2011 m. Sausio 3 d. Biržos apžvalga

2011 m. Sausio 3 d. Biržos apžvalga Vilniaus birža pirmąją metų prekybos sesiją pradėjo kritimu, kai tuo tarpu estų birža pakilo net 3.17%. Šiandien mūsų rinkai toną diktavo Snoro akci

Vilniaus birža pirmąją metų prekybos sesiją pradėjo kritimu, kai tuo tarpu estų birža pakilo net 3.17%. Šiandien mūsų rinkai toną diktavo Snoro akcijos, kurios krito labai įspūdingai. Bet reikia pastebėti, kad toks kritimas nebuvo netikėtas. Jį sąlygojo dar pernai išplatintas banko pranešimas apie naujos emisijos akcijų platinimo kainą.

VST ir RST nustojo gyvuoti, o jų veiklą pratęsė AB LESTO.

Finasta sudarė 10-ties svarbiausių Lietuvos vertybinių popierių rinkos įvykių sąrašą.

1. Metų geroji painiava – prekyba eurais NASDAQ OMX Vilniaus biržoje nuo 2010 m. lapkričio 22 d. Dėl šio įvykio mūsų kapitalo rinka tampa patrauklesnė užsienio investuotojams, kuriems patogiau atsiskaityti ir suprasti akcijų kainas, kai jos išreikštos eurais.

2. Metų IPO – „Linas Agro Group“. Akcijos buvo išplatintos už žemiausią platinimo kainą – 2,05 lito. Deja, akcijos kaina 2010 m. II pusm. rinkoje buvo žemesnė nei 2,05 lito, tad labiau džiaugtis turėtų ne investuotojai, o IPO organizatoriai.

3. Metų sandoris – „Invalda“ ir „Trakcja Polska“ Sandorio vertė – 194 mln. eurų ir tai yra vienas didžiausių įvykdytų sandorių Lietuvos kapitalo istorijoje.

4. Metų bankrotas – „ALT investicijos“. Pamoka iš šios istorijos paprasta – investicijos į rizikingus regionus ne veltui vadinamos rizikingomis.

5. Metų išgyvenimas – „Agrowill Group“ restruktūrizavimas.

6. Metų bandymas – privalomas „Lifosos“ akcijų supirkimas. „Eurochem“ bandymas pasinaudoti susidariusia jiems palankia padėtimi nepavyko, susivienijus smulkiesiems akcininkams ir apskundus supirkimo kainą teismui. Teismo procesai veikiausiai užsitęs kelerius metus.

7. Metų pokyčiai – elektros energetikos ūkio reforma. Šiuos elektros rinkos pokyčius smulkiesiems investuotojams suvokti išties yra sudėtinga, bet nors ir klystant, norisi sakyti, kad šįkart viskas yra kitaip ir kad tai turėtų būti tik į gera.

8 . Metų plėtra – „Klaipėdos kartono“ įsigijimas

9. Metų pasiūlymas — oficialus siūlymas supirkti „Panevėžio statybos tresto“ akcijas. Siūlymas visiškai nesulaukė investuotojų dėmesio ir „Panevėžio keliai“ turėjo likti laimingi neišleidę nė vieno lito. Vertybinių popierių komisija taip pat šioje istorijoje turėjo likti patenkinta, kad sugebėjo išreikalauti didesnės oficialaus siūlymo kainos.

10. Tylusis pasitraukimas – „Pramprojekto“ akcijų išbraukimas iš biržos sąrašų. Mažai kas atkreipė dėmesį, kad šiais metais iš biržos sąrašų dingo „Pramprojektas“.

Daugiau informacijos: http://www.finasta.lt/pdf/bank/TOP-10metuivykiai-2010.pdf

Atidžiai perskaičiau jūsų komentarus dėl žvakių ir barų. Labai keista, kad rezonansas kilo beveik dėl nieko, nes niekas nepasikeitė - tik du pagaliukai sujungė O ir C laiptelius, o jūs nuo to blogesniais investuotojais tikrai netapote. Tačiau mūsų visų žmogiška prigimtis yra linkusi prie pastovumo ir labiau mėgsta įprastus dalykus, nei dinamiką. Tačiau mes čia visi esam spekuliantai ir turim reikalą su nuolat kintančia rinka. Tai jei rinka kurį laiką kilusi, nusprendė kristi, tai negi dabar sakysime, kad taip mums neįprasta ir žalia spalva mums labiau patiko, reikia viską sugrąžinti atgal...

 

1 pav. AB banko „Snoras“ valdyba patvirtino naujos akcijų emisijos kainą ir platinimo sąlygas – 380 082 893 paprastųjų vardinių 1 lito nominaliosios vertės akcijų bus platinama po 1 litą už akciją trimis etapais. Pasirašymo teisių savininkų apskaitos diena – 2011 m. sausio 5 d., apie emisijos platinimo pradžią bus paskelbta atskiru pranešimu.

Už kiekvieną turimą AB banko „Snoras“ paprastąją vardinę akciją priskiriama 0,80149553 pasirašymo teisės. Viena pasirašymo teisė suteikia galimybę įsigyti vieną naujos emisijos akciją – tai reiškia, kad už 1000 banko „Snoras“ akcijų galima įsigyti papildomą 801 akciją.

Pasirašymo teisių antrinė apyvarta vyks už biržos ribų. Antrinė apyvarta bus nutraukiama prieš dvi dienas iki pasirašymo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos.

Antras akcijų platinimo etapas būtų vykdomas tuo atveju, jei pirmojo etapo metu nebus išplatintos visos išleidžiamos akcijos. Antrame etape akcijų galės įsigyti tie asmenys, kurie 2011 m. sausio 5 d. pabaigoje buvo privilegijuotųjų akcijų savininkai. Pasirašomų akcijų kiekis bus proporcingas nominaliai turimų privilegijuotųjų akcijų vertei. Šis etapas prasidės 21 dieną nuo akcijų platinimo pradžios ir truks 14 kalendorinių dienų, akcijų apmokėjimas – per tris kalendorines dienas nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo.

Jei ir po antrojo etapo liks laisvų akcijų, 41 dieną nuo akcijų platinimo pradžios bus skelbiamas trečiasis etapas, kurio trukmė – 11 kalendorinių dienų. Jo metu naujų AB bankas „Snoras“ akcijų galės įsigyti visi kiti rinkos dalyviai.

Trečiasis etapas padalijamas į 4 stadijas: 3 dienos skiriamos paraiškoms priimti, kitos 3 dienos – pinigų pervedimui į kaupiamąją sąskaitą už visą norimą įsigyti akcijų kiekį, 2 dienos – akcijų paskirstymui paraiškas pateikusiems asmenims, o dar 3 dienos skiriamos akcijų pasirašymo sutartims pasirašyti.

Jeigu paraiškų bus pateikta didesniam akcijų skaičiui, negu likęs neišplatintas skaičius po antrojo etapo, likusios akcijos asmenims bus skirstomos proporcingai jų paraiškose nurodytam skaičiui, o nepanaudotos piniginės lėšos grąžinamos.

Bankui „Snoras“ sėkmingai išplatinus naują akcijų emisiją, jo įstatinis kapitalas padidėtų iki 854,300 mln. litų.

„Išleisdami naują akcijų emisiją, siekiame didinti akcijų likvidumą ir sukurti aukštesnę pridėtinę vertę akcininkams ir bankui. Didesnis kapitalas bankui sudarytų palankesnes sąlygas plėtrai, suteiktų dar daugiau finansinio stabilumo ir pasitikėjimo tarptautinėse rinkose. Kapitalo didinimo procedūras tikimės baigti kitų metų pavasarį“, – teigia AB banko „Snoras“ prezidentas Raimondas Baranauskas.

Rinkos reakcija adekvati, bet atrodo žiauriai: didžiulis gap‘as ir pramušti visi palaikymai, suveikė visi pardavimo signalai. Gali būti, kad kaina ties šiuo lygiu ir apsistos, nes maždaug tokia kaina būtų su akcijų „praskiedimu“. T.y. rinka ir tikėjosi kad kaina turi koreguotis, bet tik gruodžio 31 dieną buvo sužinotas „koregavimosi lygis“.

Paprastai tariant, panikuoti dėl tokio kainos „kritimo“ nėra ko.

 

2 pav. Rokiškio sūris išplatino informaciją apie akcijas.

2010 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas yra 38 444 894 litai. Jį sudaro 38 444 894 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

Savų įsigytų akcijų kiekis 2 576 924 vnt.

Balsavimo teisę suteikiančių akcijų kiekis 35 867 970 vnt.

Taip pat atėjo informacija apie tiesioginius sandorius. UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ gruodžio 29 d.tiesioginiu sandoriu pardavė dar 350 000 vnt. akcijų po 1.79 EUR.

O kaina prie labai mažos apyvartos sugebėjo pasvyruoti pakankamai reikšmingai. Patikrino palaikymą ties Raudonu balansu ir vėl pakilo beveik į tą patį lygį. Pildymosi signalas @1.851 .

 

3 pav. LITGRID šaukia neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. sausio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID turtas AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo prijungimo būdu.

2. Patvirtinti LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant LITGRID turtas AB ir LITGRID AB prijungimo būdu, LITGRID AB, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiama prie LITGRID turtas AB, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis visas LITGRID AB turtas, teisės ir pareigos.

3. Patvirtinti po reorganizavimo toliau tęsiančios veiklą LITGRID turtas AB naują įstatų redakciją. Įgalioti p. Virgilijų Poderį pasirašyti naują pakeistų LITGRID turtas AB įstatų redakciją.

4. Pavesti LITGRID turtas AB generaliniam direktoriui, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, pateikti notarui, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl pakeistų LITGRID turtas AB įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę LITGRID AB generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Kaina dar neturi „istorijos“, tuo pačiu duomenų apie „greičius“, „pagreičius“ ir jėgas. Pirkimo signalas @0.723 .

 

4 pav. „Swedbank“ analitikai nustatė 1.33 EUR Baltikos akcijos tikslinę kainą ir pablogino ankstesnę rekomendaciją iš „pirkti“ į „kaupti“. Kaina dar yra kur kilti...

Baltikos pardavimai gruodį padidėjo 11%.

Pirkimo signalas @1.151 .

 

5 pav. Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2010 m. gruodžio mėnesį sudarė 32,9 mln.sumažėjo 6.5%.

O visų metų apyvarta sumažėjo 3.3%.

Žinia išplatinta po sesijos, tai reakciją pamatysim tik ryt. Daug spėlioti dėl galimos kainos krypties, matyt, nereikia.

 

6 pav. Invalda iš Valstybės turto fondo už 0.911 mln. Lt įsigijo 51% Vilniaus bendrovės Lauko gėlininkystės bandymų stotis akcijų. Pozicijoje kol kas nieko ypatingo nevyksta.

 

7 pav. Šiaulių banko pildymosi signalas @0.346 .

 

8 pav. Premia Foods pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 

9 pav. Ūkio bankas šiandien buvo viena aktyviausių akcijų ir stengėsi kilti. Pildymosi signalas @0.391 .

 

10 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 

11 pav. Silvano Fashion Group pildymosi signalas @3.101 .

 

Matyt, dabar geriausia meškeres persinešti į Taliną.

 

12 pav. Tallink pozicijoje suveikė pildymosi signalas...

 

13 pav. ...jau nekalbant apie Tallinna Vesi kainos kilimą.

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 01 03 22:41     #34825
Prisidedu prie ankstesniu prasymu! Net nesu mates kita prasyma del zvakiu.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital