2011 m. Rugpjūčio 31 d. Biržos apžvalga

2011 m. Rugpjūčio 31 d. Biržos apžvalga Pasipylę bendrovių rezultatai neišjudino šiandien rinkos. Matyt, reikia laiko įvertinti rezultatus, juk dar lieka šią savaitę į juos sureaguoti. O ir

 

Pasipylę bendrovių rezultatai neišjudino šiandien rinkos. Matyt, reikia laiko įvertinti rezultatus, juk dar lieka šią savaitę į juos sureaguoti. O ir šiaip dalis rezultatų paskelbta po sesijos. Tad, matyt, investuotojai laukė nieko neveikdami.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. nebeliks VPK:
„Priėmus įstatymų paketą, kuriam šiandien pritarė Vyriausybė, nuo 2012 m. sausio 1 d. visos finansų rinkos priežiūrą (tiek veiklos, tiek riziką ribojančią) vykdys viena institucija – Lietuvos bankas, o Draudimo priežiūros komisija ir Vertybinių popierių komisija bus likviduotos. Lietuvos bankui taip pat bus priskirta vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo funkcija. Be to, keisis priežiūros sistemos finansavimo modelis.
Finansų rinka (kurią sudaro kredito, draudimo įstaigų bei investicinių paslaugų sektoriai) yra specifinis, sudėtingas ir turintis ypatingą reikšmę visai šalies ekonomikai ūkio sektorius, kurio priežiūra atitinkamai turi būti labai kvalifikuota, reikalaujanti specifinių žinių ir specialistų. Tikimasi, kad įgyvendinta finansų rinkos priežiūros sistemos reforma leis optimizuoti priežiūros procesus, sisteminės rizikos valdymą, efektyviau paskirstyti išteklius atskiriems finansų sektoriams prižiūrėti (atsižvelgiant į sektorių išsivystymo lygį, raidos tendencijas ir kitus veiksnius).
Projektuose taip pat sprendžiamas vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme klausimas. Šiuo metu tokių ginčų nagrinėjimas yra fragmentuotas – ginčus kredito įstaigų bei investicinių paslaugų sektoriuose nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, draudimo sektoriuje – Draudimo priežiūros komisija. Projektais siūloma šią funkciją perduoti Lietuvos bankui – t. y., numatoma, kad vartotojas galės kreiptis į Lietuvos banką dėl pažeistų teisių, jei prieš tai nepavyko išspręsti problemos su paslaugų teikėju. Tikimasi, kad vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimą sukoncentravus vienoje institucijoje bus užtikrinta didesnė kompetencija – atsižvelgiant į finansų rinkų sudėtingumą ir reglamentavimo specifiką, efektyviausiai ginčą spręs institucija, kuri nuolat praktiškai dalyvauja šios srities reglamentavimo ir priežiūros procese.<...>“ (Lrv.lt)

 


1 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per šešis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 99,3 mln. litų (28,7 mln. EUR) pajamų – tai yra 17,5 procentais daugiau nei pernai. 2011 metų pirmą pusmetį grupė dirbo nuostolingai. Grupės nuostolis prieš mokesčius per šešis mėnesius sudarė 1,8 mln. Lt (0,5 mln. EUR). Įmonė per pirmąjį šių metų pusmetį gavo 70,4 mln. Lt (20,4 mln. EUR) pajamų ir patyrė 0,532 mln. litų (0,154 mln. EUR) nuostolį prieš mokesčius.
„2011 metų pirmas pusmetis nebuvo sėkmingas – sako finansų direktorė Dalė Bernotaitienė.
Dėl statybos kainų kilimo 2009 -2010 metais, bendrovė 2011 metų I pusmetį patyrė papildomų kaštų baigdama objektus, finansuojamus iš ES fondų, nes dabartinė statybos kaina skyrėsi nuo anksčiau laimėtų konkursinių pasiūlymų kainos.
Be to neigiamam rezultatui įtakojo Bendrovės patirtos papildomos išlaidos:
-dalyvaujant konkursuose tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje, dėl konkursų atidėjimų, apskundimų, laimėtų konkursų sustabdymo, nesant pakankamam finansavimui..
-dėl perkančiųjų organizacijų (užsakovų) perteklinių užtikrinimo priemonių reikalavimų (garantijų), nepalankių bendrovei mokėjimo sąlygų.
Grupės nuostolį padidino nekilnojamojo turto vystymo bendrovės išlaikymas, nors ši 2011 metų pirmą pusmetį pajamų neuždirbo.
Tačiau PST vadovybė tiki, kad 2011 metų antroji pusė bus geresnė už pirmąją, ir grupei metus pavyks užbaigti be nuostolio.“
Rezultatai išjudino meškas ir šios akcijas pardavinėjo. Pardavimo signalas @1.409.

 


2 pav. Per 2011 m. 6 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 154,9 mln. Lt (44,9 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 51,4 mln. litų (14,9 mln. eurų) arba 49,7 proc. daugiau nei per 2010 m. I pusm.
Įmonių grupė uždirbo 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,5 mln. litų (0,4 mln. eurų) mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
AB „Grigiškės“ per 2011 m. 6 mėn. pasiekė 81,2 mln. Lt (23,5 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 22,6 mln. litų (6,5 mln. eurų) arba 38,6 proc. daugiau nei per 2010 m. I pusm.
Bendrovė uždirbo 3,1 mln. litų (0,9 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 2,0 mln. litų (0,6 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Rezultatai investuotojų nenudžiugino – jie kainos nekėlė. Priešingai, netgi numušė, nors po paskelbimo kaina ir bandė kilti.

 


3 pav. Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas AB „Sanitas“ bei jai priklausančių įmonių (toliau – „SANITO Grupė&ldquo pirmojo pusmečio pelnas prieš mokesčius sudarė 12.743 tūkst. litų (3.691 tūkst. eurų), tuo pačiu laikotarpiu 2010 m. SANITO Grupės pelnas prieš mokesčius sudarė 20.164 tūkst. Litų (5.840 tūkst. eurų).
Pirmojo 2011 m. pusmečio SANITO Grupės pardavimai sudarė 169.155 tūkst. litų (48.991 tūkst. eurų), tuo pačiu laikotarpiu 2010 m. jie siekė 177.276 litų (51.343 tūkst. eurų).
Poryt prasideda akcijų supirkimas. Šiandien pelningumas siekė 0.80%.

 


4 pav. 2011 m. rugpjūčio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
AB „Linas“ 2011 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 16,25 mln. litų ( 4,71 mln. eurų), kai 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16,78 mln. Lt ( 4,86 mln. eurų ).
AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 16,56 mln. litų ( 4,80 mln. eurų), kai 2010 m. jos sudarė 17,09 mln. Lt ( 4,95 mln. eurų).
AB „Linas“ 2011 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,41 mln. litų ( 0,12 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,15 mln. litų ( 0,33 mln. eurų). 2010 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 8,50 mln. Lt ( 2,46 mln. eurų), o Grupės - pelnas 8,04 mln. Lt ( 2,33 mln. eurų).
Rezultatų paskelbimas išjudino poziciją – didėjo ir kaina ir apyvarta.

 


5 pav. AB „Lietuvos dujos“ skelbia 2011 m. pirmojo pusmečio konsoliduotąjį tarpinį pranešimą ir finansines ataskaitas. Bendrovės pajamos per pusmetį sumažėjo 3.63%, grynasis pelnas – 0.81%. EBITDA padidėjo 3.76%.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas pildymosi signalas @0.625.

 


6 pav. AB „Anykščių vynas“ 2011 m. I pusmetį pagal Tarptautinius apskaitos standartus patyrė 3 723 tūkst. Lt (1 078 tūkst. EUR) veiklos nuostolį prieš apmokestinimą, kai per tą patį 2010 metų laikotarpį veiklos rezultatas buvo 949 tūkst. litų (275 tūkst. EUR) nuostolio iki apmokestinimo.
2011 m. I pusmečio pardavimų pajamos sudaro 8,56 mln. Lt (2,48 mln. EUR) ir lyginant su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 12,1 procentų.
Daugiau nei mėnesį pozicijoje nulis judesio...

 


7 pav. Įmonių grupė „ALITA“, AB 2011 m. I pusmečio konsoliduotos veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus – 4,4 mln. Lt (1,3 mln. EUR) nuostolis prieš apmokestinimą. Per 2010 metų I pusmetį patirtas 3,8 mln. Lt (1,1 mln. EUR) konsoliduotos veiklos nuostolis prieš apmokestinimą.
2011 m. I pusmečio konsoliduotos pardavimų pajamos sudaro 36,1 mln. Lt (10,4 mln. EUR) ir palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 18 procentų.
Pildymosi signalas @0.118.

 


8 pav. AS Premia Foods gavo pranešimą, kad AS LHV Varahaldus balsų skaičius sudaro 5.620%.
Pildymosi signalas @0.793.

 


9 pav. Rugsėjo 1 d. drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderė Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Aprangos” grupė Vilniaus senamiestyje, Vokiečių gatvėje, atidaro pirmąją moteriškų drabužių bei aksesuarų parduotuvę „Marina Rinaldi“ Lietuvoje.
„Marina Rinaldi“ – į aukštesnių pajamų moteris orientuotas prekės ženklas, priklausantis „Max Mara“ grupei, garsėjančiai išskirtine kokybe ir elegancija. Ženklo privalumas yra platesnė dydžių skalė, todėl prekiausime gaminiais nuo 42 iki 54 dydžio. Pastaruoju metu Lietuvoje jautėme augantį poreikį aukštos kokybės didesnių dydžių drabužiams, tuo tarpu pasiūla buvo santykinai maža“ - , teigia „Aprangos“ grupės pirkimų direktorė Ilona Šimkūnienė.
„Aprangos“ grupė su vienu komerciškai sėkmingiausių moteriškų drabužių gamintojų „Max Mara“ grupe pradėjo bendradarbiauti nuo 2001 metų. 2003-aisiais buvo atidaryta „Max Mara“ prekės ženklo parduotuvė Vilniuje. Šiuo metu „Aprangos“ grupė skirtinguose tinkluose prekiauja ne tik „Max Mara“, bet ir „Marella“, „Marella Sport“, „Penny Black“, „Emme“ prekės ženklais, kurie taip pat priklauso „Max Mara“ grupei. „Marina Rinaldi“ išskirtinė „Max Mara“ grupės linija pristatyta 1980 metais ir pavadinta „Max Mara“ įkūrėjo Achille Maramotti močiutės garbei.
Iš viso “Aprangos” grupė trijose Baltijos šalyse valdo 119 parduotuvių tinklą: 77 – Lietuvoje, 31 – Latvijoje, 11 – Estijoje.
Pildymosi signalas @1.686.

 


10 pav. AB LESTO grupės preliminarus neaudituotas 2011 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 26 mln. Lt (7,5 mln. EUR) grynasis nuostolis. Įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą – 32,4 mln. Lt (9,4 mln. EUR).
Įmonių grupės veiklos pajamos per 2011 metų pirmąjį pusmetį siekė 1 137,6 mln. Lt (329,5 mln. EUR), EBITDA – 187 mln. Lt (54,2 mln. EUR).
AB LESTO investicijos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 108 mln. Lt (31,3 mln. EUR).
Pildymosi signalas @0.711.

 


11 pav. Vienos didžiausių Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų AB ,,Vilniaus degtinė” 2011 m. sausio-birželio mėnesiais pardavimo pajamos, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 1,8 procentiniais punktais. 2011 m. sausio-birželio mėn. pardavimo pajamos sudarė 19 439 442 LTL (5 630 052 EUR), kai 2010 m. sausio-birželio mėn.
19 785 712 LTL (5 730 338 EUR).
AB ,,Vilniaus degtinė“ 2011 m. sausio-birželio mėn. pardavė 3 106,9 tūkst. litrų alkoholinių gėrimų, tai yra 5,7 procentinio punkto daugiau lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (2010 m. sausio-birželio mėn. parduota 2 939,3 tūkst. litrų). Bendrovės pardavimai vidaus rinkoje beveik nepakito, o eksportas augo 214 proc.
2011 m. sausio-birželio mėn. bendrovė patyrė 1 166 014 LTL (337 701 EUR) nuostolių iki mokesčių (2010 m. sausio-birželio mėn. uždirbo 146 229 LTL (42 351 EUR) pelno iki mokesčių).
„Pastaraisiais metais augančios pagrindinių žaliavų kainos, nemažėjanti šešėlinė prekyba, bei silpnas vidaus vartojimas įtakojo pardavimų apimtis ir gaminamų produktų pelningumą“ –priežastis įvardina generalinis direktorius Juozas Daunys.
AB „Vilniaus degtinė“ generalinio direktoriaus teigimu tolimesnėmis bendrovės prioritetinėmis kryptimis ir toliau išlieka veiklos efektyvumo didinimas bei eksporto plėtra. Siekiant mažinti gamybos kaštus ir didinti veiklos efektyvumą bendrovė 2011 m. pradėjo diegti efektyvaus išteklių panaudojimo LEAN procesus.
„Tikimasi, kad efektyvesnis gamybos procesų valdymas ir spartus eksporto augimas kompensuos vidaus rinkos mažėjimą. 2011 m. bendrovė gaminamos produkcijos eksportą išplėtė į naujas rinkas: Kiniją, Norvegiją, Bulgariją. Eksporto apimtis pavyko padidinti tokiose rinkose kaip Latvija, Lenkija, Danija.“ – komentuoja J.Daunys
2011 AB „Vilniaus degtinė“ išplėtė „Sobieski“ prekės ženklo produktų asortimentą ir pristatė rinkai naują produktą – „Sobieski LIKE“ – pagal populiariausių kokteilių skonius paruoštus alkoholinius gėrimus. Šiuo metu į rinką tiekiami trijų pavadinimų gėrimai: „Sobieski LIKE Mojito“, „Sobieski LIKE Long Island“ ir „Sobieski LIKE *** on the beach“.

 


12 pav. "Olainfarm" grupės pusmečio pelnas sudarė 4.6 mln. eurų, 179% daugiau nei pernai – tai pats pelningiausias bendrovės periodas. Bendrovė tikisi, kad pelnai augs ir toliau.
Pildymosi signalas @3.121.

 


13 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2011 m. 6 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas sudarė 9,675 mln. litų, o tai net 259.40% daugiau nei pernai. Grynasis pelningumas sudaro 3,05 proc. Šių metų 6 mėnesių rezultatų pagerėjimą, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, lėmė pakilę pardavimo kiekiai bei kainos. Pagrinde visas pelnas yra gautas iš eksporto.
Tačiau kaina rinkoje kaip įkalta – nė krust. Reakciją pamatysim rytoj.

 


14 pav. 2011 metų 6 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 142,4 mln.Lt (41,2 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 146,2 mln. Lt (42,3 mln. EUR).
Pačios AB „Invalda“ 2011 m. 6 mėn. grynasis pelnas sudaro 193,1 mln. Lt (55,9 mln. EUR).
Pildymosi signalas galioja.

 


15 pav. 2010-2011 finansiniais metais AB „Linas Agro Group“ pardavimai pasiekė rekordinę 1 356 mln. Lt sumą ir buvo 63 proc. didesni nei ankstesniais metais. Pardavimų augimą sąlygojo išaugę prekybos apimtys ir pasaulinės grūdų kainos.
• AB „Linas Agro Group“ prekybos apimtys išaugo iki 1,48 mln. tonų ir buvo 22 proc. didesnės,
lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu (1,21 mln. tonų). Didžiausias pardavimų augimas teko prekybai trąšomis, jų tonažas padidėjo beveik 4,7 kartų. Tokį pardavimų augimą lėmė sėkmingai vystoma trąšų prekybos veikla Lietuvoje ir Latvijoje (19 proc. augimas) ir pavaldžiosios įmonės Ukrainoje PAT „UKRAGRO NPK“ augančios prekybos apimtys (parduota 335 tūkst. tonų trąšų, tuo tarpu 2009-2010 finansiniais metais – 225 tūkst. tonų).
• Grupė uždirbo 83,2 mln. Lt bendrojo pelno arba 18 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (70,2 mln. Lt). Didžiausias bendrojo pelno augimas teko prekėms žemės ūkiui ir žemės ūkio produktų gamybai, kur buvo uždirbta 44,6 mln. Lt ir 18,7 mln. Lt. Nuostolinga veikla pasižymėjo grūdų ir aliejinių sėklų prekyba, kur buvo patirta 5,7 mln. Lt bendrojo nuostolio. Šio veiklos segmento nuostolį sąlygojo nuostolinga prekyba miežiais ir kukurūzais (dėl šių produktų nepristatymo pagal išankstines pirkimo sutartis ir blogoms skoloms suformuotų atidėjimų).
• Grupė sėkmingai įgyvendino investicinę programą, pagrindinės investicijų kryptys buvo nukreiptos trąšų veiklos plėtrai finansuoti ir naujų elevatorių tinklo plėtrai. Jau pasibaigus 2010-2011 prekybos sezonui buvo baigtos statyti naujos bendros 25 tūkst. tonų talpos grūdų saugojimo talpyklos Pasvalio, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose, jas atidarius bendra nuosavų UAB „Linas Agro“ Grūdų centro KŪB grūdų saugyklų talpa siekia beveik 175 tūkst. tonų.

 


16 pav. Viena moderniausių pieno produktų gamintojų šalyje AB „Vilkyškių pieninė“ ir toliau rems Kauno „Žalgirio“ komandą. Sėkmingų dviejų metų bendradarbiavimo laikotarpį abi pusės nusprendė pakartoti – paramos sutartis su Lietuvos čempionų klubu pratęsta dar dviem sezonams. Simboliška, kad sutartis sudaryta vyrų krepšinio Europos čempionato išvakarėse.
„Šiandien Lietuvoje prasideda didžiausia kada nors vykusi krepšinio šventė. Jos metu mūsų šalies rinktinės garbę gins keturi žalgiriečiai. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę bent kažkiek, nors ir netiesiogiai, padėti jiems gerai pasirengti. Nuoširdžiai už juos sergame ir linkime didelės sėkmės“, – sakė AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius Gintaras Bertašius.
Jis pridūrė, kad bendradarbiavimas su stipriausia Lietuvos krepšinio komanda „Vilkyškių pieninei“ padėjo įvesti į rinką naujus pieno produktus. „Sezono metu krepšininkams filmavimo aikštelėje praleidus vos porą valandų, gimė linksmi reklaminiai klipai. Daugumai krepšininkų tai buvo debiutas tokiame – reklamos veidų – amplua“, – praėjusio sezono akimirkas prisiminė G. Bertašius.
Kauno „Žalgirio“ generalinis direktorius Paulius Motiejūnas džiaugiasi, kad partnerystė su „Vilkyškių pienine“ tampa tradicine. „Ilgalaikis bendradarbiavimas padeda klubui lengviau planuoti biudžetą – tai išties vertiname. O jausdami tvirtą rėmėjų užnugarį, mielai prisidedame prie rėmėjo produkcijos populiarinimo. Juolab, kad „Vilkyškių pieninės“ produktai yra sveiki ir skanūs, jau pamėgti mūsų krepšininkų“, – teigia P. Motiejūnas. Pasak jo, filmavimo metu paragavę sūrelių ir jogurtų žaidėjai pageidavo jais gardžiuotis po kiekvienos treniruotės.
Gydytojų dietologų teigimu, pieno produktuose yra daug organizmo sveikatai būtinų vitaminų ir mikroelementų, kuriems suvirškinti nereikia daug energijos, taigi organizmas nėra apkraunamas. „Vilkyškių pieninėje“ gaminami produktai neturi įmantrių priedų, kurie pakeistų įprastą, daugumos pamėgtą, natūralų pieno skonį.
„Žalgirio“ rėmėja Vilkyškių pieninė tapo 2009 metų lapkritį.
Pildymosi signalas @1.471.

 


17 pav. Vykdydama perdavimo sistemos operatoriaus funkciją LITGRID AB per 2011 metų pirmąjį pusmetį aukštos įtampos elektros tinklais šalies poreikiams perdavė 4,62 mlrd. kWh elektros energijos, t.y., 2 proc. daugiau, negu buvo perduota 2010 metų pirmąjį pusmetį. Skirstomųjų tinklų operatoriui AB LESTO perduota 4,08 mlrd. kWh – 0,6 proc. daugiau nei 2010 metų pirmąjį pusmetį, kitiems vartotojams – 0,54 mlrd. kWh - 13,6 proc. daugiau.
Per pirmąjį 2011 m. pusmetį LITGRID grupės pajamos siekė 209,1 mln. litų. Didžiausią pajamų dalį, 49 proc. visų grupės pajamų, sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą.
2011 m. pirmojo pusmečio LITGRID grupės EBITDA siekė 61,2 mln. litų, EBITDA marža sudarė 29,3 procentų.
2011 m. pirmo pusmečio LITGRID grupės grynieji nuostoliai siekė 4,6 mln. litų. Pagrindinė grupės nuostolių priežastis yra ta, kad nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje (2011 m. pirmąjį pusmetį - 66,4 mln. litų) yra ženkliai didesnės, negu sąnaudos, skaičiuotos nustatant perdavimo tarifą (26,9 mln. litų).
Per 2011 metus LITGRID AB investavo 113,1 mln. Litų. Didžiausia dalis investicijų buvo skirta strateginių projektų įgyvendinimui - 88 mln. Lt arba 78 proc. visų investicijų. Investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą siekė 24 mln. Lt (22 proc. visų investicijų).
Įgyvendinant strateginius elektros energetikos projektus per 2011 metų pirmąjį pusmetį baigta tarptautinių elektros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ specialiųjų planų viešinimo procedūros; pradėti „NordBalt“ jūrinio kabelio bandymai.

 


18 pav. Lifosos pajamos augo,  ketvirčio pelnas krito, bet pusmečio augo.

 


19 pav. AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2011 m. I pusmetį uždirbo 1,6 mln. Lt (0,5 mln. EUR) veiklos pelno, palyginus su praėjusių metų analogišku laikotarpiu veiklos pelnas išaugo 11,3% (per 2010m. I pusmetį –1,4 mln. Lt (0,4 mln. EUR)) bei patyrė 1,4 mln. Lt (0,4 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per praėjusių metų I pusmetį buvo užfiksuotas 3,6 mln. Lt (1,1 mln. EUR) pelnas iki mokesčių.
Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokyčio nuostolis, kurisiš esmės neturėjo įtakos nei grupės nei bendrovės pinigų srautams, per šių metų I pusm. konsoliduotus grupės rezultatus pablogino 1,7 mln. Lt (0,5 mln. EUR), kai tuo tarpu 2010 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokytis buvo teigiamasir lygus 3,5 mln. Lt (1,0 mln. EUR).
Pildymosi signalas @0.261.

 

Gražių pergalių!

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital