2012 m. Kovo 26 d. Biržos apžvalga

2012 m. Kovo 26 d. Biržos apžvalga 2012 m. Kovo 26 d. Biržos apžvalga

 

Kukliai prasidėjo prekybinė savaitė – nei prekybos, nei kilimo. Bet pastangos kilti matosi. Tai irgi geras ženklas. Visa kita perdėm įprastas vaizdelis.
Tikėsimės, kad pirmadienį investuotojai iš tolo apsiuostinėja, čiupinėja konjunktūrą, ir tik apsisprendę, imsis rimtesnių veiksmų.

 

 

 


1 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 26 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:15 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 19 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 11 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito išvados dėl 2011 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508.
Pirkimo signalas @1.256.

 


2 pav. 2012 m. kovo 26 d. Vilniuje šalies elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Europoje pirmaujanti Šiaurės šalių elektros prekybos sistema „Nord Pool Spot“ pasirašė sutartį dėl „Nord Pool Spot“ veiklos Lietuvoje pradžios. Birželio 18 d. Lietuvoje steigiama elektros biržos „Nord Pool Spot“ prekybos zona.
„Žengėme labai reikšmingą žingsnį įgyvendindami Baltijos valstybių elektros rinkų sujungimo planą – Lietuvoje veiklą pradės elektros prekybos birža „Nord Pool Spot“. Esame kelyje į vieningą ir skaidriai veikiančią Baltijos šalių ir Skandinavijos, o toliau - bendrą Europos elektros rinką“, – sako energetikos ministras Arvydas Sekmokas.
Bendra Šiaurės šalių elektros rinka yra vienas svarbiausių Baltijos šalių elektros rinkų sujungimo plano (BEMIP) ir Lietuvos energetikos strategijos tikslų. 2012 m. vasario mėnesį įsigaliojęs naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas sukūrė teisines prielaidas Lietuvos elektros rinkos integracijai į Šiaurės šalių, o vėliau – bendrą Europos elektros biržą.
„Nord Pool Spot“ yra pavyzdinė Europoje elektros prekybos sistema, kurioje prekiauja 350 dalyvių iš 20 šalių. Džiaugiamės būdami vieni pirmųjų, galintys tapti šios konkurencingos ir skaidrios sistemos pilnateisiais dalyviais. Skandinavų patirtis ir profesionalumas leido mums per labai trumpą laiką pasiruošti prekybos zonos įsteigimui,“- sako „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys.
„Nord Pool Spot“ vadovas Mikaelis Lundinas džiaugiasi sprendimu steigti naują elektros prekybos zoną Lietuvoje. „Mūsų ilgalaikis tikslas – sukurti Baltijos šalių elektros rinką ir sujungti ją su Šiaurės šalių rinka“, – sako M. Lundinas.
Šių metų sausį „Litgrid“, „Augstsprieguma Tikls“ (Latvija), „Elering“ (Estija) ir „Nord Pool Spot“ pasirašytame ketinimų protokole trijų Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai (PSO) išreiškė ketinimą dalyvauti „Nord Pool Spot“ akciniame kapitale ir valdyme. Baltijos PSO atstovo dalyvavimas „Nord Pool Spot“ valdyboje užtikrins šalių interesų atstovavimą priimant strateginius sprendimus dėl elektros rinkų integracijos ir plėtros.
„Nord Pool Spot“ – pirmaujanti Europoje Šiaurės šalių elektros prekybos birža. Grupės metinė apyvarta 2011 m. buvo 316 teravatvalandžių (TWh).
Pirkimo signalas @0.516.

 


3 pav. AB “Klaipėdos nafta” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. kovo mėn. 26 d., kurio darbotvarkėje buvo svarstomi du klausimai:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui tęsti SGD terminalo projekto vykdymą ir sudaryti sutartį su viešojo pirkimo „Suskystintųjų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas“ laimėtoju.
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui tęsti SGD terminalo projekto vykdymą ir sudaryti suskystintųjų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (toliau – FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su AB „Klaipėdos nafta“ viešojo pirkimo „Suskystintųjų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas“ laimėtoju „Höegh LNG Ltd.“ numatant, kad FSRU pristatymo į Klaipėdos uostą terminas 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. gruodžio 1 d., nustatoma fiksuota FSRU nuomos kaina, FSRU operavimo, aptarnavimo (remonto) kaštai atlyginami pagal faktą, tačiau pirmus du metus jie neviršys sutartos sumos, todėl bendri FSRU nuomos ir operavimo kaštai pirmus metus, įskaitant įgulos darbo užmokestį ir kitus mokesčius, kurie kasmet bus indeksuojami pagal vartotojų kainų indeksą, neviršys 156 200 USD (be PVM) už dieną, taip pat numatant, kad AB „Klaipėdos nafta“ FSRU tiekėjui privalės pateikti ne didesnę kaip 50 000 000 USD mokėjimo garantiją, kurios išdavimui užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ garantiją išduodančiam asmeniui turės įkeisti savo turtą (lėšas banko sąskaitose, gautinas sumas).
Pakeisti žemiau nurodytus AB „Klaipėdos nafta“ įstatų straipsnius juos išdėstant nurodyta redakcija:
2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti produktyvų ir efektyvų Bendrovės valdomo naftos terminalo, naftos ir jos produktų transportavimo vamzdynų bei kitų įrenginių funkcionavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą, Bendrovės klientams teikti paslaugas, taip pat vykdyti kitokią veiklą, turint tikslą užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus. Bendrovės veiklos tikslas taip pat yra suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimas ir jo parengimas eksploatavimui, ekonomiško ir racionalaus suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo užtikrinimas ir (ar) vėlesnio jo perleidimas Lietuvos Respublikos kontroliuojamam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui.
Pardavimo signalas @0.369.

 


4 pav. Tallinna Vesi pildymosi signalas @7.444.

 


5 pav. Vilniuje per biržą perbėgo pakankamai šviežia bankinė idėja – Ūkio banko akcijos buvo labai noriai perkamos, o kaina kilo neįprastai šiai pozicijai.

 


6 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


7 pav. Agrowill pildymosi signalas @0.205.

 


8 pav. Šiaulių bankas, kaip visada, paskui Ūkį varo. Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


9 pav. Invaldos pozicijoje korekcija, jei taip galima pavadinti. Apyvartos visiškai nekorekcinės. Gal dar anksti skubėti pardavinėti.

 


10 pav. Lietuvos dujų akcijų kaina krito dar labiau ir suveikė savaitinis pardavimo signalas. Tiek triukšmo dėl dujų ir visos sistemos, o rezultate – liesi dividendai...

 


11 pav. City Service pildymosi signalas @1.888.

 


12 pav. Vilkyškių pieninėje pirkėjai, atsispirdami kiek patraukė palaikymą žemyn, labai stengėsi, bet kainos nepavyko pakelti. Moralė – nereikėjo judinti dugno.

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital