2011 m. Kovo 2 d. Biržos apžvalga

2011 m. Kovo 2 d. Biržos apžvalga Šiandien ir investuotojų aktyvumu galima būtų ir pasidžiaugti, tik kad jie aktyviai akcijas pardavinėjo, o ne pirko.

Šiandien ir investuotojų aktyvumu galima būtų ir pasidžiaugti, tik kad jie aktyviai akcijas pardavinėjo, o ne pirko.

Korekcija toliau viešpatauja mūsų rinkoje. Iš aktyviausiai prekiautų akcijų tik TEO LT akcijos kilo. Gal flagmanui pavyks ir visą rinką ištraukti šiaurės link?...

Tačiau vis tiek dabar įdomu stebėti kaip investuotojai iš lėto ir atsargiai perstumdo akcijas savo portfeliuose. Remiantis šia diena, galima teigti, kad pirmiausia favoritais taps skaidriausių ir likvidžiausių bendrovių akcijos.

 

 

 

1 pav. Utenos trikotažo konsoliduoti 2010 m. pardavimai siekė 70,7 mln. Lt, buvo 0,5% didesni nei praėjusiais metais. Uždirbta 1 mln. Lt veiklos ir 0,1 mln. Lt pelno iki mokesčių, per praėjusius metus atitinkamai uždirbta 3 mln. Lt veiklos pelno ir patirta 0,1 mln. Lt nuostolio iki mokesčių. „Didžiausias bendrovės iššūkis 2010 m. antroje pusėje buvo pasaulinis medvilnės ir iš jos gaminamų verpalų kainų šuolis. Per paskutinį pusmetį medvilnės kaina pasaulio rinkose išaugo du - tris kartus ir pasiekė rekordinį kainų lygį. Dėl tokio staigaus žaliavos kainų šuolio gaminių pabrangimą pilnai perkelti klientams nebuvo įmanoma, tad 2010 m. ketvirto ketvirčio rezultatai buvo prastesni lyginant su kitais metų ketvirčiais“, - teigia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius.

Naujienos dar kažkiek pajudina nelikvidą. Rinkai, tokia susidaro vos 1000-čiui akcijų, rezultatai nepatiko.

 

2 pav. City Service įmonių grupės konsoliduotos pajamos per praeitus metus sudarė 546 mln. litų ir, lyginant su 2009 metais, padidėjo 45 proc. 2009-aisiais „City Service“ pajamos siekė 374,5 mln. litų. Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 21,8 mln. litų - 42 proc. daugiau, nei 2009 metais, kuomet grynasis pelnas siekė 15,3 mln. litų. EBITDA 2010 metais siekė 35,1 mln. litų (10,6 mln. eurų), tuo tarpu 2009 metais EBITDA sudarė 25,2 mln. litų (7,3 mln. eurų). „Praėjusiais metais didžioji dalis - net 63 proc. - kompanijos pajamų buvo gautos iš veiklos užsienio rinkose. Rusijoje atsisakius nepelningos bendrovės ir stipriai pasistūmėjus optimizuojant veiklą, optimistiškai žvelgiame į 2011 metų rezultatus. Rusijos didžiuosiuose miestuose vyksta pozityvūs pokyčiai, kurių dėka matome atsiveriančias labai dideles galimybes tolesnei plėtrai šioje šalyje“, - pažymėjo „City Service“ generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas.

Į veiklos rezultatus investuotojai sureagavo adekvačiai, o šiandien, matyt, pasidavė bendrai rinkos tendencijai. Kiti investuotojai gavo progą šių akcijų įsigyti gerokai pigiau. Pirkimo signalas @2.966.

 

3 pav. Preliminarūs konsoliduoti LITGRID turtas AB įmonių grupės neaudituoti 2010 metų pajamos - 97,4 mln. Lt; pelnas prieš apmokestinimą - 3,1 mln. Lt (0,9 mln. EUR); grynasis pelnas - 2,7 mln. Lt. Grupės skaičiai apima laikotarpį nuo jos įsteigimo iki 2010 m. gruodžio 31 d. LITGRID AB grupės bendrosios pajamos konsoliduojamos LITGRID turtas AB grupėje nuo kontrolės įsigijimo datos, t.y. nuo 2010 m. gruodžio 1 d. LITGRID AB grupės pelnas už 2010 metus yra įtrauktas į LITGRID turtas AB grupės nepaskirstytąjį pelną.

Nesant dinamikai, nėra ko gretinti. Tačiau rinka nusprendė, kad elektros perduota per mažai – kaina grėsmingai priartėjo prie palaikymo.

Taip pat atkreipiam dėmesį į:

LITGRID turtas AB informuoja, jog, remiantis 2011 m. sausio 24 d. LITGRID AB ir LITGRID turtas AB neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais patvirtintomis LITGRID AB ir LITGRID turtas AB reorganizavimo sąlygomis, buvo pasirašytas perdavimo priėmimo aktas tarp LITGRID AB ir LITGRID turtas AB. Šio perdavimo priėmimo akto pagrindu, LITGRID turtas AB perėmė visą LITGRID AB turtą, teises ir įsipareigojimus, taip, kaip apibrėžta LITGRID AB ir LITGRID turtas AB reorganizavimo sąlygose. LITGRID AB turto, teisių ir pareigų perėjimo momentas LITGRID turtas AB - 2011 m. kovo 1 d. 00 val.

 

4 pav. Grigiškių grupė pasiekė 249,7 mln. Litų konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 19,7 mln. Litų arba 8,6% daugiau nei buvo skelbiama 2010 m. prognozėse. Per tą patį laikotarpį AB „Grigiškės“ pardavimai siekė 129,7 mln. litų ir 3,2 mln. Litų arba 2,5 % viršijo paskelbtas 2010 m.prognozes. Per 2010 metus AB „Grigiškės“ įmonių grupė uždirbo 9,6 mln. Lt konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą ir 2,0 mln. Lt arba 26,3% viršijo ataskaitinių metų prognozes. Grupės konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą padidėjimą, palyginti su paskelbtomis prognozėmis, nulėmė didesni nei buvo prognozuojama Grupės įmonių pardavimai bei mažesni nei planuota tarpusavio sandoriai ir jų įtaka Grupės finansiniams rezultatams. AB „Grigiškės“ uždirbo 1,6 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą, kaip buvo skelbiama 2010 m. prognozėse.

Naujienos labai patiko rinkai, o maža korekcija sveika...

 

5 pav. Rokiškio sūrio grupės 2010 m. 12 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 553,760 mln. litų, t.y. 1,18 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2009 m.AB „Rokiškio sūris“ grupės konsoliduoti audituoti pardavimai sudarė 560,395 mln. litų. Grupės 2010 m. 12 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas sudarė 24,625 mln. litų, t.y. 64,29 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2009 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 14,989 mln. litų.

Po pakankamai gerų rezultatų akcijos kaina krito. Pirkimo signalas @1.760.

 

6 pav. Agrowill‘o pardavimai per metus kiek mažėjo, o nuostolį pavyko pakeisti pelnu. Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai vis dar auga. Per metus jie padidėjo daugiau nei dvigubai.

Akcijos kaina ir toliau koreguojasi. Jau užsidarė žemiau balanso. Nepasikeitus bendroms rinkos nuotaikoms, galėsim ir toliau matyti kainos mažėjimą.

 

7 pav. Baltikos vasario pardavimai siekė 3.0 mln. EUR ir augo 7%, kai pernai vasarį pardavimai mažėjo 8%. Baltijos regione pardavimai augo 12% (Lietuvoje tik 3%); Rytų Europoje - 1%; Rusijoje - 14%; Ukrainoje - 15%. Skaičiuojant pardavimus kvadratiniam metrui, geriausias efektyvumas pasiektas Lietuvoje - +20%. Bendras vasario efektyvumas - 16%.

Akcijos kaina rinkoje toliau krenta ir, labai panašu, žada koreguotis ilgiau.

 

8 pav. Tuo tarpu Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2011 m. vasario mėnesį sudarė 24,8 mln. litų ir buvo 7,1% didesnė nei 2010 m. vasario mėnesio apyvarta. 2011 m. sausio - vasario mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 57,4 mln. litų, arba 8,7% daugiau, nei 2010 metų atitinkamu laikotarpiu.

Iš principo, augimo tempas toks, kaip ir konkurentės. Tačiau rinka apie šią akciją kiek geresnės nuomonės, bet kainai vis nepavyksta ištrūkti iš Aligatoriaus nasrų – stragriacija. Pirkimo signalas @2.081, pardavimo @1.914.

 

9 pav. Remdamasi Lietuvos banko valdybos leidimu, AB banko SNORAS valdyba š.m. kovo 1 d. priėmė sprendimą keisti neterminuotųjų skolos vertybinių popierių emisijos bei subordinuotųjų paskolų sutarčių sąlygas ir neprieštarauti, kad naujos emisijos akcijos būtų apmokėtos užskaitant banko SNORAS ir jo pagrindinių akcininkų priešpriešinius reikalavimus, kylančius iš subordinuotųjų paskolų bei minėtų skolos vertybinių popierių pasirašymo sutarčių. Taip pat bankas 2011 m. kovo 31 d. šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Banko metinis pranešimas apie veiklą 2010 metais.

2. Auditoriaus pranešimas.

3. Dėl Banko 2010 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

4. Dėl apmokėjimo Banko Stebėtojų tarybos nariams.

5. Dėl Banko 2010 metų pelno paskirstymo tvirtinimo.

6. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

7. Dėl Banko stebėtojų tarybos įgalinimų pasibaigimo pasibaigus kadencijai.

8. Dėl Banko stebėtojų tarybos rinkimo naujai kadencijai.

9. Kiti klausimai. Susirinkimo pradžia - 14.00 val.

Susirinkimo vieta - AB banko „Finasta“ patalpose, adresas: Maironio g. 11, Vilnius. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13.00 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 24 d., t.y. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie 2011 m. kovo 24 d. pabaigoje bus Banko akcininkais.

Kaina sukasi aplink Aligatorių, pirkti rizikinga. Laukiam signalų.

 

10 pav. Premia Foods pirkimo signalas @0.913.

 

11 pav. Olympic Entertainment Group toliau koreguojasi. Techniškai žiūrint, stebim labai normalų reiškinį...

 

16 pav. Silvano Fashion Group palaikymas neatlaikė ir suveikė pardavimo signalas. Parduodam akcijas, kainai toliau krentant.

 

17 pav. Ūkio bankas laisvajame kritime ir kūrybiškoje naujų dugnų paieškoje. Visi pardavimo signalai suveikė, o pirkimo signalai nustojo galioję.

 

18 pav. Tallinna Vesi pardavimo signalas @8.709.

 

19 pav. Sanitas patraukė naujo dugno ieškoti. Pirkti rizikinga.

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital