. 16:00 val. (EET). Webinarą ves Valdybos pirmininkas Simon Boddy. Anglų kalba.
Klausimus Valdybos pirmininkui galima siųsti dabar adresu ieva.kadakovska@nasdaqomx.com.

 


4 pav. 2012 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 10 litų dividendų vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2012 m. gegužės 14 d. buvo AB „Vilniaus baldai“ akcininkai.
Nuo 2012 m. gegužės 23 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:
- akcininkams, kurių AB „Vilniaus baldai“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
- akcininkams, kurių AB „Vilniaus baldai“ akcijų apskaita pagal Bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB FMĮ „Finasta“, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti klientų aptarnavimo padalinyje Maironio g. 11, Vilnius).
2011 m. dividendų apmokestinimo tvarka
- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1) iki 2012 m. gegužės 18 d.
Rytoj paskutinė diena pirkti akcijas su dividendais.

 


5 pav. Rytoj paskutinė diena pirkti LESTO akcijas su dividendais.

 


6 pav. Rytoj paskutinė diena pirkti Vilkyškių pieninės akcijas su dividendais.

 


7 pav. Rytoj paskutinė diena pirkti Rokiškio sūrio akcijas su dividendais.

 


8 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje suveikė pardavimo signalas.

 


9 pav. Pieno žvaigždžių akcijų kaina kyla į naujus lygius, patvirtindama gynybinės akcijos statusą.

 


10 pav. Linas Agro Group kaina pramušė pasipriešinimą. Perkam/pildomės, jei kaina toliau kyla.

 


11 pav. Ūkio banko pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital