Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Lapkričio 29 d. Biržos apžvalga

2011 m. Lapkričio 29 d. Biržos apžvalga 2011 m. Lapkričio 29 d. Biržos apžvalga

 

Taip gražiai vakar pradėję savaitę, išsigandome savo optimizmo ir akcijas vėl pradėjome pardavinėti. Apyvartų, tiesa, normos ribose. Niekur neskubam, laukiam bendrovių ataskaitų.
Labai tikimės, kad šią savaitę matysim tokią pat santūrią prekybą. Nors ta Europa vis labiau panašėja į parako statinę. Tad atsargiau rūkykite! O žaidimai su ugnimi iš viso uždrausti.

 

 

Vakar pasaulio rinkose buvo neįprastai žalia:

 


Tačiau meškos dar miegoti netraukia, dar šilta:

 

 

 


1 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2011 m. 9 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 518,208 mln. litų (150,083 mln. EUR), t.y. 32,74 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. 9 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 390,384 mln. litų (113,063 mln. EUR).
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2011 m. 9 mėnesių konsoliduotas neaudituotas preliminarus grynasis pelnas sudarė 19,756 mln. litų (5,722 mln.EUR).
Grynasis pelningumas sudaro 3,8 proc.

2011 m. lapkričio 28 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba, atsižvelgdama į nestabilią akcijų kainą rinkoje ir turėdama 2011 m. balandžio 29 d. AB ”Rokiškio sūris” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą supirkti iki 10 proc. Bendrovės akcijų, nusprendė:
Supirkti iki 2 797 890 vnt. (dviejų milijonų septynių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt) vnt. AB ”Rokiškio sūris” paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Tai sudarytų su jau turimomis savomis supirktomis (788 804 vnt. akcijų) 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.
Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 1,20 EUR už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.
Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų. Akcijas supirkti nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 14 d. Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ per veikiančią oficialaus siūlymo subrinką.
Jei akcijų parduoti bus pasiūlyta daugiau, negu numatyta supirkti, pasiūlytų parduoti akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas.

Nuo 2011-12-01 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ”Rokiškio sūris” PVA (ISIN kodas LT0000100372) įgyvendinimas. 1 akcijos kaina – 1,20 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2011-12-14. Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 2 797 890 vnt., minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt. Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga - RSU1LTOE1
Rinka teigiamai įvertino bendrovės suformuotą kainos palaikymą ties 1.200 EUR. Tai didelė tikimybė, kad kaina ir svyruos 1.200-1.250 kainų kanale.

 


2 pav. AB “Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2011 m. 9 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 372,5 mln.litų ( 107,9 mln.EUR ) t.y. 18,2 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.
Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB “Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2011 metų 9 mėnesius yra 4,2 mln. litų ( 1,2 mln. EUR ) grynojo pelno.
Rinkai kažkodėl nepatiko bendrovės rezultatai – kaina buvo nublokšta dar žemiau. Žemiau nei per snorgeitą.

 


3 pav. Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas AB „Sanitas“ (įmonės kodas 134136296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, Kaunas, Lietuva) grupės (toliau – Grupė) 2011 metų 9 mėnesių nuostolis prieš mokesčius sudarė 19.039 tūkst. litų (5.514 tūkst. eurų). Tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais grupės pelnas prieš mokesčius siekė 52.959 tūkst. litų (15.338 tūkst. eurų). 2011 m. Grupė patyrė nuostolius dėl 47.567 tūkst. litų (13.776 tūkst. eurų) vienkartinių išlaidų, susijusių su bendrovės akcijų pardavimu, o 2010 m. Grupė gavo 14.487 tūkst. litų (4.196 tūkst. eurų) vienkartinį pelną iš dukterinės įmonės HBM Pharma s.r.o. pardavimo. Jei šie vienkartiniai sandoriai būtų eliminuoti, Grupės pelnas prieš mokesčius 2011 metais sudarytų 28.528 tūkst. litų (8.262 tūkst. eurų), o 2010 metais pelnas būtų 38.472 tūkst. litų (11.142 tūkst. eurų). 2011 metų rezultatą taip pat neigiamai įtakojo 13.183 tūkst. litų (3.818 tūkst. eurų) valiutos kurso nuostolis, susidaręs dėl susilpnėjusio Lenkijos zloto kurso euro atžvilgiu, perkainavus Jelfa S.A. paskolas, denominuotas eurais.
2011 metų 9 mėnesių Grupės pardavimai sudarė 250.099 tūkst. litų (72.434 tūkst. eurų), lyginant su 256.855 tūkst. litų (74.390 tūkst. eurų) pardavimais tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais.
Pateikiami atsakingų asmenų patvirtinti AB „Sanitas“ neaudituoti tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2011 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkiniai.
Įdomus tas kainos šuolis prieš pat rezų skelbimą...

 


4 pav. Baltika dirba visiškai nepelningai. Jei bendrasis pelnas dar pliusas, tai veikla jau nuostoliuose.
Kaina dugne voliojasi. Jei rezultatų nepavyks pagerinti, bus visai blogai.

 


5 pav. Įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) informuoja, kad gavo iš užsienio prekybos teismo arbitražo prie Serbijos Respublikos Pramonės ir prekybos rūmų arbitražo teismo dokumentus, kuriuos išvertus į lietuvių kalbą paaiškėjo, jog arbitražo teismas 2011-11-15 priėmė tarpinį sprendimą įtraukti Bendrovę bendraatsakove į bylą, kuri arbitražo teisme buvo pradėta prieš AB „ALT investicijos“ ir United Nordic Beverages AB (apie ką buvo paskelbta Bendrovės 2010-12-09 pranešime apie esminį įvykį). Tarpiniu sprendimu arbitražo teismas taip pat pripažino savo jurisdikciją šioje arbitražo byloje.
Kaip minėta Bendrovės 2011-10-14 pranešime apie esminį įvykį, Bendrovė nepripažįsta minėto arbitražo jurisdikcijos.
Pasaka be galo. O rinkoje vis tiek susirenka „laimės tampytojų už ūsų“ eilė ir Alitos akcijas griebdami net po cielas dvi.

 


6 pav. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2011-11-28 sprendimai
2. Atšaukti Rolandą Bražinską iš AB " Lietuvos jūrų laivininkystė" stebėtojų tarybos nario pareigų.
3. Išrinkti Tomą Karpavičių , Susisiekimo ministerijos kanclerį , AB " Lietuvos jūrų laivininkystė" stebėtojų tarybos nariu.

 


7 pav. Invalda šiandien sugeneravo ketvirtį visos rinkos apyvartos. Vieni kėlė akcijų kainą prieš rezultatus, kiti – pardavinėjo akcijas. Pastarieji buvo aktyvesni beveik visą sesiją. Įdomu, kurie iš jų insaideriai???

 


8 pav. Šiaulių banko pozicijoje stebime pasikeitusią rinkos greičio kryptį. Paskutinės sesijos baras siūlo atkreipti į jį dėmesį, nes jis turi potencialą paskelbti apie traukinio išvykimą, kainai pakilus aukščiau šio baro.

 


9 pav. Ūkio banko pozicijoje pesimizmas daug stipresnis.

 

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2011 m. lapkričio 28 d. paskelbė, kad gyventojams, laikiusiems lėšas AB banke „Snoras“, draudimo išmokos bus mokamos per AB SEB banką. AB SEB bankas taip pat paskirtas išmokėti draudimo išmokas Vilniaus apskrities juridiniams asmenims.
Sutartis dėl draudimo išmokų išmokėjimo tarp AB SEB banko ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dar nėra sudaryta, derinamos sutarties sąlygos ir vyksta parengiamieji darbai.
Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital