Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. sausio–liepos mėn. transporto įmonių rodikliai

Spekuliantai.lt | 2011-08-24 | Spekuliantai.lt apžvalgos | perskaitė: 825
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Tranporto paslaugos
2011 m. sausio–liepos mėn. transporto įmonių rodikliai Didėjo krova ir keleivių skaičius uostuose, krovinių vežimas geležinkeliais

Didėjo krova ir keleivių skaičius uostuose, krovinių vežimas geležinkeliais 

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2011 m. sausio–liepos mėn. krovinių perkrovimas padidėjo 19,5 procento, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Krovinių krova sudarė 26,5 mln. tonų. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 21,5 mln. tonų krovinių, arba 23 procentais daugiau, Būtingės terminale – 5 mln. tonų, arba 6,6 procento daugiau negu 2010 m. sausio–liepos mėn. Skystieji kroviniai sudarė 43,7 procento (11,6 mln. t) visų per­krautų krovinių, birieji – 31,4 procento (8,3 mln. t), bendrieji – 24,9 procento (6,6 mln. t). Palyginti su 2010 m. sausio–liepos mėn., didėjo skystųjų (14 proc.), biriųjų (26,2 proc.) ir bendrųjų (21,7 proc.) krovinių krova (per 2010 m. septynis mėn. – atitinkamai 10,2 mln. t, 6,6 mln. t ir! 5,4 mln. t). 2011 m. sausio–liepos mėn. perkrauta 241,7 tūkst. konteinerių (TEU1), 146,5 tūkst. kelių transporto priemonių ir 3,2 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2010 m. sausio–liepos mėn., padidėjo konteinerių (47 proc.), kelių transporto priemonių (17,4 proc.) ir prekinių vagonų (9,5 proc.) krova.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2011 m. sausio–liepos mėn. vežė 30,8 mln. tonų krovinių, tai 15,6 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Palyginti su 2010 m. sausio–liepos mėn., vidaus krovinių vežimas 2011 m. sausio–liepos mėn. padidėjo 16,6 procento ir sudarė 8,4 mln. tonų, tarptautinis vežimas padidėjo 15,3 procento ir sudarė 22,5 mln. tonų.

2011 m. sausio–liepos mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,5 mln. keleivių, tai 15,9 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (295,6 tūkst., arba 20 proc.), Vokietijos (153 tūkst., arba 10,3 proc.), Latvijos (142,3 tūkst., arba 9,6 proc.), Danijos (99,9 tūkst., arba 6,7 proc.) ir Airijos (96,9 tūkst., arba 6,5 proc.). Palyginti su 2010 m. sausio–liepos mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Latvijos – 33,4, Jungtinės Karalystės – 9,8, Vokietijos – 3,9 procento, o mažiau – į ir iš Airijos – 2,9 , Danijos – 18,1 procento. Dauguma keleivių – 91 procentas (1,3 mln.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2010 m. sausio–liepos mėn., jų srautas padidėjo 22,2 procento. Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 7,3 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba! 13,1 procen­to daugiau nei 2010 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2011 m. sausio–liepos mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 22,4 tūkst. kartų, arba 0,6 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu.

2011 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 243,5 tūkst. keleivių, tai 49,6 procen­to mažiau nei 2010 m. sausio–liepos mėn. Didžioji keleivių dalis – 87,1 procento (212,1 tūkst.), arba 43 procentais mažiau nei 2010 m. sausio–liepos mėn. – vežta nereguliariaisiais skrydžiais. Keleivių apyvarta sudarė 438,4 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, sumažėjo 62,8 procento. Krovinių ir pašto 2011 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 1,9 tūkst. tonų, arba 29,2 procento daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta padidėjo 17,6 procento ir sudarė 1,7 mln. tonkilometrių.

Vidaus vandenų transportu 2011 m. sausio–liepos mėn. vežti kroviniai sudarė 604,3 tūkst. tonų, arba 6,4 procento daugiau, keleivių vežta 871,7 tūkst., arba 23,6 procen­to mažiau nei 2010 m. sausio–liepos mėn. 1 1 TEU lygus 20 pėdų ilgio standartiniam konteineriui.

 

Krovinių vežimas geležinkelių transportu ir krovinių perkrovimas jūrų uostuose

Geležinkelių transportu 2011 m. liepos mėn. krovinių vežta 26,6 procento daugiau, vidaus vandenų transportu – 8 procentais mažiau nei 2010 m. liepos mėn. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale per metus (2011 m. liepos mėn., palyginti su 2010 m. liepos mėn.) padidėjo 18,8 procento.

2011 m. liepos mėn. į oro uostus atvyko ir išvyko 10,3 procento daugiau keleivių nei 2010 m. liepos mėn. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu 2011 m. liepos mėn., palyginti su 2010 m. liepos mėn., sumažėjo 51,7 procento, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 48,5 procento. 

Krovinių vežimas ir perkrovimas bei keleivių vežimas 2011 m. sausio–liepos mėn.

Transporto rūšis

Rodiklio pavadinimas

Sausio–liepos mėn.

Liepos mėn.

Padidėjimas, su­ma­žėjimas (-), %, 2011 m. sau­sio–liepos mėn., pa­ly­gin­ti su 2010 m. sau­sio–liepos mėn.

Padidėjimas, su­ma­­žėjimas (-), %, 2011 m. liepos mėn., palyginti su

2010 m. liepos mėn.

2011 m. birželio mėn.

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

30816,9

4578,6

15,6

26,6

3,3

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

8912404

1326774

19,0

34,5

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos jūrų uostas ir Būtin­gės terminalas

Perkrauta krovinių, tūkst. t

26483,5

3842,9

19,5

18,8

-3,2

pakrauta

16309,6

2253,2

23,8

25,2

-5,8

iškrauta

10173,8

1589,7

13,1

10,8

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Oro uostai

Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.

1481,5

277,3

15,9

10,3

2,9

atvyko

735,1

144,7

16,2

10,0

7,1

išvyko

746,4

132,6

15,6

10,7

-1,3

Pakrauta ir iš­krauta krovinių, tūkst. t

7,3

1,1

13,1

-14,1

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos oro bendrovės

Vežta keleivių, tūkst.

243,5

67,2

-49,6

-48,5

17,0

Vežta krovinių, tūkst. t

1,9

0,4

29,2

60,1

6,9

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

438364

117050

-62,8

-58,2

12,9

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

1653

292

17,6

23,1

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus vande­nų transportas

Vežta keleivių, tūkst.

871,7

244,9

-23,6

-51,7

-0,9

Vežta krovinių, tūkst. t

604,3

198,3

6,4

-8,0

46,6

Sąvokos

Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.

Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių nuvežtus atstumus. Geležinkelių transporte atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris buvo nuvažiuotas šalies teritorijoje.

Pakraunami / iškraunami kroviniai jūrų uoste – pakraunami ar iškraunami kroviniai į ar iš jūrų laivų ir gabenami jūra.

Oro uostų duomenys apima keleivių, krovinių ir pašto srautus oro uostuose, įskaitant tiek Lietuvos, tiek užsienio oro bendrovių vežimus.

Vežimas geležinkelių transportu – kro­vi­nių arba keleivių vežimas geležinkeliu iš pakrovimo (įlaipinimo) vietos į iškrovimo (išlaipinimo) vietą.

Vežimas vandens ir oro transportu – kro­vi­nių ir ke­lei­vių ve­ži­mas trans­por­to prie­mo­nė­mis, registruotomis šalies registruose.

 

Antrojo ketvirčio visų transporto rūšių statistikos rodiklius ir rugpjūčio mėn. transporto statistikos rodiklius skelbsime šių metų rugsėjo 21 d.

 

 

Pasiteirauti: Jelena Selivonec
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4696
El. p. Jelena.Selivonec@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital